MOŻLIWOŚĆ LEGALNEJ PRACY W KANADZIE - INTERNATIONAL EXPERIENCE CANADA

Program International Experience Canada działa już czwarty rok, został otwarty pod nazwą Program Wspierania Mobilności Młodych Obywateli Kanada - Polska (Youth Mobility Program), zmieniła się jedynie jego nazwa, koncepcja pozostała ta sama.  Zgodnie z założeniami programu kilkuset młodych Polaków i kilkuset młodych Kanadyjczyków otrzymuje zezwolenie na pracę tymczasową w dowolnym miejscu w kraju, do którego wyjedzie na okres maksymalnie jednego roku. Celem programu jest przybliżenie młodym obywatelom Polski i Kanady kultury danego kraju, a także zdobycie doświadczenia zawodowego i nauka języka.

Jak każdy program zezwalający na przyjazd, International Experience Canada program ma ograniczoną ilość miejsc, które przydzielane są w kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania limitu.  Na ten rok miejsca są już wyczerpane (wszystkie zostały zajęte w ciągu dwóch dni), rok 2014 zbliża się jednak dużymi krokami i przygotowania do wzięcia udziału w programie należy rozpocząć już teraz. 

Zainetersowani polscy obywatele w wieku między 18 a 35 rokiem życia mogą podjąć pracę w Kanadzie w trzech kategoriach: 1) "Rozwój zawodowy" (ang. Professional Development), 2) "Staż" (ang. Internship/ On the Job Training), 3) "Program pracy wakacyjnej' (ang. Working-Holiday Program). 

Program "Rozwój zawodowy" skierowany jest do młodych polskich profesjonalistów pragnących uzyskać dodatkowe wykształcenie (trening, przygotowanie) oraz doświadczenie w swoim zawodzie. Mogą oni podjąć pracę na czas określony (maksymalnie do12 miesięcy). 

"Staż" dotyczy polskich studentów pragnących odbyć staż lub praktykę zawodową w czasie swojej nauki (maksymalnie do12 miesięcy). 

"Program pracy wakacyjnej" jest skierowany do młodych Polaków, którzy chcą przyjechać do Kanady w celach turystycznych i kulturoznawczych (maksymalnie na 12 miesięcy). Kandydat otrzymuje pozwolenie na pracę, stanowiącą dodatkowe źródło dochodów. Doświadczenie zawodowe i oferta od kanadyjskiego pracodawcy nie są wymagane, wystarczy, że wnioskodawca przedłoży oświadczenie, iż cel podróży ma charakter szkoleniowy i poznawczy.
Wymogi obowiązujące w poszczególnej kategorii odpowiadają charakterowi konkretnego programu. Jednak podstawowe wymagania takie jak m.in. odpowiedni wiek, posiadane polskiego obywatelstwa, ważny polski paszport biometryczny, przedłożenie świadectwa o niekaralności, wykupienie ubezpieczenia medycznego i ubezpieczenia pokrywającego ewentualny pobyt w szpitalu, jak również posiadanie zabezpieczenia finansowego (minimalny próg jest określony) - są wspólne wszystkim trzem. W tym miejscu należy powiedzieć, że osobom starającym się o pozwolenie na przyjazd do Kanady w oparciu o International Experience Canada może towarzyszyć rodzina (współmałżonek lub dzieci), jednakże jedynie w charakterze turysty przez  okres jednego roku. 

Co oczywiste, wnioskodawcy, którzy chcą zostać zakwalifikowani do programu, nie mogą należeć do grupy osób, na które został nałożony zakaz wjazdu do Kanady i nie spełniają wymagań kanadyjskiego prawa imigracyjnego.
Odpowiednie wykorzystanie czasu podczas pobytu w Kanadzie w ramach tego programu - może otworzyć drogę do ubiegania się o stały pobyt.

Szczegółowe informacje na temat programu International Experience Canada oraz innych możliwości przyjazdu do Kanady mogą Państwo uzyskać podczas indywidualnych konsultacji telefonicznych lub w moim biurze. 
 
 
. Maria Krajewska,  licencjonowany konsultant imigracyjny, członek ICCRC

ARCHIWUM FELIETONÓW

POLEĆ TEN ARTYKUŁ ZNAJOMYM Z FACEBOOKA
 


 

 


BIULETYN POLONIJNY, Postal Box 13, Montreal, Qc H3X 2T7, Canada; Tel: (514) 336-8383 fax: (514) 336-7636, 
Miesięcznik rozprowadzany bezpłatnie wśród Polonii zamieszkującej obszar Montrealu i Ottawy. Wszelkie prawa zastrzeżone.