Organizacje i instytucje....
Polski Instytut Naukowy w Kanadzie, Biblioteka Polska 
im. Wandy Stachiewicz w Montrealu
http://polishinstitute.org
Fundacja Jana Pawła II, Koło Przyjaciół w Montrealu
http://fjp2.ca
Polska Fundacja Społeczno-Kulturalna w Quebecu
http://polskafundacja.org
Polonijna Kasa Kredytowa w Montrealu
http://www.polkasa.info
Polsko-Kanadyjski Instytut Dobroczynności w Montrealu
http://instpolo.org
Konsulat R.P. w Montrealu
http://www.montreal.msz.gov.pl
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich
http://sipmontreal.ca
Kanadyjska Fundacja Dziedzictwa Polsko-Żydowskiego 
http://polish-jewish-heritage.org
Komitet Pomocy Dzieciom Polskim, Montreal
http://www.kpdp.ca
Komited Obrony Demokracji KOD - oddział w Montrealu
http://kod-montreal.ca
..
Polskie szkoły
Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Mikołaja Kopernika przy Konsulacie Generalnym RP w Montrealu
http://www.montreal.orpeg.pl/
Szkoła im. Emilii Plater w Montrealu
http://emiliaplater-montreal.com
Szkoła Polska im. Jana Pawła II w Montrealu
http://www.szkola.j-p2.info
Polska Szkoła im. Gen. Wł. Sikorskiego w Montrealu
http://www.franciszkanie.org/kanada/trojca/szkola
.
Polskie parafie i kościoły
Kustodia OO. Franciszkanów w Montrealu
http://www.franciszkanie.org/kanada
Misja Św. Wojciecha i Św. Maksymiliana, Montreal 
http://www.franciszkanie.org/kanada/mswsm
Parafia Św. Michała i Św. Antoniego, Montreal
http://www.franciszkanie.org/kanada/michal.htm
Parafia Św. Trójcy, Montreal
http://www.franciszkanie.org/kanada/trojca
Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej, Montreal 
http://www.franciszkanie.org/kanada/mbcz
Parafia Św. Krzyża w Montrealu
http://www.holycross.pnccofcanada.com
..
Media
Polskie Radio w Montrealu
http://poloniahits.com
Kronika Montrealska
http://kronikamontrealska.com
....
Inne strony
Mój Papież - wspomnienia Polonii Montrealskiej
http://www.mojpapiez.biulpol.net
Zespół Pieśni i Tańca "Tatry"
https://www.facebook.com/TatryMontreal/
Zespół Pieśni i Tańca "Podhale"
http://www.podhalefolk.com
Akademia Białego Orła, Montreal
http://folkdance.ca | http://www.poloniamusic.com/
White_Eagle_Folk_Dance_Company.html
Spotkania polonijne "Są wśród nas", Montreal
http://sawsrodnas.ca
Festival Polonais de Montreal
http://festivalpolonais.com
Polonia montrealska na portalach społecznościowych
Klub podróżnika "Montrealska Brać"
..
Powyższy spis nie zawiera stron internetowych polskich firm i przedsiębiorstw znajdujących się w Montrealu. Linki do nich można znaleźć w dziale "FIRMY".

BIULETYN POLONIJNY, Postal Box 13, Montreal, Qc H3X 2T7, Canada; Tel: (514) 336-8383 fax: (514) 336-7636,
Miesięcznik rozprowadzany bezpłatnie wśród Polonii zamieszkującej obszar Montrealu i Ottawy. Wszelkie prawa zastrzeżone.