PÓŁROCZNY RAPORT CIC ODNOŚNIE PROGRAMU EXPRESS ENTRY

Urząd imigracyijny (CIC) wydał obszerny raport na temat działalności nowego programu imigracyjnego Express Entry (EE), który został udostępniony 1 stycznia 2015 roku. 

Szczegółowy raport zawiera statystyki dotyczące pierwszej połowy 2015 roku i optymistyczny obraz dla tych, którzy są już w puli EE albo znajdą się w niej w najbliższej przyszłości. CIC ujawniło, że rundy przeprowadzane w ramach EE będą głównym źródłem wyboru kandydatów na stałych rezydentów w klasie ekonomicznej programu Express Entry. Według raportu, liczba zaproszeń wysyłanych w EE wzrośnie w nabliższej przyszłości.

Raport dostarcza także niniejsze informacje:

- pula kandydatów wzrasta o około 1,500 osób/ profili w każdym tygodniu
- całkowita liczba profili w puli wynosiła 112,701, z czego 48,723 nie kwalifikowało się na żaden z programów
- Duża liczba pracowników tymczasowych, którzy obecnie znajdują się w Kanadzie i pracują otrzymała zaproszenia do aplikowania z racji posiadania zaakceptowanej oferty pracy (LMIA) 
- najwięcej zaproszeń trafiło do obywateli Indii oraz Filipin ( około 1/5 wszystkich zaproszeń)
- w ciągu  pierwszych 11 losowań, 29.4% zaproszonych nie miało zaakceptowanej oferty pracy przez urząd zatrudnienia ani prowincjonalnej nominacji
- 65% posiadało zaakceptowaną ofertę pracy
- 5.4% kandydatów posiadało certyfikat nominacji prowincjonalnej 
- w ciągu czterech pierwszych rund, losowano osoby posiadające wynik CRS powyżej 600 punktów
- znaczna część kandydatów wybranych w szóstej (27 marca 2015), ósmej (17 kwietnia 2015) i jedenastej (27 czerwca 2015) rundzie nie posiadała ani nominacji prowincjonalnej ani zaakceptowanej oferty pracy
- większość kandydatów w puli (65.78%) posiada próg puntkowy 300 – 400 
- 5,534 kandydatów otrzymało zaproszenie kwalifikując się na Canadian Experience Class (CEC), 4,809 na Federal 

Skilled Workers, 1,887 na Federal Skilled Trades i 698 na Prowincjonaly Program.  Nawet pomimo najmniejszej liczby kandydatów posiadających nominacje prowincjonalne w poprzednich turach, przewiduje się że liczba ta będzie sukcesywnie wzrastać.

Powyższy raport dotyczy okresu pomiędzy 1 styczniem 2015 roku a 6 lipca 2015 roku. Od tego czasu miały miejsce dwa kolejne losowania (10 lipca i 17 lipca), w których liczby znacznie zmalały. Trzynasta, najnowsza tura wyłoniła kandydatów z wynikiem punktowym 451 lub wyższym.

Kandydaci, którzy znajdują się w puli od jakiegoś czasu starają się podnieść swoją punktację poprzez poprawienie wyników testu językowego, podniesienie poziomu edukacji lub dopracowanie kolejnych lat wliczających się do doświadczenia zawodowego. 

Wraz ze wzrastającą liczbą Kanadyjskich prowincji oferujących programy imigracyjne (chodzi tu szczególnie o programy nominacji prowincjonalnych) kandydaci znajdujący się w puli mogą zaobserwować coraz to nowe opcje aby uzyskać zaproszenia do złożenia aplikacji o stały pobyt. Prowincje Ontario, Saskatchewan, Nova Scotia i New Brunswick przedstawiły w ostatnich tygodniach nowe możliwości składania aplikacji.
 
 
. Maria Krajewska,  licencjonowany konsultant imigracyjny, członek ICCRC

ARCHIWUM FELIETONÓW

POLEĆ TEN ARTYKUŁ ZNAJOMYM Z FACEBOOKA
 


 

 


BIULETYN POLONIJNY, Postal Box 13, Montreal, Qc H3X 2T7, Canada; Tel: (514) 336-8383 fax: (514) 336-7636, 
Miesięcznik rozprowadzany bezpłatnie wśród Polonii zamieszkującej obszar Montrealu i Ottawy. Wszelkie prawa zastrzeżone.