UCZ SIĘ ANGIELSKIEGO, BO NIE OTRZYMASZ OBYWATELSTWA

W październiku 2011 roku Urząd Imigracyjny (Citizenship and Immigration Canada) ogłosił, iż Rząd Kanadyjski zastanawia się nad wprowadzeniem wymogu znajmości języka urzędowego dla osób ubiegających się o obywatelstwo kanadyjskie. 

Obecnie, w celu nabycia obywatelstwa należy spełnić warunek dotyczący okresu zamieszkania w Kanadzie tj. wnioskodawca musi udowodnić, iż mieszkał w kraju przynajmniej trzy lata (1,095 dni) w ciągu ostatnich czterach, ponadto zdać egzamin z zakresu historii, geografii, symboli i wartości obowiązujących w kulturze kanadyjskiej oraz znajmości języków urzędowych - angielskiego lub francuskiego. Egzamin ten jednakże nie jest adekwatnym sprawdzianem umiejętności językowych, gdyż nie bierze pod uwagę zdolności prowadzenia konwersacji.

W przypadku jeżeli wnioskodawca nie zaliczy pisemnego testu, lub jeśli wyjdzie na jaw, że nie zna języka np. podczas interakcji z urzędnikami, osoba ta musi stawić się na rozmowę kwalifikacyjną z sędzią ds. obywatelstwa. Procedura ta stwarza pewne zawiłości, gdyż wiąże się z opóźnieniami. Ponadto, ocena znajmości języka pozostaje w gestii samego sędziego, czyli jest bardzo subiektywna.

Urząd Imigracyjny chciałby aby osoby ubiegające się o obywatelstowo przedstawili dowód na znajomość języka np. w postaci dyplomu ukończenia szkoły policealnej lub wyniku z egzaminu językowego (np. IELTS). Proponowna zmiana ma ujednolicić kryterium oceny. Zmiany te będą dotyczyć osób między 18 a 54 rokiem życia. 

"Zdolność porozumiewania się nowych obywateli w językach francuskim lub angielskim jest kluczem do sukcesu. Wymóg ten zmobilizuje osoby starające się o uzyskanie obywatelstwa do nauki języka." powiedział Minister Kenney. 

Poprzez przedłożenie dowodu na znajomość języka sędziowie ds. obywatelstwa będą mogli podjąć bardziej świadomą i obiektywną decyzję. Jeżeli jednak wnioskujący nie spełni warunku językowego urząd odrzuci podanie, tym samym redukując czas procedowania innych aplikacji. 

Zachęcam do złożenia podania o obywatelstwo do końca roku 2011, zanim proponowane zmiany wejdą w życie, bo stopień trudności do pokonania będzie w niedalekiej przyszłości dużo większy i może w praktyce uniemożliwić wielu osobom uzyskanie kanadyjskiego obywatelstwa i tym samym paszportu. 
 
 
. Maria Krajewska
 

ARCHIWUM FELIETONÓW

 


 

 


BIULETYN POLONIJNY, Postal Box 13, Montreal, Qc H3X 2T7, Canada; Tel: (514) 336-8383 fax: (514) 336-7636, 
Miesięcznik rozprowadzany bezpłatnie wśród Polonii zamieszkującej obszar Montrealu i Ottawy. Wszelkie prawa zastrzeżone.