PÓŁWIECZE  WARSZAWSKIEJ OPERY KAMERALNEJ

Warszawska Opera Kameralna weszła w drugie półwiecze swojej działalności. W ubiegłym sezonie obchodzila jubileusz  50-lecia. Jej początki sięgają 1961 roku,  a założycielem Opery był Stefan Sutkowski, nieprzerwanie od 50 lat dyrektor naczelny i artystyczny. Przedstawieniem inauguracyjnym była opera G.B.Pergolesiego "La serva padrona" wystawiona niebawem po powołaniu tej nowej placówki.  Jako siedzibę  Warszawska Opera Kameralna otrzymała zabytkowy budynek przy alei Solidarności w Warszawie. Stylowe, kameralne wnętrza z doskonałą akustyką tworzą niezapomnianą atmosferę przypominającą dawne teatry operowe. Obiekt ten wpisany został zresztą do rejestru zabytków Warszawy. Bogaty repertuar Opery cechuje róznorodność muzycznych stylów i form: od średniowiecznych misteriów, poprzez opery wczesnego i późnego Baroku, opery klasyczne, XVIII-wieczne pantomimy, opery Rosssiniego, Donizettiego, a także sceniczne dzieła współczesne. Artyści Opery wykonuja również muzykę kameralną, oratoryjną i symfoniczną. W 1984 roku przy Operze powołano Ośrodek Dokumentacji i Badań Dawnej Muzyki Polskiej. Realizuje on różnorakie zadania od naukowo-badawczych do praktycznych, opracowując do wykonania scenicznego nowo odnalezione zabytki muzyki polskiej. Od wielu lat szczególnie ważne  miejsce w repertuarze  zajmuje twórczość Wolfganga Amadeusa Mozarta. Ukoronowaniem  tych zainteresowań WOK był I Festiwal Mozartowski  zorganizowany w 1991 roku dla uczczenia 200 rocznicy śmierci tego wielkiego kompozytora. Na tym festiwalu wykonano 26 dzieł scenicznych Mozarta. To przedsięwzięcie bez precedensu w historii pojedyńczego teatru operowego wywołało ogromne zainteresowanie w Polsce i za granicą. Od tego momentu Festiwal Mozartowski stał się imprezą coroczną odbywającą się w miesiącach letnich, w czerwcu i lipcu. Obok dzieł scenicznych wykonywane są też na festiwalach utwory orkiestrowe tego wielkiego mistrza. Kolejnym ważnym wydarzeniem w historii WOK stał się Festiwal Oper Barokowych zorganizowany przez Stefana Sutkowskiego w 1993 roku. Także ta impreza odniosła  wielki sukces,  wobec czego dzieła barokowych mistrzów zaczęto wystawiać co roku pod takim samym szyldem festiwalu. Trzeba nadmienić, że obok tej cyklicznej imprezy  odbywa się  od 1995 r.inny  festiwal - Claudio Monteverdiego, poświęcony  wyłącznie temu twórcy opery barokowej .
Największym jak dotąd  przedsięwzięcem Warszawskiej Opery Kameralnej  były uroczyste obchody 400-lecia opery jako gatunku muzycznego. Miały one miejsce  na przełomie lat 2000/2001. Wykonano wówczas 57 dzieł scenicznych z różnych epok (w tym 7 premier). Począwszy od pierwszej zachowanej w całości opery "Euridice" Jacopo Periego po opery współczesne,  pisane na zamówienie WOK. W ramach tych obchodów zaprezentowno 125 spektakli  w Teatrze WOK. Również w 2000 roku zainicjowano wedle pomysłu dyrektora S.Sutkowskiego - doroczny Festiwal Oper Staropolskich oraz Festiwal Muzyki G.F.Haendla. W roku wejścia Polski do UE (2004) Opera zorganizowała cykl imprez "Oda do Europy", na których wykonywano przedstawienia operowe i utwory symfoniczne  kompozytorów pochodzących ze wszystkich krajów zjednoczonej Europy. W 1992 roku przy WOK powstała Fundacja Pro Musica Camerata. Jej zadaniem jest działalność wydawnicza kompozycji polskich od okresu Średniowiecza aż do XX wieku. Innym polem  są  nagrania płyt kompaktowych  dokonywane pod własnym znakiem firmowym. Preferowana jest muzyka polska.
Już od 1992 roku Warszawska Opera Kameralna dawała się  poznać za granicą. Wystapila w 16 krajach Europy a oprócz tego w Japonii, Libanie, USA i Kanadzie biorąc udział w prestiżowych , międzynarodowych festiwalach muzycznych. Wielka w tym zasługa dyrektora S.Sutkowskiego, któremu na sercu leżała  zawsze  promocja muzyki polskiej za granicą. Jako orędownik muzyki polskiej i wspaniały organizator został on  uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi za wybitne osiagnięcia na polu kultury muzycznej. 
 
 
. Radosław Rzepkowski
 

ARCHIWUM FELIETONÓW

 


 

 


BIULETYN POLONIJNY, Postal Box 13, Montreal, Qc H3X 2T7, Canada; Tel: (514) 336-8383 fax: (514) 336-7636, 
Miesięcznik rozprowadzany bezpłatnie wśród Polonii zamieszkującej obszar Montrealu i Ottawy. Wszelkie prawa zastrzeżone.