OSIĄGNIĘCIA I CELE STOWARZYSZENIA KANADYJSKICH KONSULTANTÓW IMIGRACYJNYCH (CSIC)

W dzisiejszym artykule chciałabym przedstawić czytelnikom działalność Stowarzyszenia Kanadyjskich Konsultantów Imigracyjnych, instytucji wydającej uprawnienia do wykonywania zawodu konsultanta.   Stowarzyszenie powstało w 2004 roku, w odpowiedzi na wezwanie rządu do prawnego uregulowania działalności konsultacyjnej w dziedzinie prawa imigracyjnego.  Na potrzebę uregulowania tejże działalności wpłynęło kilka czynników. 

Po pierwsze, przez wiele lat konsultantów nie obowiązywały żadne standarty dotyczące wykształcenia, jakości oferowanych usług lub odpowiedzialności prawnej za prowadzenie działalności.  Po drugie, brak jakichkolwiek wymogów względem konsultantów doprowadził do brzemiennych w skutkach nadużyć względem konsumentów w środowisku imigracyjnym i uchodźczym.  Wiele osób nie rozumiało różnicy między prawnikiem, konsultantem imigracyjnym a osobą prywatną parającą się działalnością konsultancyjną, a nie posiadałąc znajmości języka urzędowego oraz wiedzy dotyczącej prawa imigracyjnego często padało łupem tych ostatnich, wykorzystujących ich nieświadomość obiecując niemożliwe za ogromne sumy pieniędzy.  Nie będzie chyba przesadą jeśli powie się, że działalność konsultacyjna zaczęła funkcjonować na zasadach tzw. "dzikiego zachodu." 

Dzięki inicjatywie rządu i wysiłkom Stowarzyszenia Kanadyjskich Konsultantów Imigracyjnych podjętych w ciągu ostatnich sześciu latach, dzisiejsi konsultaci muszą spełnić określone warunki, by móc otrzymać i utrzymać uprawnienia do wykonywania  zawodu. Stowarzyszenie Kanadyjskich Konsultantów Imigracyjnych, dba o jakość usług świadcznych przez konsultantów, weryfikując ich wiedzę (proszę pamiętać, że przepisy imigracyjne ciągle się zmieniają) i motywując do podnoszenia kwalifikacji.  Ukończenie kierunku lub programu dotyczącego imigracji oferowanego przez kanadyjską uczelnię to nie wszystko, nawet po zdobyciu odpowiednich kwalifikacji konsultanci muszą brać udział w konferencjach i szkoleniach, tak aby pozostawali na bieżąco z prawem imigracyjnym.  Ponadto konsultaci sprawdzani są pod kątem etyki zawodowej podczas weryfikacji przeprowadzanych przez Stowarzyszenie. 

Konsultaci są również zobligowani do zawarcia z klientem umowy, zawierającej zarówno informacje o kosztach, jak i spis świadczonych usług - jest to umowa na piśmie, mająca moc prawną.  Do innych zasad, które obowiązują konsultantów, a które mają zabezpieczyć klienta należą: przechowywanie teczek z dokumentacją dotyczącą spraw klientów przez okres 6 lat - na wypadek, gdyby do danej sprawy trzeba było powrócić, oraz udostępnienie klientowi kopii całej dokumentacji, jaka została sporządzona. Dwa miesiące temu zadzwoniła do mnie osoba z Kolumbii Brytyjskiej, która przedstawiła mi tę oto trudną stytuację w jakiej się znalazła: proszę sobie wyobrazić, że "konsultant" reprezentujący moją rozmówczynię stwierdził, iż teczka zawierająca dokumentację sporządzoną w jej sprawie została zniszczona w wyniku wybuchu jaki miał miejsce w jego domu! Niestety doradca ten nie miał oczywiście zachowanej elektronicznej kopii dokumentów, więc moja rozmówczyni nie miała pojęcia, co zostało zrobione w jej sprawie.  Upewniłyśmy się tylko w naszych obawach, że ów reprezentant działa bez uprawnień, sprawdzając czy jego nazwisko figuruje w rejestrze Stowarzyszenia Kanadyjskich Konsultantów Imigracyjnych.  "Konsultant" ten doprowadził de facto do deportacji tej osoby i jego najbliższych.

W tym roku Stowarzyszenie Kanadyjskich Konsultantów Imigracyjnych podjęło kolejne kroki by chronić osoby interesujące się uzyskaniem pobytu dla siebie lub bliskich, a mianowicie ruszyło z kampanią reklamową mającą na celu ostrzeżenie ludzi przed działalnością nielicencjonowanych konsultantów.  Stowarzyszenie walczy również o zmiany legislacyjne, które nakładałyby kary na osoby uprawiające zawód konsultanta bez licencji.  Trudo w to uwierzyć, ale wciąż i w polonijnym środowisku takie osoby funkcjonują bezkarnie.  Wystarczy przejrzeć ogłoszenia w polonijnej prasie by napotkać jedną czy drugą osobę, która podaje się za konsultanta, a tymczasem działa bez licencji. 

Widać, że już zostały podjęte konkretne działania ze strony państwa, otóż w kwietniu br. policja zaaresztowała osobę działającą jako konsultant  w Ontario w mieście Windsor.  Francesco Salvatore (Sam) Burigo'iemu, bo tak nazywa się oskrżony, zostało przedstawione 11 zarzutów w tym za branie pieniędzy za usługi nigdy nie wyświadczone.   Takich oszustów jest wielu, ale Minister Imigracji, Jason Kenney, obiecał, że w tym roku rząd "weźmie się" poważnie za tę grupę przestępców.  Więc i w naszym środowisku polonijnym możemy spodziewać się drastycznych działań ze strony władz.
 
 
. Maria Krajewska
 

ARCHIWUM FELIETONÓW

 


 

 


BIULETYN POLONIJNY, Postal Box 13, Montreal, Qc H3X 2T7, Canada; Tel: (514) 336-8383 fax: (514) 336-7636, 
Miesięcznik rozprowadzany bezpłatnie wśród Polonii zamieszkującej obszar Montrealu i Ottawy. Wszelkie prawa zastrzeżone.