MUZYKA POLSKA Z POLSKIMI SOLISTKAMI

W niedzielę 5 lutego w sali  Pollack Hall  Uniwersytetu Mc Gill odbył się koncert poświęcony wyłącznie muzyce polskiej. W programie znalazły sie dzieła wielkich polskich kompozytorów: Karola Szymanowskiego, Fryderyka Chopina, Ignacego Jana Paderewskiego i Mieczysława Karłowicza. W koncercie wzięła udział Orchestre International de Montreal pod dyrekcją Silvy Tabor oraz dwie  solistki: Justyna Gabzdyl (fortepian) i  Corinne Raymond-Jarczyk (skrzypce). Był to koncert  inauguracyjny pierwszego sezonu  działalności tej orkiestry, złożonej w większości  z młodych pełnych pasji  muzyków. Celem OIM jest dążenie do stworzenia łączności między różnymi kulturami poprzez wprowadzanie do repertuaru fascynujących dzieł z różnych obszarów kulturowych. Drugim celem jest promocja młodych utalentowanych solistów w rozwoju ich kariery. Założyciel orkiestry S.Tabor ma już na swoim koncie spore osiągnięcia. Ukończyła wydział dyrygentury na Fakultecie muzycznym Uniwersytetu McGill. W ubiegłym roku zdobyła nagrodę specjalną Filharmonii Narodowej Mołdawii  na    międzynarodowym  konkursie szefów orkiestr symfonicznych. Mimo młodego wieku  dyrygowała wieloma orkiestrami na świecie.  Na koncercie pokazała że potrafi zapanować nad całą orkiestrą i wyegzekwować swoje koncepcje interpretacyjne. Ta  młoda orkiestra  pozostawiła  bardzo pozytywne wrażenie i jej potencjał  rokuje duże  nadzieje. Pierwszym punktem programu była "Uwertura koncertowa" op.12  K.Szymanowskiego. Utwór ten z pierwszego okresu twórczości  kompozytora zdradza jeszcze cechy stylu neoromantycznego. Zbliża się w charakterze do pełnych rozmachu  poematów symfonicznych R.Straussa. Sylvia Tabor trafnie uchwyciła styl  tego utworu  plastycznie rozplanowując dynamikę i podkreślając znaczącą rolę instrumentów dętych  blaszanych.  Kolejny utworem była "Fantazja na  tematy polskie" op.13 F.Chopina. Ta urocza kompozycja zawiera kwintesencję polskości w doborze tematów. Kompozytor zużytkował w niej melodię piosenki "Już miesiąc zaszedł", temat Karola Kurpińskiegi  i Kujawiaka, który raczej przypomina  mazura.  Jako solistka wystąpiła znana w Montrealu pianistka Justyna Gabzdyl. Jest ona absolwentką Akademii Muzycznej im. F.Chopina w Warszawie a obecnie doktorantką w sztuce interpretacji na Uniwersytecie Montrealskim. Zdobyła szereg nagród na konkursach międzynarodowych. Pianistka zaprezentowała się z jak najlepszej strony. Grała z dużą kulturą i opanowaniem. Zachowała znakomite  proporcje pomiędzy chopinowską emocjonalnością a stylem brillant, który w dużym stopniu emanuje z tej kompozycji. Jej dźwięk był śpiewny a jednocześnie perlisty, nigdy nie przeforsowany. Artystka wykonała również "Fantazję polską na tematy oryginalne" op.19  I.J.Paderewskiego. Utwór ten pełen wirtruozerii zaprezentowany został z dużą brawurą. Pianistka wczuła się w "polskość",  podkreślając  rytmy taneczne zaczerpnięte z  polskiej muzyki  ludowej.  A rytmy mazurowe i krakowiakowe stanowią  kanwe tej wspaniałej kompozycji.   W dziele Paderewskiego  pianistka potwierdziła swą dojrzałość, grała ze swobodą i  nieskazitelnie od strony technicznej. Należy nadmienić, że Justyna Gabzdyl  jest współzałożycielem i dyrektorem generalnym OIM, zespołu z którym wystąpiła. Na zakończenie koncertu usłyszeliśmy znany "Koncert skrzypcowy A-dur",  op.8  M.Karłowicza. Utwór zawiera piękne fragmenty liryczne, szerokie kantyleny i dużą dozę emocjonalizmu. Wszystkie te walory zostały wyeksponowane w grze solistki Corinne Raymond-Jarczyk. Umiejętnie poprowadziła szerokie frazy melodyczne i świetnie radziła sobie w partiach wirtuozowskich. Ta młoda artystka jest obecnie doktorantką w sztuce interpretacji na Uniwersytecie Montrealskim. Studiowała na Fakultecie Muzycznym Uniwerytetu Montrealskiego oraz we Francji, występowała z wieloma orkiestrami młodzieżowymi w Europie. Jest stypendystką  Polskiej Fundacji Społeczno-Kulturalnej i Uniwersytetu Montrealskiego.W roku 2006 została laureatką konkursu Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej Montrealu. Lutowy koncert nosił tytuł "Expressions Slaves". Następny koncert OIM  1 kwietnia zatytułowany "Les echos de l'Europe de l'Est" będzie poświęcony twórczości kompozytorów  z Mołdawii i Rumunii. 
 
 
. Radosław Rzepkowski
 

ARCHIWUM FELIETONÓW

 


 

 


BIULETYN POLONIJNY, Postal Box 13, Montreal, Qc H3X 2T7, Canada; Tel: (514) 336-8383 fax: (514) 336-7636, 
Miesięcznik rozprowadzany bezpłatnie wśród Polonii zamieszkującej obszar Montrealu i Ottawy. Wszelkie prawa zastrzeżone.