LUDOMIR RÓŻYCKI (1883-1953)

Przed 60 laty odszedł wybitny kompozytor polski, którego twóczość mieści się w nurcie neoromantyzmu  z silnymi elementami polskości - Ludomir Różycki. Urodził się w Warszawie i początkowo uczył się  muzyki u swego ojca Aleksandra, a następnie w Konserwatorium w Warszawie u A.Michałowskiego (fortepian) i Z.Noskowskiego (kompozycja). Konserwatorium ukończył w roku 1904 otrzymując złoty medal za "Balladę na fortepian i orkiestrę". W latach 1905-08 studiował w Berlinie  u E.Humperdincka. W roku 1905 L. Różycki wraz z  K.Szymanowskim, G.Fitelbergiem i A. Szeluto założył  "Spółkę Nakładową Młodych Kompozytorów Polskich", której celem było wydawanie i propagowanie nowej muzyki polskiej. Grupa ta zrealizowała z powodzeniem swoje cele  i przeszła do historii  jako  "Młoda Polska w muzyce". Samodzielną działalność artystyczną rozpoczął Różycki we Lwowie jako kapelmistrz opery i profesor fortepianu w konserwatorium. Tam powstała i została wystawiona jego pierwsza opera "Bolesław Śmiały". Na tle ówczesnej polskiej twórczości operowej odznaczała się  nowatorstwem, mimo wyraźnych wpływów R.Wagnera i  R.Straussa. Od czasów J.Elsnera i K.Kurpińskiego była  pierwszą polską operą o tematyce historycznej. Ze Lwowa przeniósł się Różycki do Warszawy, a potem  znalazł się za granicą przebywając w  Szwajcarii, Włoszech, Francji i w Niemczech. W Berlinie narodziła się kolejna opera "Eros i Psyche". Została ona uznana za jedno z najwybitniejszych dzieł w całej polskiej literaturze operowej. Wykorzystując po mistrzowsku treści dramatu J.Żuławskiego, kompozytor odsłonił  tu w pełni swój talent dramaturgiczny tworząc dzieło o wyjątkowej barwności i bogactwie nastrojów. Śpiewna kantylena łączy się ze stylem deklamacyjnym właściwym dramatom muzycznym. Opera ta cieszy się do dziś wielkim powodzeniem i jest wystawiana w wielu teatrach operowych. W 1918 roku Różycki powrócił do Warszawy gdzie napisał operę "Casanova". Zdobyła ona ogromną popularność wśród licznych rzesz miłośników opery. Do jej sukcesów przyczynił się zapewne  temat o przygodach włoskiego awanturnika i uwodziciela - Casanovy. Premiera opery miała miejsce w Warszawie w 1923 r., a w latch 30-tych wystawiano  ją na scenach zagranicznych - w Antwerpii, Bratysławie i Belgradzie. Mniejsze znaczenie posiadają pozostałe opery kompozytora  "Beatrix Cenci"" Młyn diabelski"  i "Pani Walewska". Wyjątkowo wspaniałym dziełem scenicznym jest balet "Pan Twardowski" który powstał w 1920 roku. Jest to jeden z najbardziej znanych polskich baletów oparty na motywach powieści J.I.Kraszewskiego "Mistrz Twardowski". Prapremiera odbyła się w Warszawie w roku 1921 pod kierownictwem E.Młynarskiego. W nastęnych latach balet pojawił się na scenach Kopenhagi, Pragi, Zagrzebia i Bratysławy. W Warszawie do wybuchu II wojny światowej odbyło się aż 500 przedstawień "Pana Twardowskiego". Balet składa się z 10 obrazów wplatających wiele pięknych tańców jak Polonez, Krakowiak, Czardasz czy Tańce góralskie. Nie stracił do dziś swej atrakcyjności i często gości na scenach baletowych.

W dorobku L.Różyckiego znajdują się również utwory symfoniczne: "Stańczyk" (1903), "Bolesław Śmiały" (1906), "Anhelli" (1909), "Mona Lisa Gioconda" (1911). W "Stańczyku"-poemacie ilustrującym błazna królewskiego kompozytor wyeksponował liryczne motywy polskie oraz włoskie utrzymane w rytmie barkaroli. W "Anhelli" osnutym na tle dzieła J.Słowackiego nastrojowa i liryczna muzyka odmalowuje męczeństwo życia na bezkresnych przestrzeniach Sybiru. W klimacie włoskiej śpiewności i finezji emocjonalnej utrzymane jest preludium symfoniczne "Mona Lisa Gioconda,"  napisane na podstawie fragmentu książki "Leonardo da Vinci"- Mereżkowskiego. Wśród innych ważnych utworów znajdują się 2 Koncerty fortepianowe, Koncert skrzypcowy, Kwintet fortepianowy, Kwartet smyczkowy, miniatury fortepianowe i liczne pieśni do słów T.Micińskiego, S.Wyspiańskiego , A.Asnyka, K.Tetmajera. Po II wojnie światowej Różycki osiadł w Katowicach gdzie pełnił funkcje dziekana w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej. 
 
 
. Radosław Rzepkowski
 

ARCHIWUM FELIETONÓW

POLEĆ TEN ARTYKUŁ ZNAJOMYM Z FACEBOOKA
 


 

 


BIULETYN POLONIJNY, Postal Box 13, Montreal, Qc H3X 2T7, Canada; Tel: (514) 336-8383 fax: (514) 336-7636, 
Miesięcznik rozprowadzany bezpłatnie wśród Polonii zamieszkującej obszar Montrealu i Ottawy. Wszelkie prawa zastrzeżone.