SOCIETE "PRO MUSICA"

Stowarzyszenie  "Pro Musica"  jest jednym z bardziej widocznych organizacji kulturalnych w prowincji Quebec. Bez niego scena muzyczna Montrealu byłaby niewątpliwie o wiele uboższa. Powołane zostało w roku 1948  i od tego czasu nieustannie popularyzuje kulturę muzyczną. Przez pierwszych 30 lat było kierowane przez jej założycielkę, Gertrudę Gendreau. Od początku  aż do dnia dzisiejszego głównym celem "Pro Musica" jest promowanie muzyki kameralnej w najszerszym tego słowa  znaczeniu. Ogromne bogactwo utworów tego gatunku muzycznego pozwoliło na zaprezentowanie przeogromnej ilości utworów pochodzących ze wszystkich epok historycznych. Przez okres swego istnienia Stowarzyszenie zorganizowało ponad 800 koncertów z udziałem imponujacej liczby artystów kanadyjskich i zagranicznych. Nie sposób ich  tu wyliczyć, więc wspomnijmy o najsławniejszych: Dietrich Fischer-Dieskau, Glenn Gould, Henryk Szeryng, Radu Lupu, Maureen Forrester, Barbara Hendricks, Martial Singher, Marc Andre-Hamelin, Jessye Norman, Karina Gauvin, Grigorij Sokołow. Wokaliści i muzycy różnych dyscyplin występowali jako soliści lub w małych zespołach wokalnych i instrumentalnych. W ubiegłym sezonie wystąpił z recitalem chopinowskim pianista Mikołaj Warszyński. Ale prezentacja tych wybitnych artystów nie jest i nie była jedynym  celem samym w sobie. Stowarzyszenie umożliwiło jednocześnie szerokim rzeszom melomanów zaznajomienie się z bogatą literaturą muzyki kameralnej. Oblicza się, że publiczność mogła wysłuchać w minionym okresie ponad 3000 kompozycji z ogromnego światowego repertuaru.

"Pro Musica" posiada od lat swoją własną wyrobioną publiczność i 500-600 sympatyków posiadających stałe abonamenty. Są wśród nich nie tylko zwykli melomani ale także muzycy-amatorzy oraz profesjonaliści. Oprócz działalności związanej z  samą organizacją imprez, Stowarzyszenie wypełnia  misję edukacyjną wobec młodszego pokolenia wychowując nową grupę melomanów. Dawniej organizowało specjalne koncerty dla młodzieży i rozprowadzało bezpłatnie 500 biletów wśród studentów fakultetów muzycznych i konserwatorium.  Akcja ta pozwalała na uczestnictwo w koncertach ogromnej ilości młodzieży, która niestety nierzadko daje się "uwieść" tandetnej muzyce rozrywkowej. 
Warto nadmienić, że od 1979 roku  "Pro Musica"  przydziela w ramach Fundacji Gertrudy Gendreau (honorowej założycielki) bursy dla młodych, utalentowanych muzyków. Inna przyjęta inicjatywa, również filantropijna to wysyłanie zaproszeń na koncerty do ludzi upośledzonych i chorych: niewidomych, leczonych chemioterapią i innych cierpiących. Te trzy rodzaje aktywności (artystyczna, edukacyjna, filantropijna) służą wspaniale wieloetnicznej społeczności Montrealu. Główne grupy etniczne miasta są reprezentowane w Radzie administracyjnej. Ponieważ publiczność z biegiem lat staje się coraz bardziej wymagająca, "Pro Musica" usiłuje sprostać wzrastającym wyzwaniom oferując koncerty o wyjątkowo wysokiej jakości. Świadectwem tego są liczne, entuzjastyczne recenzje w prasie montrealskiej. Głównymi sponsorami Stowarzyszenia są Radio-Canada, Delta Montreal i Quebecor Inc. Dąży się wszakże - jak mówi dyrektor generalny Monique Dube -  do zwiększenia udziału sektora prywatnego w finansowaniu imprez. Zresztą tak jak i w innych organizacjach artystycznych nieustannie zabiega się o sponsorów. W obecnym  sezonie 2012-13 Stowarzyszenie zaprosiło - jak co roku -  wybitnych artystów. Są to: Murray Perahia, Beatrice Rana, Stephan Hough (fortepian), Jonas Kaufman (tenor) i Itzhak Perlman, Nicole Benedetti (skrzypce), Quator Zemlinsky z Czech, Chór Narodowy z Taiwanu. Koncerty odbywają się w różnych miejscach w ramach 4-ch  serii: Recitals, Pierre-Rolland (w La Maison Symphonique), Dominica ( w sali Bourgie Muzeum Sztuk Pięknych), Les Melodines (w 5-tej sali na Place-des-Arts). 

Ta krótka charakterystyka potwierdza, że "Pro Musica"  wychodzi na przeciw zapotrzebowaniom społeczności montrealskiej służąc od 65 lat  potrzebom kulturalnym.
 
 
. Radosław Rzepkowski
 

ARCHIWUM FELIETONÓW

POLEĆ TEN ARTYKUŁ ZNAJOMYM Z FACEBOOKA
 


 

 


BIULETYN POLONIJNY, Postal Box 13, Montreal, Qc H3X 2T7, Canada; Tel: (514) 336-8383 fax: (514) 336-7636, 
Miesięcznik rozprowadzany bezpłatnie wśród Polonii zamieszkującej obszar Montrealu i Ottawy. Wszelkie prawa zastrzeżone.