150 LAT OD URODZENIA DEBUSSY'EGO 

Claude Debussy był jednym z największych twórców w dziejach muzyki. Urodził sie w 1862 roku w St.Germain-en-Laye, a zmarł w Paryżu w 1918 roku. Kształcił się w Konserwatorium Paryskim, a w 1884 roku otrzymał Nagrodę Rzymską  za kantatę "Syn marnotrawny". Jeszcze w czasie studiów odbył podróż do Rosji, gdzie zapoznał się z twórczością kompozytorów "Potężnej Gromadki", co miało duży wpływ na ewolucję jego poglądów estetycznych. Twórczość jego otworzyła nową kartę w dziejach muzyki. Wielką rolę w formowaniu jego estetyki odegrały przede wszystkim ówczesne prądy w malarstwie oraz środowisko francuskich poetów–symbolistów. Stanowiły one podwaliny impresjonizmu muzycznego, stylu w którym wrażenia dźwiękowe i barwa brzmienia stały się elementami pierwszoplanowymi dzieł muzycznych. Styl ten, którego twórcą był Debussy, stanowił reakcje na wybujały emocjonalizm i monumentalizm muzyki neoromantyzmu. Początkowo utwory kompozytora nie znajdowały uznania wśród publiczności i krytyków. Dopiero premiera  dramatu muzycznego "Peleas i Melisanda" (1902) stała się przełomem w percepcji jego muzyki. W tym dziele o historycznym znaczeniu Debussy, opisując dzieje miłości i śmierci, świadomie przeciwstawił się patosowi i wybujałej egzaltacji dramatów Wagnera.  Zmienił zarazem od podstaw formę muzyczną dramatu tworząc akcje poprzez symboliczne sytuacje, przedmioty i zdarzenia. Za pomocą bogatej kolorystyki dźwiękowej odmalowywał nastrój poszczególnych scen. Debussy wyzwolił muzykę z form klasycznych. Budowa jego utworów polega na szeregowaniu odcinków, które można określić mianem płaszczyzn brzmieniowych. Są one zestawianie na zasadzie powtórzenia, wariantu lub kontrastu. W zewnętrznych zarysach utwory mają budowę 3-częściową. Znaczną grupę stanowią pieśni solowe na głos i fortepian. W wyborze tekstów przeważa poezja symbolistów, a najwybitniejsze cykle pieśni powstały do słów Baudelaire'a, Verlaina'a i Mallarme. Przeważa w nich melodyka sylabiczna, która staje się wykładnikiem tekstu poetyckiego. Często akompaniament przybiera charakter ilustracyjny. Poza skalami majorowymi i minorowymi Debussy używał skal pentatonicznych, 6-stopniowych całotonowych oraz dawnych skal kościelnych. W ten sposób zburzył dotychczasowy system harmoniczny dur-moll. Nowatorstwo brzmieniowe najsilniej przejawia się w jego utworach orkiestrowych. Eksponowane są w nich przede wszystkim instrumenty  dęte drewniane i smyczkowe, blacha używana jest oszczędniej.  Do tradycyjnego składu instrumentów kompozytor dorzucał harfę, czelestę i gongi. Dużą rolę przywiązywał do środków ornamentalnych wzbogacających brzmienie.  Najczęściej wykonywaną kompozycją orkiestrową jest preludium "Popołudnie Fauna"  napisane w 1894 roku. Najdelikatniejsze barwy orkiestry przywołują w nim wizje gorącego popołudnia przepojonego duszną i senną atmosferą. Innym utworem orkiestrowym są "Nokturny". Wyeksponowane są tu wrażenia i gra świateł. Jest to swego rodzaju tryptyk zlożony z trzech części (Chmury-Syreny-Zabawy). Niuanse harmoniczne i najsubtelniejsze barwy instrumentalne ucieleśniają zjawiska przyrody i wesołą zabawę. Szkice symfoniczne "Morze" to 3-częściowe dzieło o monumentalnym zakroju (Od świtu do południa na morzu - Gra fal - Rozmowa wiatru z morzem). Debussy'emu nie chodziło w tym wypadku o muzyczne naśladowanie przyrody lecz o uczuciowe i nastrojowe oddanie jej piękna. Wspaniałym dziełem orkiestrowym są  "Obrazy" - symfoniczny tryptyk, na który składaja sie Gigues, Iberia i Rondes de printemps. Wspólna ich cechą  jest ich subtelne powiązanie z folklorem. Każdy z Obrazów jest na swój sposób dziełem wyjątkowym i oryginalnym. Balet "Jeux" to jedna z najciekawszych partytur Debussy'ego. Łączy ona mozartowską subtelność i taneczny wdzięk z wyszukanymi harmonicznymi i impresjonistycznymi środkami. Debussy zrewolucjonizował nie tylko muzykę symfoniczną, ale również fortepianową, przenosząc akcent z jakości harmonicznych na brzmieniowe. Muzykę fortepianową reprezentują  m.in. Suite bergamasque, Pour le piano,  Estampes, Masques, L'Ile joyeuse, Images (2 części), Children's corner, 24  Preludia (2 serie) i 12 etiud.
 
 
. Radosław Rzepkowski
 

ARCHIWUM FELIETONÓW

 


 

 


BIULETYN POLONIJNY, Postal Box 13, Montreal, Qc H3X 2T7, Canada; Tel: (514) 336-8383 fax: (514) 336-7636, 
Miesięcznik rozprowadzany bezpłatnie wśród Polonii zamieszkującej obszar Montrealu i Ottawy. Wszelkie prawa zastrzeżone.