NOWE WYTYCZNE ODNOŚNIE PRZYZNAWANIA POZWOLEŃ NA STUDIOWANIE W KANADZIE

Dnia 13 lipca 2016 roku, kanadyjski urząd imigracyjny (ang. IRCC - Immigration, Refugees and Citizenship Canada) zmienił wytyczne dotyczące przyznawania pozwoleń na studiowanie, które obejmowały również warunkowe przyjęcie na program. Nowe regulacje zakładają przyznanie pozwoleń tylko i wyłącznie na pierwszą część - czyli warunkowe odbycie kursów przygotowujących takich jak np. język angielski. W momencie pomyślnego ukończenia kursu, student będzie zobowiązany do ponownego wystąpienia o pozwolenie na studiowanie tym razem do programu profesjonalnego. Niniejsze przepisy odchodzą od poprzedniego schematu, w którym urzędnicy imigracyjni zobowiązani byli wydać pozwolenia na całkowity okres trwania studiów (obejmujący kursy przygotowawcze oraz program właściwy). 

Przykładowo, student zza granicy, który chciałby podjąć studia w Kanadzie musi podejść do egzaminu językowego np. IELTS, CAEL, TOEFL, albo CELPIP (wersja academic), aby oszacować swoje zdolności językowe. Jeśli są one niewystarczające do podjęcia programu profesjonalnego, osoba taka zobowiązana jest do uczęszczania na przygotowawczy kurs językowy i osiągnięcia odpowiedniego poziomu. Poprzednio, student otrzymywał pojedyncze pozwolenie na studiowanie obejmujące oba programy – przygotowawczy oraz profesjonalny. Nowe regulacje przewidują wydanie takiego dokumentu tylko na program przygotowawczy a po jego ukończeniu konieczne będzie staranie się o drugi dokument - tym razem na program właściwy.

Głównym powodem zmiany przepisów jest niepokój urzędników imigracyjnych związany z odsetkiem studentów kończących program z sukcesem. Student, który nie ukończył programu warunkującego przyjęcie na studia profesjonalne wciąż posiadał ważne pozwolenie na studiowanie uprawniające do pracy 20 godz. w tygodniu i full-time podczas przerw. Ponadto, wydawanie długoterminowych pozwoleń (na dwa odrębne programy) miało wpływ na 
statystyki dot. stosowania się do przepisów.

W ostatecznym rozrachunku, dziesiątki tysięcy osób może zostać dotkniętych tą zmianą. Organizacja "Languages Canada" oszacowała, że ok. 130,000 studentów zagranicznych decyduje się na podjęcie kursu językowego w Kanadzie, z czego 20,000 jest już w trakcie kursu przygotowawczego do podjęcia profesjonalnego programu. Dodatkowo, około 25,000 wyraziło chęć podjęcia dalszej edukacji w Kanadzie. Często dzieje się tak, że studenci przyjeżdżają do Kanady z zamiarem podjęcia szkoły językowej, ale nie przewidują pójścia do college’u lub uniwersytetu. W trakcie trwania programu, zapoznania się z realiami kanadyjskimi i nawiązania przyjaźni decydują się pozostać na dłużej i zdobyć profesjonalne wykształcenie.
 
 
. Maria Krajewska,  licencjonowany konsultant imigracyjny, członek ICCRC

ARCHIWUM FELIETONÓW

POLEĆ TEN ARTYKUŁ ZNAJOMYM Z FACEBOOKA
 


 

 


BIULETYN POLONIJNY, Postal Box 13, Montreal, Qc H3X 3T3, Canada; Tel: (514) 336-8383 fax: (514) 336-7636, 
Miesięcznik rozprowadzany bezpłatnie wśród Polonii zamieszkującej obszar Montrealu i Ottawy. Wszelkie prawa zastrzeżone.