ZANIM STANIESZ SIĘ OBYWATELEM KANADY

Aby móc ubiegać się o otrzymanie statusu obywatela kanadyjskiego, wnioskodaca musi mieć ukończone 18 lat.
W przypadku dzieci niepełnoletnich, osobą uprawnioną do złożenia podania w imieniu dziecka może być tylko i wyłącznie rodzic lub opiekun prawny dziecka. Ponadto musi ono posiadać status stałego rezydenta Kanady, i jedno z rodziców musi posiadać obywatelstwo kanadyjskie, lub być w trakcie ubiegania się o jego nadanie w tym samym czasie co dziecko.

Status Stałego Rezydenta

Wnioskodawca musi posiadać status stałego rezydenta Kanady aby móc ubiegać się o status obywatela Kanady. Nie może jednak w tym czasie występować w charakterze podmiotu w dochodzeniu prowadzonym przez władze imigracyjne, ani też nie może ciążyć na niej nakaz deportacji. 

Pobyt w Kanadzie

Osoby pełnoletnie muszą wykazać, iż w ciągu ostatnich czterech lat przebywały na terenie Kanady przez co najmniej trzy lata, tj 1095 dni.  Przepis ten nie dotyczy dzieci do lat 18.

Ci wszyscy, którzy przebywali uprzednio w Kanadzie bez statusu stałego rezydenta jednakże pobyt ich przypadał na okres wspomnianych wyżej czterech lat, czas ten będą mogli mieć zaliczony w ostatecznej kalkulacji 1095 dni. 

Umiejętności językowe

Języki angielski i francuski są oficjalnymi językami obowiązującymi w Kanadzie. Aby zostać obywatelem Kanady, należy wykazać się znajomością jednego z tych dwóch języków na odpowiednio wysokim poziomie. 

Od 1 listopada, 2012, wnioskodawcy w wieku od 18 do 54 lat, obowiązani są dołączyć do swojego podania świadectwo potwierdzające umiejętność swobodnego posługiwania się językiem mówionym, poprawną interpretacją tekstów czytanych oraz rozumienia ze słuchu. Akceptowane dokumenty to wyniki testów przeprowadzonych przez upoważnione do tego instytucje kanadyjskie.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wnioskodawca będzie musiał wziąć udział w krótkiej konwersacji, wykazać się umiejętnością rozumienia prostych instrukcji i poleceń, zaprezentować znajomość powszechnie używanych w Kanadzie słów i zwrotów. 

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu oraz dostarczonych dokumentów, sędzia imigracyjny wyda  ostateczną decyzję w sprawie nadania obywatelstwa kanadyjskiego.

Sprawy karne

Wnioskodawca pozbawiony będzie możliwości ubiegania się o nadanie obywatelstwa kanadyjskiego jeśli ciążą na nim odbyte uprzednio kary za popełnienione przestępstwa kryminalne lub przestępstwa związane z naruszeniem obowiązującej Ustawy o Obywatelstwie Kanady. Po więcej informacje prosimy o kontakt z naszym biurem.

Wiedza o Kanadzie

Każda osoba ubiegająca się o nadanie obywatelstwa kanadyjskiego musi być w pełni świadoma praw, obowiązków, jak również przywilejów wynikających z faktu jego posiadania. Musi także wykazać się wiedzą z zakresu historii, instytucji, symboliki czy też wyznawanych wartości.

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w bezpłatnym przewodniku "Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship". O jego kopię będzie można ubiegać się w momencie otrzymania podania przez urząd imigracyjny. 
 
 
. Maria Krajewska,  licencjonowany konsultant imigracyjny, członek ICCRC

ARCHIWUM FELIETONÓW

POLEĆ TEN ARTYKUŁ ZNAJOMYM Z FACEBOOKA
 


 

 


BIULETYN POLONIJNY, Postal Box 13, Montreal, Qc H3X 2T7, Canada; Tel: (514) 336-8383 fax: (514) 336-7636, 
Miesięcznik rozprowadzany bezpłatnie wśród Polonii zamieszkującej obszar Montrealu i Ottawy. Wszelkie prawa zastrzeżone.