STEROWANA REGENERACJA KOŚCI (1)

Na wstępie wyjaśnię, na czym polega regeneracja sterowana. Otóż nowe technologie pozwalają obecnie na kontrolowanie narastania nowej tkanki kostnej w miejscu gdzie jest ona potrzebna. Ludzka tkanka kostna posiada naturalną ale dość limitowaną zdolność odbudowy czyli regeneracji. Uszkodzona kość nie zawsze odrasta tam gdzie byśmy chcieli i dlatego organizm wymaga pomocy by proces ten przebiegał w optymalny sposób. W miejcach gdzie estetyka jest szczególnie pożądana można otrzymać naturalnie wyglądające dziąsło tylko wtedy gdy otrzyma się odpowiednio uformowaną tkankę kostną. Dlatego chirurdzy dentyści zadają sobie tyle trudu by nowa kość była doskonała.
Zanik kości może być spowodowany przez periodontopatię, gdzie bakterie znajdujące się w osadzie (płytce) nazębnym powodują zniszczenie tkanek utrzymujących ząb. Kamień nazębny działa natomiast jako silny czynnik mechaniczny uszkadzający kość (rys. 1).

Inną przyczyną utraty kości szczęk są tzw. zmiany przywierzchołkowe. Defekt kostny powstaje wskutek stanu zapalnego wokół wierzchołka korzenia zęba (rys. 2)

Przedwczesna utrata zębów, rozległe ekstrakcje, urazy szczęk, czy starzenie się organizmu powodują również zanik tkanki kostnej. Podobnie jest w chorobach wyniszczających i zaburzeniach hormonalnych.

Od niedawna utraconą kość można w razie potrzeby zrekonstruować. Najczęściej jest to konieczne przy instalacji implantów np.podnosząc dno zatoki, czy zwiększając objętość kości do niezbędnych dla wykonania implantu rozmiarów. Również w leczeniu stanów zapalnych przyzębia w celu wzmocnienia zakotwiczenia rozchwianych, czy obnażonych zębów. Podobnie w celu odbudowy zniszczonej kości po resekcji korzenia zęba, czy usunięciu torbieli oraz  do pogrubienia wyrostka zębowego szczęki by zwiększyć stabilność protezy. 

Regeneracja kości powinna być bardzo dokładnie zaplanowana. Przeprowadza się więc badanie wenątrzustne pacjenta, mierzy się tkankę kostną oraz wykonuje się zdjęcia radiologiczne. W szczególnych przypadkach konieczne jest wykonanie zdjęcia tomograficznego 3D, czyli trówymiarowego obrazu kości.U wybranego pacjenta wymagana jest  rygorystyczna higiena, zakaz palenia papierosów  i niski poziom stresu.
Aby nowa kość mogła narosnąć trzeba stworzyć coś w rodzaju rusztowania, dość sztywnej struktury  do której mogłyby przyczepiać się na nowo rosnące komórki kostne. Takim rusztowaniem mogą być komórki przeszczepu kości własnej pacjenta lub materiały kosciozastępcze. O przeszczepach autogennych, czyli z kości własnej pacjenta pisałam w poprzednich artykulach.

W przyszłym miesiącu opiszę zastosowanie biomateriałów kościozastępczych.
 
 
. Dr Izabella Żaczkiewicz
 

ARCHIWUM FELIETONÓW

 


 

 


BIULETYN POLONIJNY, Postal Box 13, Montreal, Qc H3X 2T7, Canada; Tel: (514) 336-8383 fax: (514) 336-7636, 
Miesięcznik rozprowadzany bezpłatnie wśród Polonii zamieszkującej obszar Montrealu i Ottawy. Wszelkie prawa zastrzeżone.