PROGRAM DLA WYKWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW ZAGRANICZNYCH

Osoby starające się o przyjazd do Quebec'u w ramach programu dla wykwalifikowanych pracowników zagranicznych, oceniani są według odmiennych kryteriów niż wnioskodawcy, którzy planują osiedlić się na terytorium pozostałej części Kanady.

Osoby te mogą się zakwalifikować w oparciu o jakikolwiek zawód, który w Kanadzie uznawany jest za wykwalifiklowany. O ile program federalny dla pracowników wykwalifikowanych włącza w te zawody jedynie profesje z grupy 0, A i B w/g tzw. National Occupational Classification, tak program prowincji Quebec włącza w to grono również rzemiosła grupy C. Wykluczone są jedynie zawody klasy "D", których wykonywanie nie wymaga ukończenia specjalistycznych programów (studiów), jedynie krótkoterminowego treningu w pracy.

Tak jak i w przypadku federalnego programu, wnioskodawcy muszą uzyskać odpowiednią ilość punktów, które przyznawane są w następujących kategoriach: wykształcenie, oferta pracy, doświadczenie zawodowe, wiek, znajomość języków, posiadanie rodziny w Quebec'u, cechy małżonka(i), posiadanie dzieci oraz środków finansowych. Oferta pracy nie jest konieczna, jednakże można uzyskać za nią dodatkowe punkty . Dużym plusem jest znajomość języków urzędowych, przede wszystkim języka francuskiego, co odzwierciedla skala punktowa.

Niezwykle istotnym kryterium jest wykształcenie i zawód, i tutaj należy podkreślić, że za niektóre zawody można uzyskać więcej punktów, a za niektóre mniej, w zależności od tego, na jaką profesję jest obecnie zapotrzebowanie w Quebec'u. Do pierwszej grupy zaliczone są m.in. geodezja, informatyka, inżynieria mechaniczna, pielęgniarstwo. Co więcej, niektóre zawody dają pierwszeństwo rozpatrzenia. Posiadanie dyplomu ukończenia uczelni w Quebec'u umożliwia uzyskanie większej ilości punktów.

Wnioskodawcy mogą być również wzywani na rozmowę kwalifikacyjną, w czasie której oficer może przyznać dodatkowe punkty, jeśli kandydat na imigrację rokuje duże szanse na zaadoptowanie się do życia w Quebec'u.

Poddanie się badaniom lekarskim, które wykluczą poważne choroby jak i przedstawienie nieskazitelnego wyciągu z rejestru skazanych są koniecznym elementem procedury imigracyjnej.

Sam okres rozpatrywania podań jest różny w zależności od ambasady. Uprzedzam jednak, że nie jest to procedura, której finału spodziewać się można w ciągu kilku tygodni lub nawet kilku miesięcy. Klienci muszą liczyć się z faktem, że standardowo rozpatrywanie wniosków o pobyt stały trwa średnio rok czasu.
 
 
 
. Maria Krajewska
 

ARCHIWUM FELIETONÓW

 


 

 


BIULETYN POLONIJNY, Postal Box 13, Montreal, Qc H3X 2T7, Canada; Tel: (514) 336-8383 fax: (514) 336-7636, 
Miesięcznik rozprowadzany bezpłatnie wśród Polonii zamieszkującej obszar Montrealu i Ottawy. Wszelkie prawa zastrzeżone.