LECZENIE KANAŁOWE (7).

W tym miesiącu opiszę inne konsekwencje infekcji, których możnaby uniknąć wykonując leczenie kanałowe.
Zapalenia zębopochodne szerzą się na drodze najmniejszego oporu, poprzez okoliczne tkanki, obejmując kolejno: ozębną, kość wokół zęba, okostną, zatoki przynosowe, śluzówki jamy ustnej, tkanki miękke, przestrzenie powięziowe, tkankę podskórną i skórę.

Jeśli infekcja obejmie swym zasięgiem policzek lub wargę górną, może prowadzić do groźnego dla życia zapalenia zatoki jamistej (jest to jedna z zatok żylnych opony twardej mózgu).

Jeśli natomiast infekcja dojdzie do przestrzeni zagardłowej może dojść do zapalenia śródpiersia. Czasem prowadzi to do zapalenia wsierdzia, czyli najgłębszej warstwy serca. Stan taki upośledza pracę serca i może stać się przyczyną powstania jego wady. W takim przypadku konieczna jest szybka inerwencja lekarska, zwykle na oddziale intensywnej terapii. 
Z przestrzeni powięziowych głowy infekcja może szerzyć się na oczodół powodując jego ropowicę oraz może przenikać do jamy czaszki powodując zapalenie mózgu lub ropne zapalenie opon mózgowych.

Wśród powikłań ogólnych ropnych zapaleń zębopochodnych wymnienia się także: zapalenie nerwów czaszkowych, ropnie przerzutowe mózgu, wątroby, nerek, płuc, mięsnia sercowego i kości, zapalenie zakrzepowe żył twarzy, posocznicę, wstrząs septyczny, oraz rozsiane zapalenie naczyń.

Infekcje mogą doprowadzić do powstania anginy Ludwiga, inaczej zwaną ropowicą dna jamy ustnej. Uważa się, że w 90% jest ona konsekwencją złego stanu zębów, głównie drugiego i trzeciego trzonowca dolnego. Choroba ta objawia się obrzękiem szyi, w okolicy podżuchwowej, utrudnionym połykaniem i oddychaniem, dreszczami, gorączką, slinotokiem, oraz ograniczeniem ruchomości języka. Schorzenie to powoduje martwicę komórek mięśniowych. Nieleczona angina Ludwiga może być przyczyną niedrożności dróg oddechowych. Jeśli zakażenie rozszerza się na układ chłonny, może powodować bardzo bolesny obrzęk węzłów chłonnych, wymagający nacięcia i drenażu. Infekcja może przemieszczać się z biegiem krwi i atakować praktycznie każdy narząd. Zwykle zapalenie trafia do nerek i mózgu.

Zakażenia odzębowe mogą wywoływać powstanie zkrzepów w żyłach twarzy i zatokach żylnych mózgu. Jest to stan poważnie zgrażający życiu.

Bardzo ciężkim, na szczęście bardzo rzadko występującym stanem, który jest konsekwencją nieleczonych zębów jest martwicze zapalenie powięzi głowy i szyi. Szybkie i gwałtowne obumieranie dużej ilości tkanek wymaga błyskawicznej interwencji chirurgicznej by nie dopuścić do zatrucia organizmu toksynami bakterii grożącego sepsą czyli żakażenia całego ustroju.

Opisane powyżej stany zapalne i ich powikłania występują bardzo rzadko ale lepiej im zapobiec lecząc na czas zakażone zęby.
 
 
. Dr Izabella Żaczkiewicz
 

ARCHIWUM FELIETONÓW

POLEĆ TEN ARTYKUŁ ZNAJOMYM Z FACEBOOKA
 


 

 


BIULETYN POLONIJNY, Postal Box 13, Montreal, Qc H3X 2T7, Canada; Tel: (514) 336-8383 fax: (514) 336-7636, 
Miesięcznik rozprowadzany bezpłatnie wśród Polonii zamieszkującej obszar Montrealu i Ottawy. Wszelkie prawa zastrzeżone.