ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH MIĘDZYNARODOWYCH STUDENTÓW

Dnia 1 czerwca 2014 roku, wejdzie w życie zmiana przepisów dotyczących międzynarodowych studentów. Regulacje te obejmą każdą osobę, która zobowiązana jest do uzyskania tzw. study permit czyli pozwolenia na podjęcie nauki 
w Kanadzie. Należy dodać, że nie każdy jest zobligowany do jego uzyskania - przykładowo nieletni rezydujący w Kanadzie lub dorośli chcący podjąć naukę na okres krótszy niż 6 miesięcy są z tego obowiązku zwolnieni. 

Niniejsze zmiany stanowią dobrą wiadomość dla przyszłych studentów, ponieważ upraszczają i skracają całą procedurę do minimum. Poniżej lista najważniejszych zmian:

- od czerwca br. przyszli studenci będą musieli zapisać się do wybranej przez siebie uczelni, a w momencie otrzymania pozwolenia rozpocząć realną naukę w niej. W przeciwnym razie mogą zostać wydaleni z terenu Kanady.

- Pozwolenia na podjęcie nauczania będą wydawane tylko tym aplikującym, którzy podejmą naukę w placówce akredytowanej do przyjmowania międzynarodowych studentów.

- Jedna z ważniejszych zmian, obejmuje jednoczesne przyznanie pozwolenia na pracę poza kampusem do 20 godzin w tygodniu (podczas roku akademickiego) i na pełen etat (podczas przewidzianych przerw). Od czerwca, nie będzie potrzeby występowania po oddzielne pozwolenie na pracę (dotychczas niezbędne było ubieganie się o tzw. off-campus work permit). Osoba posiadająca status studenta i kontynnująca nauczanie akademickie, zawodowe lub profesjonalny trening będzie mogła podjąć zatrudnienie, nie po upływie 6 miesięcy od rozpoczęcia nauczania jak to było dotychczas ale tuż po otrzymaniu study permit. Studia muszą prowadzić do uzyskania stopnia naukowego, dyplomu, lub certyfikatu. 

-  Dotychczas osoby przebywające tymczasowo w Kanadzie, mające status "turysty" nie mogły ubiegać się o przyjęcie do szkoły. Przyszłe zmiany dopuszczają możliwość aplikowania gdy ubiegający się posiada status "turysty" i:
- jest na etapie przedszkolnym, szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej
- jest na wymianie studenckiej lub jako odwiedzający student
- ukończył kurs lub program nauczania, który jest warunkiem akceptacji do danej placówki naukowej

- Pozwolenie na pracę straci swoją ważność po upływie 90 dni od ukończenia szkoły. By pozostać w Kanadzie trzeba będzie posiadać ważne pozwolenie na pracę lub inny dokument umożliwiający pozostanie w kraju legalnie.

- Kwalifikujący się międzynarodowi studenci będą mogli pracować w pełnym wymiarze godzin podczas oczekiwania na decyzję w sprawie przyznania pozwolenia na pracę dla absolwentów.

- Zarejestrowani Indianie, posiadający obce obywatelstwo mogą podjąć nauczanie 
w Kanadzie bez ubiegania się o study permit, ponieważ posiadają prawo wstępu na teren Kanady.

Powyższe zmiany mające pozytywny charakter, zmierzają do ułatwienia procesu dla osób uczciwych, chcących podjąć naukę w Kanadzie, jednocześnie minimalizując możliwe nadużycia. Regulacje te spowodują skrócenie czasu oczekiwania oraz stresu związanego ze zdobyciem oddzielnego pozwolenia na studiowanie i na pracę. Dają również możliwość zdobycia profesjonalnego, praktycznego doświadczenia już w trakcie nauki  oraz kontaktu z przyszłymi, potencjalnymi pracodawcami. 
 
 
. Maria Krajewska,  licencjonowany konsultant imigracyjny, członek ICCRC

ARCHIWUM FELIETONÓW

POLEĆ TEN ARTYKUŁ ZNAJOMYM Z FACEBOOKA
 


 

 


BIULETYN POLONIJNY, Postal Box 13, Montreal, Qc H3X 2T7, Canada; Tel: (514) 336-8383 fax: (514) 336-7636, 
Miesięcznik rozprowadzany bezpłatnie wśród Polonii zamieszkującej obszar Montrealu i Ottawy. Wszelkie prawa zastrzeżone.