INTRONIZACJA CZESŁAWA KACZYŃSKIEGO

 W dniu 26 października Panteon muzyki klasycznej Konserwatorium Muzycznego w Trois-Rivieres intronizował wielce zasłużonego dla kultury muzycznej tego miasta polskiego profesora Czesława Kaczyńskiego. Uroczystość uwieńczona została recitalem fortepianowym córki pianisty, Krystyny. Profesor zmarł 10 lat temu a jego szczątki zostały złożone na cmentarzu w Trois-Rivieres obok swojej żony. Pamiętny pogrzeb  artysty, w którym uczestniczyły tłumy, stał się manifestacją świata muzycznego w hołdzie dla jego zasług. A były one dla Trois-Rivieres i Quebecu niezaprzeczalne.
Czesław Kaczyński urodził się w Polsce, a naukę gry na fortepianie  rozpoczął w wieku 5 lat. Studia odbył w Konserwatorium w Warszawie u prof. Bolesława Woytowicza (fortepian). Po wojnie znalazł się w Italii gdzie kontynuował studia w rzymskim Konserwatorium Santa Cecilia. Otrzymał tam dyplom  ukończenia z najwyższym odznaczeniem. Następnie udoskonalał swój warsztat pianistyczny u Alfreda Casella. Studiował również w Accademia Musicale Chigiana w Sienie u Guido Agosti. Na międzynarodowym konkursie  muzycznym w tym mieście zdobył  3 nagrody za interpretacje dzieł Bacha i Chopina. Podczas 7 lat pobytu w Italii wiele koncertował. Do Kanady przybył po wojnie wraz z żoną Mary Maltaise, która była znakomitą śpiewaczką (kontralt). Podróżując po Quebecu zauroczył się regionem Mauricie i postanowił tam się osiedlić. Od pierwszych chwil organizował koncerty i zajmował się pedagogiką,   przebijajac się stopniowo w tutejsze nieznane mu środowisko muzyczne. W latach 1954-61 prawie wszystkie fortepiany sal koncertowych regionu Trois- Rivieres rozbrzmiewały pod jego palcami muzyką Chopina. Wytrawniejsi melomani i koneserzy sztuki potrafili dostrzec jego talent i wspierali jego aktywność. Można tu przytoczyć nazwisko rodziny Rousseau  i duchownego muzyka Josepha-Gersa Turcotta, który przez wiele lat marzył o powołaniu w Trois-Rivieres konserwatorium muzycznego. Z myślą o występach publicznych Kaczyński zorganizował w Saint-Jean-des- Piles małą salę koncertową o wspaniałej akustyce, w której występował niekiedy również ze swoją żoną. Na koncercie inaugurującym wystapiła znana śpiewaczka Irene Allard Moquin. W kolejnych latach odbywały się tam recitale sławnych artystów, a nawet organizowano mini-festiwale. Publiczność przybywała ze wszystkich zakątków regionu Mauricie. Piękną przeszłość posiada też Konserwatorium w Trois-Rivieres związane z nazwiskiem Kaczyńskiego. Powstało ono w roku 1964 dzięki jego wysiłkom, a także licznych społecznikowców z Allardem Rousseau na czele. W ten sposób  marzenie O. Turcotta o powołaniu konserwatorium doczekało się realizacji. Stało się ono siódmą szkołą tego typu w Quebecu. W  roku założenia liczyło co prawda tylko 35 uczniów i 3 profesorów, ale w następnych latach szkoła systematycznie rozkwitała. W roku 1968 udzielano lekcji  już na 15 instrumentach. Od założenia konserwatorium minęło do dziś 48 lat, a „przewinęło” się w jego murach ponad 2000 uczniów.

 Czesław Kaczyński był dyrektorem w latach 1964-70 i podczas swojej kadencji otoczył się wspaniałą kadrą pedagogiczną. Następnie pracował jako wykładowca w Konserwatorium Muzycznym w Montrealu. Gdy przeszedł na emeryturę powrócił do Italii i tam spędził ostatnie lata swojego życia. Był cenionym, znakomitym pianistą. Świadectwem tego są jego liczne recitale, które dawał w  salach koncertowych wielu krajów,  m.in. w Carnegie Hall w Nowym Yorku (1960 rok).  Był człowiekim bardzo żywotnym. Działał aktywnie jako  pianista i pedagog aż do 80-go roku życia. Pozostawił dwie córki i dwóch synów-blizniaków. Troje z nich poświęciło się  karierze muzyka. Jedna z córek Florenca jest śpiewaczką, druga Krystyna -  pianistką.  Jeden z jego synów był szefem muzycznym Cirque du Soleil. 
 
 
. Radosław Rzepkowski
 

ARCHIWUM FELIETONÓW

 


 

 


BIULETYN POLONIJNY, Postal Box 13, Montreal, Qc H3X 2T7, Canada; Tel: (514) 336-8383 fax: (514) 336-7636, 
Miesięcznik rozprowadzany bezpłatnie wśród Polonii zamieszkującej obszar Montrealu i Ottawy. Wszelkie prawa zastrzeżone.