ZMIANY W PRZEPISACH ODNOŚNIE DZIECI POZOSTAJĄCYCH NA UTRZYMANIU RODZICÓW 

1 sierpnia 2014 roku wejdą w życie nowe postanowienia, bedące zmianami przepisów definiujących kim jest "dziecko pozostające na utrzymaniu rodziców" (ang. dependent child – dziecko zależne). Od wspomnianej wyżej daty za osobę taką będzie uważać się jednostkę mającą poniżej 19 lat. Obecne przepisy definiują osobę zależną, która ma 21 lat lub mniej. 

Zmiana ta ma ogromne znaczenie głównie dla osób starających się o emigrację w klasie rodzinnej poprzez sponsorowanie członków rodziny. 

Kim jest osoba zależna?

W kontekście obecnych kanadyjskich przepisów imigracyjnych, dziecko zależne to nie tylko dziecko biologiczne lub adoptowane ale też takie, które spełnia szereg innych wymogów. Przede wszystkim musi: 

- być poniżej 22 roku życia, nie pozostające w związku małżeńskim ani partnerskim
- być niezdolne do samodzielnego utrzymania się w kwestiach finansowych, przed ukończeniem 22 roku życia i niezdolne do samodzielnego funkcjonowania z powodu poważnej choroby psychicznej lub fizycznej
- być zależne finansowo od rodziców oraz studiować w pełnym wymiarze godzin przed ukończeniem 22 roku życia lub wstąpienia w związek małżeński lub partnerski

Co się zmieni?

Nowa definicja "dziecka zależnego" przewiduje redukcję wieku zależności do 19 lat. Oznacza to, że po 
1 sierpnia bieżącego roku aby być branym pod uwagę trzeba spełnić następujące kryteria:

- być poniżej 19 roku życia oraz
- nie pozostawać w związku małżeńskim bądź partnerskim

Ważne by wspomnieć, że osoby powyżej 19 roku życia studiujące w pełnym wymiarze godzin nie będą dłużej mogły aplikować jako osoby zależne. Jednakże, osoby które mają powyżej 19 lat i są niezdolne do samodzielnego utrzymania z powodu poważnej choroby psychicznej lub fizycznej ciągle mogą zostać wzięte pod uwagę jako "dzieci zależne".

Zmianie ulegnie też opłata procesowa za "dziecko zależne". Od 1 sieprnia koszt taki wynosić  będzie 150$. 

Rząd kanadyjski zlecił przeprowadzenie badań, z których jasno wynika, że dzieci imigrantów dużo lepiej przystosowują się do życia w Kanadzie gdy ich wiek w momencie emigracji jest niższy (pomiędzy 15 a 18 r.ż) niż u osób starszych (tj.  pomiędzy 19 a 21).Ponadto głównym celem imigracyjnym dla rządu jest maksymalizacja kanadyjskiej ekonomii oraz rynku pracy.

Dla wielu rodzin, które posiadają liczne potomstwo emigracja do Kanady może okazać się utrudniona. Po wejściu w życie nowych przepisów, jedno lub więcej dzieci mające powyżej 19 lat nie będzie kwalifikować się już według nowych zasad. W takiej sytuacji pozostaje jedynie złożenie aplikacji jak najszybciej, jeszcze według starych przepisów lub skorzystanie z innego programu imigracyjnego oferowanego przez rząd kanadyjski.
 
 
. Maria Krajewska,  licencjonowany konsultant imigracyjny, członek ICCRC

ARCHIWUM FELIETONÓW

POLEĆ TEN ARTYKUŁ ZNAJOMYM Z FACEBOOKA
 


 

 


BIULETYN POLONIJNY, Postal Box 13, Montreal, Qc H3X 2T7, Canada; Tel: (514) 336-8383 fax: (514) 336-7636, 
Miesięcznik rozprowadzany bezpłatnie wśród Polonii zamieszkującej obszar Montrealu i Ottawy. Wszelkie prawa zastrzeżone.