30 ROCZNICA ODEJŚCIA T. BAIRDA

Tadeusz Baird (1928-1981) należał do czołówki polskich kompozytorów II połowy XX wieku. Ten  przedwcześnie zmarły kompozytor pozostawał zawsze wierny ideałom pięknej,  wzruszającej sztuki. Jego pełna liryzmu muzyka  stanowi  przykład odrębności stylistycznej w całokształcie rozwoju muzyki współczesnej na świecie. Świadectwem uznania jego indywidualnej i niepowtarzalnej twórczości  były liczne nagrody, prezentacje jego dzieł  w kraju  i za granicą oraz nagrania jego muzyki. Wykonawcami jego utworów były cenione orkiestry i soliści. Prezentowano je na licznych festiwalach w kraju i za granicą, na koncertach kompozytorskich i przy innych okazjach. T.Baird był jednym z inicjatorów i twórców Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień" (1956). W młodości należał do tzw. Grupy 49, której ideą było komponowanie muzyki czytelnej i nieskomplikowanej. Z tego  okresu pochodzą m.in. dwie symfonie, suita Colas Breugnon i Koncert na orkiestrę.  Dopiero w 4 Esejach na orkiestrę (1958) następuje przemiana stylistyczna w twórczości Bairda. Świadectwem tego jest wyeksponowanie lirycznej ekspresji, wyrafinowany  smak kolorystyczny i dbałość o piękno harmonii. A wszystko to  pojawia się w ramach nowoczesnego języka dźwiękowego. W kolejnych  jego utworach orkiestrowych słychać przywiązanie do tradycji romantycznych. Dominują tam nastroje tragizmu, wzniosłości i czułości. Silnie eksponowany pierwiastek melodyczny czyni z Bairda autentycznego liryka. Głębokie przepojenie uczuciowością oraz bogata ekspresja jego muzyki pobudzały inwencje wielu choreografów, którzy na bazie tej muzyki stworzyli inscenizacje baletowe ( 4 Eseje, 4  Sonety miłosne, Ekspresje, Erotyki, Wariacje bez tematu).  Na wielką uwagę zasługują pieśni, które pisał Baird przez całe życie, a ostatni cykl "Głosy z oddali" stworzył w 1981 r. Już od jego  pierwszych prób pieśniarskich zauważyć można tendencje archaizacyjne. Np. słynne "Pieśni Truwerów" oparł kompozytor  na  autentycznych średniowiecznych melodiach i tekstach. Do minionych epok nawiazują też "4 Sonety miłosne?. Większość jego pieśni przenika zresztą tematyka miłosna, odwieczny motyw poezji. Teksty poetyckie, po które sięgał  mówią  nie tylko o miłości ale także o życiu i śmierci, cierpieniach i bólu.   Pochodzą one z różnych epok, z poezji staroprowansalskiej, starowłoskiej, szekspirowskiej, Mickiewicza, Tuwima, Czechowicza, Poświatowskiej. Głos wokalny pieczołowicie opracowywany jest głównym współczynnikiem wyrazu muzycznego.  Natomiast akompaniująca kameralna  orkiestra  nadaje pieśniom właściwą atmosferę. Zauważa się przewagę brzmien stonowanych i dyskretnych, które są podporządkowane potrzebom słowa. Przeważają tempa powolne, co wiąże się z charakterem tekstów  pełnych smutku, zadumy i melancholii. Zamiłowanie do powolnego toku narracji było charakterystyczne dla twórczości Bairda. Wynikało to po części z jego osobowości głębokiej, wrażliwej i kontemplacyjnej. Pieśni nie posiadają jednakże żadnych znamion monotonii.  W lirycznym pierwiastku można się doszukać cech słowiańskich, rodzimych, polskich. Nie mogą one nie istnieć.  Pieśni te stanowią przecież końcowe ogniwo w łańcuchu polskiej liryki wokalnej o dwuwiekowej tradycji. Baird był też autorem muzyki do licznych sztuk teatralnych i filmów. Jedynym dziełem scenicznym jakie pozostawił jest  dramat muzyczny "Jutro" wg noweli Conrada. Głównym celem sztuki muzycznej było dla niego wewnętrzne przeżycie. Postawa ta znalazła potwierdzenie w jednej z wypowiedzi kompozytora: " Nie jestem przeciwny poszukiwaniom, eksperymentom. Muzyka nie może być jednak jedynie  terenem poszukiwań czysto badawczych, musi mieć ambicje, przynajmniej intencje  dawania ludziom czegoś  wielkiego w sensie rangi przeżyć". Tadeusz Baird pozostanie jednym z największych liryków w polskiej muzyce.
 
 
. Radosław Rzepkowski
 

ARCHIWUM FELIETONÓW

 


 

 


BIULETYN POLONIJNY, Postal Box 13, Montreal, Qc H3X 2T7, Canada; Tel: (514) 336-8383 fax: (514) 336-7636, 
Miesięcznik rozprowadzany bezpłatnie wśród Polonii zamieszkującej obszar Montrealu i Ottawy. Wszelkie prawa zastrzeżone.