PROWINCJA ONTARIO ZWIĘKSZA LICZBĘ DOSTĘPNYCH NOMINACJI NA ROK 2018 ORAZ PONOWNIE OTWIERA NAJPOPULARNIEJSZĄ KATEGORIĘ POD EXPRESS ENTRY (ANG. HUMAN CAPITAL PRIORITIES STREAM)

Prowincja Ontario ogłosiła właśnie, iż podnosi liczbę dostępnych nominacji na rok 2018 i ponownie otwiera nie tylko popularną kategorię programu wysyłającą zaproszenia do kwalifikujących się kandydatów w systemie Express Entry ale również siedem pozostałych kategorii. 

Program Nominacji Prowincjonalnej (ang. OINP) w 2018 roku otrzymał pozwolenie z rządu federalnego na nominowanie aż 6,600 kandydatów. Jest to o 600 nominacji więcej niż w roku poprzednim. 

Urząd ontaryjski zapowiedział również, że wznawia wysyłkę zaproszeń (ang. Notifications of Interest - NOI) do kwalifikujących się kandydatów w systemie Express Entry. Kategoria ta pozwala na przeszukiwanie systemu i wybieraniu kandydatów spełniających wszystkie wymogi programu (tj. które kwalifikują się do jednego z programów: związanego z kanadyjskim doświadczeniem zawodowym - Canadian Experience Class, dla wykwalifikowanych pracowników zagranicznych - Temporary Foreign Worker Program, dla wykwalifikowanych rzemieślników - Temporary Foreign Trades oraz, które posiadają co najmniej 400 punktów). Wybrane osoby otrzymują list wyrażający chęć nominowania ich, pod warunkiem złożenia kompletnej aplikacji i spełnieniu wszelkich wymogów formalnych. Po zaakceptowaniu i nominowaniu przez prowincję, kandydatowi przyznaje się 600 dodatkowych punktów, które gwarantują otrzymanie zaproszenia do złożenia podania o pobyt stały. 

W lipcu 2017 roku, miała miejsce specjalna runda, w której zniesiono obowiązek posiadania co najmniej 400 punktów na rzecz konkretnych zawodów. Osoby, które posiadały poszukiwane zawody (takie jak księża, specjaliści komputerowi czy osoby związane z branżą komunikacyjną i IT) ale były poniżej poprzeczki punktowej również miały mozliwość otrzymania listu ze strony prowincji. 

Szczęśliwcy, którzy otrzymają list z prowincji ontaryjskiej mają 45 dni na złożenie kompletnego podania w formie elektronicznej. 

Dodatkowo, dwie inne kategorie operujące również w systemie Express Entry: dla wykwalifikowanych fracuskojęzycznych pracowników oraz dla zawodów rzemieślniczych, również zostały otworzone i wysyłają listy do wybranych kandydatów. 
 
 
. Maria Krajewska,  licencjonowany konsultant imigracyjny, członek ICCRC

ARCHIWUM FELIETONÓW

POLEĆ TEN ARTYKUŁ ZNAJOMYM Z FACEBOOKA
 


 

 


BIULETYN POLONIJNY, Postal Box 13, Montreal, Qc H3X 3T3, Canada; Tel: (514) 336-8383 fax: (514) 336-7636, 
Miesięcznik rozprowadzany bezpłatnie wśród Polonii zamieszkującej obszar Montrealu i Ottawy. Wszelkie prawa zastrzeżone.