ZMIANA USTAWY O OBYWATELSTWIE KANADYJSKIM 

Dnia 6 lutego 2014 roku Minister ds. Obywatelstwa i Imigracji, Chris Alexander ogłosił pierwsze znaczące zmiany dot. ustawy o obywatelstwie z 1977 roku. Proponowane zmiany zakładają wzmocnienie ochrony obywatelstwa dla tych, którzy je posiadają oraz szybszy i wydajniejszy proces dla tych, którzy dążą do jego uzyskania.  Procedura zostanie maksymalnie uproszczona  i skrócona - z trzech kroków do jednego. Niestety wiązać się to będzie z podniesieniem opłaty procesowej ze 100 do 300 dol. za osobę. Nowelizacja przewiduje również:

 - Wymóg fizycznej obecności w Kanadzie przez okres czterech z ostatnich sześciu lat, przy czym obecność każdego roku musi być wyższa niż 183 dni (w czteroletnim okresie branym pod uwagę).

 - Wymóg egzaminu językowego, który został rozszerzony na większą liczbę osób i obejmie wszystkich  od 14-64 roku życia (obecnie od 18-54 roku życia).

 - Nałożenie wyższych kar za oszustwo i wprowadzanie w błąd (grzywna do 100.000 dol. i/lub pozbawienie wolności do 5 lat) oraz możliwość przyznania odmowy obywatelstwa w razie popełnienia aktów terroryzmu, szpiegostwa, zdrady lub innej działalności na niekorzyść Kanady.

 - Przyspieszenie aplikacji stałych rezydentów, którzy zdecydują się wstąpić do Kanadyjskich Sił Zbrojnych.

 - Rozszerzenie przyznawania obywatelstwa dla dzieci kanadyjskich pracowników rządowych pełniacych służbę poza granicami kraju oraz tzw "zagubionych obywateli", którzy urodzili sie w trakcie wojny.

Należy podkreślić, że powyższe zmiany są tylko częścią projektu, który nie został jeszcze wprowadzony w życie.  W zależności od procesu politycznego, może on potrwać dodatkowe kilka miesięcy. Osobom, które spełniają wszystkie wymogi radzimy aplikować jak najszybciej, nim zmiany staną się rzeczywistością. Pozostałe osoby muszą  dostosować się do najnowszych regulacji np. podniesienia kwalifikacji językowych,  nauki do testu wiedzy o Kanadzie czy utrzymania wymagania fizycznej obecności w Kanadzie.
 
 
. Maria Krajewska,  licencjonowany konsultant imigracyjny, członek ICCRC

ARCHIWUM FELIETONÓW

POLEĆ TEN ARTYKUŁ ZNAJOMYM Z FACEBOOKA
 


 

 


BIULETYN POLONIJNY, Postal Box 13, Montreal, Qc H3X 2T7, Canada; Tel: (514) 336-8383 fax: (514) 336-7636, 
Miesięcznik rozprowadzany bezpłatnie wśród Polonii zamieszkującej obszar Montrealu i Ottawy. Wszelkie prawa zastrzeżone.