STEROWANA REGENERACJA KOŚCI (3)

W tym miesiącu opiszę membrany wspomagające stosowane wraz z biomateriałami kościozastępczymi.

Komórki nowej kości narastają stosunkowo wolno. Natomiast komórki nabłonka i tkanek miękkich  wrastają bardzo szybko, w miejscu które powinna zajmować kość. Aby zapobiec temu stosuje się różnego typu membrany ochronne by dać większą szansę na rozrastanie się twardej kości. Membrana taka zwana inaczej błoną zaporową lub kollagenową zapobiega wrastaniu komórek nabłonka do biomateriału i umożliwia rozrost tkanki kostnej. Błona ta jest zaszywana w miejcu przeszczepu kości, przykrywa ona szczelnie biomateriał. Z czasem jest ona całkowicie zresorbowana.

Jedną z takich membran jest Bio-Gide, który wytwarza się z kollagenu wieprzowego. W ciele ludzkim białko kollagenowe jest głównym składnikiem skóry i tkanki łącznej. Naturalna budowa białkowa Bio-Gide przyspiesza procesy gojenia ran oraz dzięki swoistemu działaniu jako bariera ochronna umożliwia optymalną regenerację kości.

Innym produktem wspomagającym sterowaną regenerację kości jest Emdogain, czynnik aktywny biologicznie, materiał będący białkiem matrycy szkliwnej pochodzący z ekstraktu zwierzęcego (świńskiego) narządu szkliwnego. Preparat ten produkowany przez szwedzkią firmę Biora-AB , jest biologiczną koncepcją regeneracji tkanek przyzębia, która w ostatecznym efekcie swojego działania prowadzi do powstania nowej tkanki kostnej wokół własnych zębów. 
Naśladowane tu są procesy biologiczne zachodzące podczas naturalnego rozwoju embrionalnego. Emdogain stosowany jest w połączeniu z zabiegiem chirurgii płatowej pozwalającym na regenerację tkanek wokół zęba utraconych na skutek paradontozy lub urazu. Najważniejszym składnikiem Emdogain jest amelogenina, białko produkowane przez organizm ludzki w fazie formowania zębów w życiu płodowym każdego człowieka. Emdogain regeneruje fizjologiczne struktury podporowe zęba. Poprzez nałożenie preparatu na powierznię chorego zęba stwarza się szansę na powtórzenie naturalnego powstawania podpory zęba, występującego w dzieciństwie. Proces regeneracji tkanek po zastosowaniu Emdogain zaczyna się natychmiast po jego użyciu i trwa  około roku.

Innym bardzo obiecującym produktem jest membrana PRGF - Plazma Rich in Growth Factors, czyli osocze (krwinki) bogate w czynniki wzrostu. Aby uzyskać ten produkt pobiera się krew z żyły pacjenta. Następnie jest ona odwirowana aż do powstania skrzepu krwi tworzącego membranę zbudowaną z komórek własnych pacjenta. Matryca ta umieszczona w ubytku kostnym steruje procesem gojenia znacznie go przyspieszając poprzez wytwarzanie nowych naczyń krwionośnych. Stymuluje ona wzrost kości w miejscu ubytku, znosi ból i ułatwia gojenie. Może być zastosowana w przypadku suchego zębodołu (infekcji po ekstracji).

Nowością w dziedzinie sterowanej regeneracji kości jest produkt PDGF-GEM21S gdzie czynnik wzrostu jest 1000 razy większy niż we krwi co znacznie przyspiesza proces gojenia i wytwarzania nowej kości. Innym produktem jest allograft z zamrożonymi komórkami macierzystymi o działaniu kościotwórczym.  Zdaniem naukowców wielka nadzieja tkwi w połączeniu komórek macierzystych i czynników wzrostowych, jest to szansa na "uczenie" komórek macierzystych właściwego "zachowania". Pracuje się też nad zastosowaniem białek kości do zwiększenia jej gęstości. Wszystkie te techniki są narazie w fazie badawczej.

Za miesiąc opiszę inną technikę regeneracji kości.
 
 
 
. Dr Izabella Żaczkiewicz
 

ARCHIWUM FELIETONÓW

 


 

 


BIULETYN POLONIJNY, Postal Box 13, Montreal, Qc H3X 2T7, Canada; Tel: (514) 336-8383 fax: (514) 336-7636, 
Miesięcznik rozprowadzany bezpłatnie wśród Polonii zamieszkującej obszar Montrealu i Ottawy. Wszelkie prawa zastrzeżone.