JAN SIBELIUS (1865-1957)

Mija 150 lat od urodzenia największego kompozytora fińskiego Jana Sibeliusa. Jest on uznawany za głównego przedstawiciela - obok Edwarda Griega - skandynawskiej szkoły narodowej w muzyce. Kompozytor otrzymał  bardzo staranne wykształcenie. Mając 9 lat rozpoczął  naukę gry na fortepianie, a w wieku 15 lat - na skrzypcach. Mając lat 20  zdecydował się poświęcić karierze zawodowego muzyka. Studiował w Konserwatorium  w Helsinkach u  M.Wegeliusa, a także F. Busoniego. Następnie jako stypendysta w Berlinie i Wiedniu pracował pod kierunkiem Bechera, Fuchsa i Goldmarka. Po powrocie do swojego kraju rozwinął działalność kompozytorską łącząc ją z udziałem w fińskim ruchu narodowo-wyzwoleńczym. Budulcem jego twórczości stała się stara fińska poezja, z której czerpał inspiracje muzyczną. Impulsem dla jego twórczości były też legendy, mity, baśnie, a także przyroda rodzinnego kraju. W 1892 r. Sibelius objął katedrę teorii muzyki w Konserwatorium w Helsinkach. Gdy w 1914 r. wyjechał do Stanów Zjednoczonych był już autorem  4 symfonii  i  Koncertu skrzypcowego. W tym czasie otrzymał tytuł doctora honoris causa Uniwersytetu w Yale. Po powrocie do kraju wpadł w wir pracowitego życia twórczego i jednocześnie udzielał się jako pedagog. Jego muzyka jest uwielbiana przez ogromne rzesze melomanów na całym świecie (istnieją Towarzystwa im.Sibeliusa). Jego ostatnim utworem symfonicznym była Tapiola (1925). Po ukończeniu tego dzieła zdecydował się na całkowite zaprzestanie  działalności kompozytorskiej.
 
Stylistycznie muzyka Sibeliusa  przynależy do epoki  późnego romantyzmu  z całym arsenałem środków harmonicznych, instrumentacyjnych i  z upodobaniem do wyrazistej melodyki. Jednocześnie  jest ona świadectwem indywidualnej drogi  jaką przeszedł kompozytor tworząc własny, niepowtarzalny, indywidualny styl.  Jest on jednym z najznakomitszych symfoników obdarzonym wyjątkową inwencją twórczą, wybitnym zmysłem orkiestracji  i  kolorystyki. O odrębności  muzyki Sibeliusa decyduje m.in. posługiwanie się zwrotami archaicznymi, wykorzystywanie  motywów i rytmów z fińskiego folkloru  oraz egzotyczny, niepowtarzalny "północny" nastrój .

Sibelius napisał 7 Symfonii. Dwie pierwsze utrzymane są w stylu późnoromantycznym, kolejne zaś zbliżają się do swoiście pojętego neoklasycyzmu.  Ich  urok polega na mozaikowym zestawianiu różnych myśli muzycznych i ich intensywnym nasyceniu emocjonalnym. Znajduje tu swój wyraz także nastrojowość pełna melancholii.
Glebą, na której wyrosła muzyka Sibeliusa były, między innymi - jak już wspomniałem -  pieśni ludowe Finlandii. Kompozytor nie cytował jednak wiernie ich melodii, lecz stylizował je w sposób artystyczny z niebywałą intuicją. Można to wysłyszeć wyraźnie  w poematach symfonicznych, których pozostawił 10. Podobnie jak polski wielki etnograf Oskar Kolberg - Sibelius przemierzał wzdłuż i wszerz swoją Ojczyznę spisując melodie ludowe, legendy i baśnie, a wiele z nich zawarł w wielkim poetyckim eposie "Kalewala" (1849). Z tego eposu zaczerpywał treści literackie do swoich programowych poematów symfonicznych.  W 1892 r. napisał poemat "Saga" op.9 utrzymany w heroiczno-balladowym tonie. Wielce malowniczy jest poemat "Łabędź z Tuoneli" op.22 nr 2, który stanowi drugą część "4 Legend". Jest to muzyczny obraz Tuoneli - fińskiej krainy umarłych. Najpopularniejszym poematem zawierającym dużą dozę dramatyzmu jest "Finlandia" op.26. Utwór ten o patriotycznej wymowie składa się z 2 części. Pierwsza rozpoczyna się dwukrotnie powtórzonym "motywem bólu" wyrażającym cierpienia i nadzieje fińskiego narodu. Druga cześć symbolizuje walkę i zwycięstwo. Wspomniany już  poemat "Tapiola" op.112, utrzymany w tajemniczym nastroju został zainspirowany postacią leśnego bożka Tapio.

W 1903 roku powstał Koncert skrzypcowy d-moll op.47. Cieszy się on od dawna dużym powodzeniem wśród wiolinistów i słuchaczy. Efektowna partia solowa i przejrzysty akompaniament to główne walory dzieła. Łączy ono rapsodyczny charakter z melancholijnym liryzmem.
 
 
. Radosław Rzepkowski
 

ARCHIWUM FELIETONÓW

POLEĆ TEN ARTYKUŁ ZNAJOMYM Z FACEBOOKA
 


 

 


BIULETYN POLONIJNY, Postal Box 13, Montreal, Qc H3X 2T7, Canada; Tel: (514) 336-8383 fax: (514) 336-7636, 
Miesięcznik rozprowadzany bezpłatnie wśród Polonii zamieszkującej obszar Montrealu i Ottawy. Wszelkie prawa zastrzeżone.