STEROWANA REGENERACJA KOŚCI (5)

Zagęszczanie kości

W ostanich wydaniach Biuletynu przedstawiłam sterowaną regenerację kości. W tym miesiącu opiszę metodę alternatywną regeneracji - zagęszczanie kości.

Oprócz poszerzania wymiaru kości stosuje się również jej zagęszczanie. Jeśli kość w miejscu planowanego implantu nie jest odpowiednio zbita, zbyt gąbczasta, można ją skondensować używając specjalnych instrumentów - osteotomów. Działanie ich jest podobne do klinów. Wprowadza się osteotom w miejscu planowanego implantu i stopniowo zwiększając jego wymiary rozszerza się wyrostek kostny. Spychane w ten sposób komórki kostne kondensowane są w najbliższym sąsiedztwie osteotomu dając mocniejsze utrzymanie dla implantu. Zamiast nawiercać maszyną otwór w kości pod implant, usuwając komórki kostne, rozszerza się stopniowo otwór ręcznie wprowadzanymi osteotomami. Jest to metota bardziej pracochłonna, dłuższa ale bardzo interesująca. Stosowana jest już ponad 20 lat. Stosując tę technikę rozprężania i kondensacji kości można rozszerzyć zbyt wąski dla implantu wyrostek kostny nawet o 5 do 6 milimetrów. Metoda ta może być również użyta do podnoszenia dna zatoki szczękowej by zrobić miejsce dla implantu. Używając tylko osteotomów można unieść dno zatoki o 3 do 5 milimetrów. Technika ta ma głównie zastosowanie w przypadku zbyt niskiej gęstości kości przy wystarczającej jej objętości. Jeśli potrzeba wytworzyć większe ilości nowej kości używa się biomateriałów. Techniki te opisałam w czterech poprzednich wydaniach Biuletynu.

Poniżej ilustracja zagęszczania kości osteotomami. Na schematach pokazane są kolejne etapy zagęszczania polegające na instalacji coraz grubszego instrumentu-osteotomu, od 3 do 5,5 mm. Ostatnim etapem jest instalacja śruby pozwalającej na zamocowanie implantu.
 


 
 
. Dr Izabella Żaczkiewicz
 

ARCHIWUM FELIETONÓW

 


 

 


BIULETYN POLONIJNY, Postal Box 13, Montreal, Qc H3X 2T7, Canada; Tel: (514) 336-8383 fax: (514) 336-7636, 
Miesięcznik rozprowadzany bezpłatnie wśród Polonii zamieszkującej obszar Montrealu i Ottawy. Wszelkie prawa zastrzeżone.