KAROL LIPIŃSKI (1790-1861)

Minęło 150 lat od śmierci Karola Lipińskiego. Do historii muzyki przeszedł on jako najgenialniejszy przed Henrykiem Wieniawskim skrzypek polski i jeden z największych wirtuozów I połowy XIX wieku. Artysta urodził się w Radzyniu Podlaskim na Lubelszczyźnie. Jego ojciec był  dyrektorem kapeli instrumentalnej w majątku Potockich.  Karol od dziecka uczył się muzyki pod kierunkiem ojca i w wieku 8 lat wykonywał  z powodzeniem niełatwe koncerty skrzypcowe Pleyela i Jarnovicka. W 1799 przeniósł się z rodziną do Lwowa gdzie poznał austriackiego muzyka Krernesa, który wywarł na niego wielki wpływ. W niedługim czasie otrzymał posadę muzyka w orkiestrze teatralnej, którą prowadził Józef Elsner - przyszły nauczyciel Chopina. Jednocze]nie zaczął komponować i do roku 1810 napisał już 3 symfonie. Niebawem został dyrektorem wspomnianej  orkiestry i tworzył muzykę do wystawianych w teatrze wodewilów.  Można w niej było dostrzec narodową odrębność i profesjonalizm kompozytora. Znaczącą rolę w życiu Lipińskiego odegrały  kontakty  z austriackim skrzypkiem Louisem Spohrem, którego poznał w Wiedniu. Ich efektem była decyzja zostania solistą, skrzypkiem koncertującym. Przez dwa lata  udoskonalał on swoją technikę i intensywnie przygotowywał się do występów estradowych.  Świadomy swych możliwości wyruszył w 1817 roku z listami polecającymi Spohra do Włoch i na Węgry. W Padwie zapoznał się z Paganinim,   któremu pokazał swoje 3 Kaprysy op.10, i które mu pózniej zadedykował. Zdobywszy uznanie tego wielkiego mistrza spędził z nim wiele chwil grając wspólnie utwory na dwoje skrzypiec i improwizując. W Piacenzy obaj artyści wystąpili publicznie grając koncerty Kreutzera. Lipiński powrócił po tych sukcesach do Lwowa z wieńcem laurowym. W 1821 r. wyruszył na kolejne tournee, tym razem do Berlina, a pózniej do Kijowa. Po raz drugi spotkał się z Paganinim w Warszawie w 1829 roku. Miało to  miejsce podczas wykonania Mszy Józefa  Elsnera pod batutą  Karola Kurpińskiego. Paganini i Lipiński zasiedli  wówczas przy pierwszym pulpicie. Recitale solowe obu skrzypków stały się sensacją kulturalną i niebawem narodziła się legenda o "polskim Paganinim".  Sława Lipińskiego zataczała coraz szersze kręgi. W latach 30-tych  XIX wieku koncertował w Paryżu, Londynie i Wiedniu, otoczony podziwem i entuzjazmen słuchaczy i krytyków. Jego gra charakteryzowała się pięknym, głębokim tonem, precyzją intonacyjną oraz  wielką biegłością w pasażach i akordach. Lipiński był też cenionym wykonawcą muzyki kameralnej,  grywał z Franciszkiem Lisztem m.in. sonaty Beethovena. W przeciwieństwie do Paganiniego umiał podporządkować wirtuozostwo stronie wyrazowej utworów, nie czarował tłumów swoją techniką, ale grał wyjątkowo perfekcyjnie. Dowiadujemy się o tym z recenzji i pamiętników.

W wieku 50 lat Lipiński objąl funkcję koncertmistrza kapeli królewskiej w Dreznie, a nieco wcześniej odbył kolejną podróż koncertową po Rosji występując w Kijowie, Moskwie, Mińsku, Petersburgu i Rydze. Pod koniec życia powrócił do swego majątku w Urłowie koło Lwowa gdzie zmarł w 1861 r. Przez wiele lat twórczość Lipińskiego była mało znana, ale w ostatnich latach "odkryto" ją na nowo. Jego spuścizna to kaprysy, koncerty, cykle wariacji, ronda, polonezy i fantazje na tematy operowe. Są to utwory  z pogranicza klasycyzmu i romantyzmu, czerpiące w dużej mierze żywotność z polskiego tworzywa ludowego. Zdobycze techniczne obrazują najlepiej jego Kaprysy op.2, 10, 27 i 29, stanowiące ważne ogniwo w rozwoju  faktury wiolinistycznej.  Z jego 4 koncertów skrzypcowych do dziś grywany jest II Koncert D-dur op.21 (Concerto militare), który jest utworem zwartym, żywym rytmicznie i silnie skontrastowanym. Karol Lipiński został patronem Akademii Muzycznej we Wrocławiu.
 
 
 
 
 
. Radosław Rzepkowski
 

ARCHIWUM FELIETONÓW

 


 

 


BIULETYN POLONIJNY, Postal Box 13, Montreal, Qc H3X 2T7, Canada; Tel: (514) 336-8383 fax: (514) 336-7636, 
Miesięcznik rozprowadzany bezpłatnie wśród Polonii zamieszkującej obszar Montrealu i Ottawy. Wszelkie prawa zastrzeżone.