PSYCHOLOGIA  MUZYKI

Psychologia muzyki jest działem muzykologii i zajmuje się oddziaływaniem muzyki na człowieka.  Jej  początki prowadzą do starożytnych Chin, gdzie zajmowano się wpływem muzyki na ludzkie zachowanie. Konfucjusz wiązał emocje z poszczególnymi stopniami skali pentatonicznej. Równiez w antycznej Grecji doszukiwano się  związków muzyki z emocjami człowieka (Platon, Arystoteles). Jako  dyscyplina naukowa psychologia muzyki datuje się od  XIX wieku. Na pierwszym etapie skupiano się wyłącznie na problemach psychoakustyki (H.Helmhollz) i psychofizjologii  wrażeń słuchowych (C.Strumpf), tzn. zajmowano się  progami wrażliwości słuchowej, zjawiskami konsonansu i dysonansu itp.  Na przełomie XIX/XX stulecia, w miarę rozwoju psychologii różnic  indywidualnych, badania rozszerzono na zdolności muzyczne i  stotę talentu muzycznego. Ale koncentrowano się  na sensorycznych zdolnościach muzycznych- wrażliwości na barwę dzwięku, jego wysokość, natężenie i czas  trwania. Takie  badania przeprowadzano na Uniwersytecie Iowa w Stanach Zjednoczonych. W Europie zaś rozwijano badania nad dziedziczeniem zdolności muzycznych i nad dynastiami muzyków.  Wprowadzono nowe metody badawcze  (ankieta, kwestionariusz, metody analizy statystycznej). Teorie muzykalności przesunęły akcent ze zdolności sensorycznych na ogólne, umysłowe i emocjonalne oraz na strukturę osobowości.  W skład elementów uzdolnienia muzycznego dołączono wyobraznie, fantazje, inteligencje, wrażliwość, gust muzyczny, poczucie stylu. Te dwa różne stanowiska pogodził  Geza  Revesz, znakomity holenderski psycholog muzyki. Tym samym rozgraniczył on psychologię dzwięku od psychologii muzyki. Dziś najpopularniejszą formą badań są testy. Dzielą się one na testy zdolności i osiągnieć. Dobre wyniki testu nie są jednak wystarczającym  gwarantem powodzenia w zawodzie muzyka.

Wykorzystanie dorobku psychologii muzyki może przysporzyć wiele korzyści każdej specjalności muzycznej. Ze zdobyczy psychologii muzyki korzysta pedagogika muzyczna przy tworzeniu programów nauczania i metodach zapamiętywania materiału muzycznego. Oczywistym jest, że aby zindywidualizować nauczanie  pedagodzy  muszą znać problematykę uzdolnień i sposoby ich mierzenia. Dyrektorom  szkół, filharmonii, oper, psychologia muzyki może pomóc w doborze pracowników poprzez stosowanie metod diagnostycznych i  w programowaniu imprez artystycznych z punktu widzenia praw percepcji. Rodzice uniknęliby wielu błędów gdyby znali psychologię  uzdolnień. Mogłoby to uchronić wiele dzieci przed błędnymi decyzjami. Jeśli zdecydowano posłać dziecko do szkoly muzycznej, to nabiera  ważności wybór odpowiedniej specjalności.  W  muzycznym poradnictwie zawodowym pomaga właśnie psychologia muzyki. Odpowiada ona na pytanie od jakich współczynników osobowości  oraz warunków zewnętrznych uzależnione jest powodzenie w działalności muzycznej. Muzycy, zwłaszcza soliści, powinny też czerpać ze zdobyczy psychologii muzyki. Może im ona dopomóc w przezwyciężaniu tremy, we właściwym traktowaniu odbiorcy  jeśli chodzi o zaspokojenie jego potrzeb estetycznych.  Psychologia uczy jak pracować nad pamięciowym opanowaniem repertuaru. Jest to wyjątkowo ważne dla solisty, który w krytycznym momencie jest skazany sam na siebie i nie może liczyć na pomoc suflera, jak w przypadku aktora.  Pamięć  jest bardzo ważnym czynnikiem  decydującym o powodzeniu każdego muzyka. Bez umiejętności  pamięciowego odtworzenia materiału muzycznego nie osiągnie się sukcesu,  choćby posiadało się inne cenne zdolności muzyczne. Kompozytorzy muzyki eksperymentalnej zyskaliby więcej gdyby znali prawa rządzące ksztaltowaniem gustów publiczności. A te  prawidłowości są uwarunkowane czynnikami kulturowymi.  Osiągnięcia psychologii muzyki w zakresie badań nawyków odbiorcy mogą pomóc redaktorom muzycznym radia i telewizji. Znajomość psychologii odbioru muzyki jest nieodzowna w muzykoterapii. Wiadomo że  muzyka zmienia stan aktywnosci systemu nerwowego. Szczególnie w leczeniu chorób psychicznych; może ona dopomóc w nawiązaniu kontaktu z chorym. W leczeniu schorzeń fizycznych dobór muzyki jest prostszy, gdyż jest ona dostosowana do ćwiczen fizycznych. Konieczny  jest  właściwy wybór utworów w zależności od stanu chorego. Tym też zajmuje się  muzykoterapia.
 
 
 
. Radosław Rzepkowski
 

ARCHIWUM FELIETONÓW

 


 

 


BIULETYN POLONIJNY, Postal Box 13, Montreal, Qc H3X 2T7, Canada; Tel: (514) 336-8383 fax: (514) 336-7636, 
Miesięcznik rozprowadzany bezpłatnie wśród Polonii zamieszkującej obszar Montrealu i Ottawy. Wszelkie prawa zastrzeżone.