STEROWANA REGENERACJA KOŚCI (4)

Osteodystrakcja

Inną metodą na zwiększenie objętości kości jest OSTEODYSTRAKCJA Inaczej zwana osteogenezą dystrakcyjną polega na odbudowie tkanki kostnej przez jej wydłużenie, rozciągnięcie za pomocą osteodystraktorów inaczej mówiąc rozciągaczy.

Jest to zabieg stosowany często w ortopedii oraz ostatnio w chirurgii szczękowo-twarzowej. Metoda ta jest znana już od 1905 roku ale powszechnie stosowana jest od lat 80tych. Początkowo stosowano ją do wydłużania kości kończyn dolnych. Amerykański chirurg Michael McCarthy pierwszy zastosował ją do rozciągania kości twarzoczaszki.
Osteodystrakcja polega na nacięciu kości szczęki, umocowania do niej za pomocą śrub przyrządu rozciagającego ze specjalnym uchwytem . Uchwyt ten mocuje się wewnątrzustnie lub czasem przez skórę na zewnątrz twarzy, powodując stopniowe rozkręcanie ruchomych częśni dystraktora. Po zainstalowaniu osteodystraktora potrzebny jest kilkudniowy okres wypoczynku dla tkanek w którym następuje powolne gojenie się rany pozabiegowej. Jeśli tkanki miękkie i okostna nie wykazują oznak stanu zapalnego, rozpoczyna się okres aktywnego rozciągania polegający na stopniowym zozkręcaniu śruby dystraktora. Na ogół można rozciągnąć 1 milimetr kości w ciagu 24 godzin, wyjątkowo można osiągnąć nawet ponad 2 milimetry. Okres rozciągania uzależniony jest od rodzaju kości, średnio trwa 2 tygodnie po czym następuje osteogeneza, czyli tworzenie pełnowartościowej kości.

Metoda ta daje ogromne mozliwości poprawienia wytrzymałości a także odbudowy kości wyrostka zębodołowego. Cały proces odbywa się szybko a przylegające tkanki miękkie są dodatkowo korygowane. Z reguły zabieg taki wykonuje się w warunkach szpitalnych lub klinikach specjalistycznych. Technika ta stale poprawia się zwiększając doświadczenie i ekspertyzę chirurgów. Udoskonalane są  wszczepy rozciągające, rośnie miniaturyzacja śrub, poprawia się komfort pacjentów.

W następnym wydaniu Biuletynu opiszę metodę alternatywną sterowanej regeneracji - zagęszczanie kości.
 
 
 
. Dr Izabella Żaczkiewicz
 

ARCHIWUM FELIETONÓW

 


 

 


BIULETYN POLONIJNY, Postal Box 13, Montreal, Qc H3X 2T7, Canada; Tel: (514) 336-8383 fax: (514) 336-7636, 
Miesięcznik rozprowadzany bezpłatnie wśród Polonii zamieszkującej obszar Montrealu i Ottawy. Wszelkie prawa zastrzeżone.