DWUKROTNY WZROST LICZBY WYDANYCH NAKAZÓW OPUSZCZENIA KANADY DLA STAŁYCH REZYDENTÓW POMIĘDZY 2008 A 2014 ROKIEM W ZWIĄZKU Z NIEDOPEŁNIENIEM OBOWIĄZKU REZYDENTURY

Co roku około 1400 kanadyjskich stałych rezydentów otrzymuje nakazy opuszczenia Kanady (ang. removal order) z powodu niedotrzymania warunków stałej rezydentury (konieczności fizycznego przebywania na terenie Kanady przynajmniej 730 dni w ciągu każdego okresu 5 letniego). Co więcej, tylko 10 procent złożonych apelacji kończy się sukcesem.  Nakaz opuszczenia Kanady wydawany jest w sytuacji gdy osobie udowodni się złamanie przepisów imigracyjnych.

Statystyki podkreślają istotę świadomości jaką muszą posiadać stali rezydenci do spełniania wszystkich wymogów.
Na przejściu granicznym, w trakcie kontroli oficer może odkryć fakty wskazujące na złamanie przepisów dot. rezydentury. W takich sytuacjach, kieruje on osobę na bardziej szczegółową kontrolę gdzie oficer imigracyjny bada dokładnie cała sytuację i ustala stan faktyczny.

Kanadyjskie prawo imigracyjne daje stałym rezydentom prawo wjazdu na teren Kanady jeśli zostaje ustalone, że posiadają oni odpowiedni status, bez względu na to czy spełniają warunki rezydentury czy nie. Takiej osobie może zostać wydany specjalny dokument, który w rezultacie może doprowadzić do wydania nakazu opuszczenia Kanady. Stali rezydenci mający otwarte postępowania wyjaśniające, utrzymują swój status do momentu podjęcia ostatecznej decyzji.

Ostatnie raporty ujawniają znaczne liczby imigrantów próbujących przekroczyć granicę i wjechać na teren Kanady, zwłaszcza w sytuacjach gdy spędzili długie okresy poza jej granicami. Statystyki te nie dotyczą imigrantów, którzy mieli cofnięte statusy z powodów kryminalnych lub podawania fałszywych informacji, oraz tych którzy dobrowolnie zrzekli się statusu. 

Kanadyjskie prawo wymaga by stali rezydenci zebrali co najmniej 730 dni rezydentury w ciągu każdego okresu pięcioletniego. Najprostszą drogą jest fizyczne pozostawanie na terenie Kanady przez okres co najmniej dwuletni.  Przepisy przewidują też szereg sytuacji, w których stali rezydenci przebywający poza granicami Kanady nie muszą utracić swojego prawa.

Jeśli imigrant:

- jest poza Kanadą i towarzyszy swojemu małżonkowi lub partnerowi, który jest kanadyjskim obywatelem lub jest dzieckiem towarzyszącym swojemu rodzicowi,

- jest zatrudniony poza Kanadą w pełnym wymiarze godzin przez kanadyjską firmę lub odbywa służbę zagraniczną reprezentując prowincję lub Kanadę,

- jest towarzyszącym małżonkiem, partnerem lub dzieckiem stałego rezydenta, który przebywa poza Kanadą i jest zatrudniony na pełen etat przez kanadyjską firmę lub odbywa służbę zagraniczną reprezentując prowincję lub Kanadę. 
Uznaje się, że taka osoba zachowuje ciągłość w kumulacji dni do wymaganej rezydentury.

Imigranci, którzy stracą swój status mogą apelować decyzję do trybunału imigracyjnego (ang. Immigration  Appeal Division) na podstawie błędu w prawie lub z powodów humanitarnych. Ten ostatni faktor, ma jednak bardzo mały procent skuteczności i powinien być używany jako ostateczność.
 
 
. Maria Krajewska,  licencjonowany konsultant imigracyjny, członek ICCRC

ARCHIWUM FELIETONÓW

POLEĆ TEN ARTYKUŁ ZNAJOMYM Z FACEBOOKA
 


 

 


BIULETYN POLONIJNY, Postal Box 13, Montreal, Qc H3X 3T3, Canada; Tel: (514) 336-8383 fax: (514) 336-7636, 
Miesięcznik rozprowadzany bezpłatnie wśród Polonii zamieszkującej obszar Montrealu i Ottawy. Wszelkie prawa zastrzeżone.