90 LAT OD URODZIN  K. SEROCKIEGO

Minęła 90 rocznica urodzin Kazimierza Serockiego (1922-1981),  jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów współczesnych. Studiował on  kompozycję u K.Sikorskiego i fortepian u S.Szpinalskiego w PWSM w Łodzi. W latach 1947-48 był stypendystą  w klasie kompozycji  Nadii Boulanger w Paryżu. Karierę rozpoczął jako pianista osiągając na tym polu niemałe rezultaty. Wraz z J.Krenzem i T.Bairdem utworzył "Grupę 49" proponując muzykę przystępną dla przeciętnego odbiorcy, ale o wysokiej jakości artystycznej. Już pierwsze jego utwory zwróciły uwagę środowiska muzycznego. Jego twórczość wykazuje tendencje ewolucyjne i można podzielić ją na 2 okresy.  W pierwszym okresie  do roku 1956 widoczne są nawiązania do neoklasycyzmu  i  nurtu folklorystycznego. Wymownym tego przykładem jest II Symfonia na sopran, baryton, chór i orkiestrę. Ludowe teksty i muzyka będąca apoteozą folkloru tworzą obrazy z życia dawnej polskiej wsi. Utwór zadziwia fenomenalną wyobraznią  dźwiękową, cechą inmmanentną całej twórczości kompozytora. W dziesięcioleciu powojennym artysta skomponował też wiele utworów o charakterze użytkowym (pieśni masowe, muzyka filmowa i teatralna), m.in. muzykę do filmu "Młodość Chopin" (1952). Najczęściej wykonywanym utworem z tego okresu jest Koncert na puzon (1953).

Dużo ciekawszy jest drugi okres twórczości Serockiego.  Kompozytor zareagował  szybko na powiew nowych prądów z Zachodu  stając na czele polskiej awangardy muzycznej. W 1956 r. stworzył cykl pieśni na baryton i fortepian "Serce nocy" do tekstów K.I.Gałczyńskiego, a rok pózniej cykl pieśni "Oczy powietrza"  do poezji  J.Przybosia. Oba  utrzymane w technice dodekafonicznej cechuje bogactwo środków artykulacji, barw i odcieni emocjonalnych. Pod wplywem Kursów Nowej Muzyki w Darmstadzie (1957), w których Serocki uczestniczył powstało eksperymentatorskie dzieło" Musica concertante" (1958), w którym objął serializacją wszystkie elementy oprócz dynamiki. Każda z 7 części napisana na inny zestaw instrumentów wskazuje na fascynację kompozytora czystą brzmieniowością. Barwa staje się w jego utworach najbardziej konstrukcyjną cechą, a sonoryzm najważniejszą ścieżką jego twórczości. Przywiązywanie wagi do wartości czysto brzmieniowych osiągnęło apogeum w takich utworach jak Segmenti, Freski symfoniczne, Forte e piano, Continuum czy Pianophonie. "Segmenti" (1961) na 12 instrumentów dętych, 6 strunowych oraz 6 perkusistów to jakby symfonia szmerów i dzwięków o nieokreślonej wysokości. Ulubionym instrumentarium Serockiego stała się perkusja. Widać to wyraznie w "Continuum"  na 6 perkusistów  obsługujących 123 instrumenty perkusyjne oraz  w "Fantasmagorii" (1971) na fortepian i perkusję. Nawet fortepian został tu potraktowany na sposób perkusyjny.  Pianista gra bezpośrednio na strunach palcami, paznokciami i miotełką jazzową, uderza w ramy i pudło fortepian etc. W  "Impromptu fantasque" (1973) kompozytor zagwarantował nietypowe brzmienia już samym zestawem instrumentów wprowadzając mandolinę i gitarę, a także flety proste nie stosowane w orkiestrach od epoki Baroku. Te dwie ostatnie kompozycje  porywają niespotykaną aurą dźwiękową i  należą do najznakomitszych dzieł  kameralistyki polskiej XX wieku.  Ciekawym utworem jest "Ad libitum na orkiestrę" (1977). Utwór składa się z 5 odrębnych kompozycji, które łącznie zawierają 31 segmentów przeznaczonych na różne składy instrumentów o odmiennym brzmieniu. Kolejność segmentów w ramach każdej kompozycji jest dowolna. Dowolna jest też kolejność samych kompozycji, co jest przykładem aleatoryzmu stosowanego w wielu innych utworach Serockiego (np. A piacere na fortepian z 1963 r). W innym utworze "Pianophonie" (1978) na fortepian, środki elektroniczne i orkiestrę amplifikacja volumenu dźwięku odgrywa zasadniczą rolę.  Kompozytor świadomie i  nieustannie  poszukiwał nowych możliwości brzmieniowych  nie zadowalając się już odkrytymi.
 
 
. Radosław Rzepkowski
 

ARCHIWUM FELIETONÓW

 


 

 


BIULETYN POLONIJNY, Postal Box 13, Montreal, Qc H3X 2T7, Canada; Tel: (514) 336-8383 fax: (514) 336-7636, 
Miesięcznik rozprowadzany bezpłatnie wśród Polonii zamieszkującej obszar Montrealu i Ottawy. Wszelkie prawa zastrzeżone.