STEROWANA REGENERACJA KOŚCI (2)

W tym miesiącu opiszę najpopularniejsze biomateriały kościozastępcze.

Jednym z nich jest szeroko obecnie stosowany Bio-Oss. Produkt ten używany jest z dużym powodzeniem od wielu lat jako substytut kości. Jest on wytwarzany z części mineralnej kości wołowej z bydła pochodzenia australijskiego. Przeprowadza się dokładną selekcję materiałów surowcowych do produkcji Bio-Oss, rygorystyczne testy zdrowotne bydła, jedynie z monitorowanych hodowli. W produkcji  używane są wysoce efektywne procesy chemicznego i fizycznego oczyszczania i obróbka termiczna w wysokiej temperaturze. Cały proces produkcji jest regularnie kontrolowany przez niezależne instytucje i komisje państwowe. Końcowy produkt jest sterylizowany i udokumentowany systemem gwarancji jakości. W procesie produkcyjnym usuwane są elementy organiczne, tak więc pozostaje jedynie twarda kość składająca się ze związków wapnia. Bio-Oss, dzięki dużemu podobieństwu do tkanki ludzkiej, w sposób bardzo korzystny pobudza proces  formowania kości oraz gojenia tkanek. Podczas gojenia integruje się z tkankami, a następnie w trakcie procesów metabolicznych ulega stopniowemu rozkładowi zostawiając miejsce nowej kości. Nowopowstająca kość potrzebuje rusztowania zachowującego się jak szkielet konstrukcyjny. Materiał Bio-Oss, dzięki swojej wysoce porowatej strukturze doskonale spełnia tę rolę. Bardzo często stosuje się połączenie kości własnej pacjenta z Bio-Oss.

Istnieje wiele produktów kościozastępczych. Oprócz  Bio-Oss stosowany jest produkt o nazwie Proresorb-TCP. Jest to syntetyczny preparat. Nie zawiera materiału  pochodzenia zwierzęcego. Jest w pełni resorbowalny i stopniowo zastępowany przez tkankę kostną. Swoim składem mineralnym i strukturalnym przypomina naturalną kość. Zawiera makro i mikro pory umożliwijając skuteczne wrastanie tkanki kostnej.

Innym syntetycznym wszczepem kostnym jest Perio-Glass zawierający bioaktywne szkło. Materiał ten wytwarza kość o dużej gęstości, jest łatwy w pracy, redukuje dyskomfort pacjenta i możliwość infekcji, oszczędza koszty i czas zabiegu. Pomaga on tworzyć nową kość tak szybko jak to ma miejsce w przypadku przeszczepów kości własnej pacjenta. Ponadto jest łatwo akceptowany przez pacjentów obawiających się produktów pochodzenia zwierzęcego. Już po dwóch dniach od zastosowania Perio-Glass wytwarza hydroksyapatyty identyczne z kostnymi. Osteoblasty pacjenta czyli komórki kościotwórcze mają więc rusztowanie by móc odkładać nową kość. Po zakończeniu procesu regeneracji Perio-Glass jest  zresorbowany.

Kontrolowana regeneracja kości trwa około 6 miesięcy. Resorbcja biomateriału nawet do 2 lat.

W następnym wydaniu Biuletynu przedstawię membrany wspomagające stosowane wraz z biomateriałami kościozastępczymi.
 
 
. Dr Izabella Żaczkiewicz
 

ARCHIWUM FELIETONÓW

 


 

 


BIULETYN POLONIJNY, Postal Box 13, Montreal, Qc H3X 2T7, Canada; Tel: (514) 336-8383 fax: (514) 336-7636, 
Miesięcznik rozprowadzany bezpłatnie wśród Polonii zamieszkującej obszar Montrealu i Ottawy. Wszelkie prawa zastrzeżone.