Listy do redakcji oraz materiały niezamówione ..
Uwaga! Treść dostarczonych materiałów wyraża poglądy i opinie ich autorów i nie musi odzwierciedlać poglądów i opinii redakcji Biuletynu.

Nie publikujemy anonimów oraz materiałów podpisanych przez osoby, których tożsamość jest niemożliwa do zweryfikowania. 

..........
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


BIULETYN POLONIJNY, Postal Box 13, Montreal, Qc H3X 2T7, Canada; Tel: (514) 336-8383 fax: (514) 336-7636, 
Miesięcznik rozprowadzany bezpłatnie wśród Polonii zamieszkującej obszar Montrealu i Ottawy. Wszelkie prawa zastrzeżone.