WARUNKOWY POBYT STAŁY DLA MAŁŻONKÓW - KOLEJNE ZAOSTRZENIE PRZEPISÓW IMIGRACYJNYCH

Nadużycia w kanadyjskim systemie imigracyjnym, a w szczególności w programie umożliwiającym sponsorstwanie małżonków lub partnerów już dawno przestały być tajemnicą.  Za dużo było małżeństw zawieranych wyłącznie w celu uzyskania pobytu stałego dla jednego z nich w zamian za poważne wynagrodzenie. 

Nie będzie chyba przesadą, jeśli powiemy, iż działania ułatwiające oszustwo tego typu związkom,  posunęły się do zorgnizowanej przetępczości, bo jak inaczej określić sytuację, kiedy osoby postronne kojarzą pary w celu umożliwienia pozostania w Kanadzie.  Rząd Kanadyjski nie pobłaża tego typu działaniom i tak np. 17 stycznia br. Canada Border Services Agency,  złożyła oskarżenie przeciwko siedmiu osobom działającym w charakterze takich "swatek".  Agencja ta ma w posiadaniu dowody wskazujące na udział tych osób w łączeniu par - obywateli kanadyjskich z obywatelami Chin - za opłatą rzędu kilkudziesięciu tysęcy dolarów.

Na przestrzeni kilku ostatnich lat, rząd wprowadził parę istotnych poprawek do Prawa Imigracyjnego w celu zapobiegania małżeństwom zawieranym tylko i wyłącznie w celach imigracyjnych. Jednym z elementów oceny czy związek jest autentyczny jest kwestia intencji osób biorących ślub.  Prawo zostało zaostrzone w ten sposób, że nawet osoby, które zawarły małżeństwo w celu zrealizowania zamiaru pozostania w Kanadzie, zmieniły zdanie i autentycznie chcą żyć ze swoim małżonkiem, brak tej intencji na początku może odebrać im możliwość  uzyskania pobytu.

Kolejną w ubiegłym roku wprowadzoną zmianą jest uniemożliwienie spronsorowania małżonka osobom, które same zostały sponsorowne przez byłego partnera. Ograniczenie to powoduje, że nie można sponsorować kolejnego małżonka wcześniej niż za 5 lat. 

W październiku 2012 roku, rząd powziął dalsze kroki, i ogłosił, że pobyt stały uzyskany przez sponsorowanego małżonka lub partnera jest warunkowy na okres dwóch lat.  Warunkiem tym jest pozostanie w związku małżeńskim lub konkubinacie przez kolejne 24 miesiące. Wymaganie to nie dotyczy jednakże wszystkich par. Jeżeli w momencie składania podania o pobyt stały, prawnie zalegalizowany związek istnieje dwa lata lub dłużej, lub jeśli dana para posiada dzieci, otrzymuje ona pobyt bezwarunkowy. Proszę zwrócić uwagę, że kluczowym stwierdzeniem są tutaj słowa “w momencie skłaniania podania o pobyt", czyli jeśli nawet dane małżeństwo doczeka sie potomstwa ale już po tym jak złoży podanie o pobyt, to wciąż tylko "jedynie" warunkowy pobyt zostanie przyznany jednemu z partnerów. Dla jaśniejszego zobrazowania ostatnich zmian w przepisach podam kilka przykładów. 

 Warunkowy pobyt stały dotyczy:

- Pary będącej w dwuletnim lub krótszym związku małżeńskim, lub
- Pary "chodzącej" ze sobą przez okres np. czterech lat, ale będącej po ślubie dwa lata lub krócej, lub
- Pary żyjącej w konkubinacie dwa lata lub krócej, lub
- Pary nie posiadającej wspólnie dzieci 

Warunkowy pobyt stały nie dotyczy:

- Pary będącej w dwuletnim lub dłuższym związku małżeńskim, lub
- Pary żyjącej w konkubinacie dwa lata lub dłużej, lub
- Pary posiadającej wspólnie dzieci

W jaki sposób Urząd Imigracyjny sprawdzać będzie, czy dane małżeństwo lub konkubinat faktycznie nie rozpadło się przed upłynięciem okresu warunkowego?  Na to pytanie nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, ale należy liczyć się z taką możliwością. 
 
 
. Maria Krajewska
 

ARCHIWUM FELIETONÓW

 


 

 


BIULETYN POLONIJNY, Postal Box 13, Montreal, Qc H3X 2T7, Canada; Tel: (514) 336-8383 fax: (514) 336-7636, 
Miesięcznik rozprowadzany bezpłatnie wśród Polonii zamieszkującej obszar Montrealu i Ottawy. Wszelkie prawa zastrzeżone.