BADANIA MEDYCZNE W SPRAWACH IMIGRACYJNYCH

Starszym ludziom sponsorowanym przez rodzinę, czasami uzyskanie pobytu stałego w Kanadzie uniemożliwiają złe wyniki badań lekarskich. W sytuacji, gdy wykryta zostanie poważna choroba - dana osoba niejako automatycznie traci szansę na osiedlenie się w Kanadzie. Powodem takiego stanu rzeczy jest fak, iż przyjazd nowego imigranta nie może nadmiernie obciążyć tutejszego systemu ochrony zdrowia - zaś w przypadku poważnego schorzenia konieczne byłoby długotrwałe leczenie, które, co oczywiste, wiązałoby się z poniesieniem kosztów. 

W praktyce oznacza to, że na przykład córka mieszkająca w Kanadzie, nie może sprowadzić do siebie chorej mamy, pomimo że godzi się na pokrycie wszystkich kosztów związanych z jej pobytem. Nie zmienia tego nawet trudna sytuacja danej osoby, która w Polsce nierzadko pozbawiona jest wsparcia i opieki rodziny. 
Do chorób, które przekreślają szansę na imigrację należą m.in. cukrzyca, choroby naczyń wieńcowych, choroby nerek, a także choroby zakaźne oraz psychiczne.

Ponieważ jednak wiele osób, u których zdiagnozowano poważną chorobę doskonale radzi sobie w życiu, w niektórych przypadkach są podstawy do odwołania się od negatywnej decyzji. Takie sytuacje oczywiście wymagają współpracy z konsultantem imigracyjnym. Przy czym przy wyborze konsultanta nie warto zdawać się na przypadek, gdyż tylko osoba wykazująca się doskonałą znajomością prawa imigracyjnego i, co szalenie istotne, posiadająca doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw - jest w stanie sprawić, iż zostanie ona rozstrzygnięta na korzyść aplikanta. W tym momencie należy podkreślić, iż niektórzy konsultanci specjalizują się w wąskich dziedzinach, takich jak sponsorowanie małżonków, dlatego właśnie wybór odpowiedniego specjalisty jest tak ważny.

Dodam, że choć nie jest to powszechny problem, pozytywne przejście badań lekarskich jest dla wielu osób barierą nie do pokonania na drodze do uzyskania stałego pobytu w Kanadzie. Warto wiedzieć, że w sytuacji, gdy tylko jedno z rodziców nie przeszeszło badań pomyślnie, drugi rodzic również traci szansę na przyjazd.

Proszę jednak pamiętać, że w przypadku sponsorowania współmałżonków lub dzieci, nawet poważna choroba nie jest przeszkodą w uzyskaniu stałego pobytu. Odnosi się to także do uchodźców (czyli ludzi zagrożonych prześladowaniem w swej ojczyźnie).Oznacza to, iż uchodźca, który jest na przykład nosicielem wirusa HIV, ma możliwość uzyskania pobytu w Kanadzie, podczas gdy sponsorowany rodzic z chorobą nerek - może napotkać na trudności.

W świetle tych informacji konieczność przejścia badań lekarskich może się wielu osobom wydawać niesprawiedliwym wymogiem. Jednakże nie wolno zapominać, że warunek ten ma na celu ochronę zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom Kanady, ponadto przeciwdziała przeciążeniu tutejszego systemu ochrony zdrowia. Dlatego w przypadku, gdy koszty leczenia sponsorowanego rodzica przekroczą 15 tysięcy dolarów na przestrzeni pięciu lat, nie uzyska on pobytu stałego w Kanadzie.

Zrobienie badań lekarskich jest obligatoryjne w przypadku nauczycieli, opiekunów młodzieży, studentów medycyny, pracowników klinik, szpitali, a także w przypadku osób, które starają się o stały pobyt; ponadto wymóg ten dotyczy niektórych aplikantów ubiegających się o pozwolenie na pracę i na studia (na okres dłuższy niż 6 miesięcy) oraz wszystkich tych, którzy przebywają w Kanadzie dłużej niż 6 miesięcy i chcą przedłużyć wizę turystyczną 
Należy pamiętać, że badania trzeba zrobić w gabinetach lekarskich wyznaczonych przez Urząd Imigracyjny, gdyż lekarz zapisuje wyniki na specjalnych formularzach. Badania są ważne przez 12 miesięcy. Podkreślam, iż w sytuacji, gdy zostaną zrobione u innego lekarza, wyniki nie będą brane pod uwagę. 
 
 
 
. Maria Krajewska
 

ARCHIWUM FELIETONÓW

 


 

 


BIULETYN POLONIJNY, Postal Box 13, Montreal, Qc H3X 2T7, Canada; Tel: (514) 336-8383 fax: (514) 336-7636, 
Miesięcznik rozprowadzany bezpłatnie wśród Polonii zamieszkującej obszar Montrealu i Ottawy. Wszelkie prawa zastrzeżone.