CZYM JEST KANADYJSKA WIZA STAŁEGO POBYTU?

Co tak na prawdę oznacza posiadanie stałego pobytu w Kanadzie? Imigracja do Kanady była i wciąż jest procesem podlegającym ciągłym zmianom. Wraz z 60-cioma programami, które pozwalają uzyskać stały pobyt, jasnym jest fakt, że poziom zakłopotania może z czasem wzrosnąć. Nowe programy się otwierają, stare zamykają, kryteria istniejących programów się zmieniają lub dodawane są nowe, również definicje niektórych przedmiotów (lub podmiotów) ulegają ciągłym modyfikacjom. Niektórzy nowo przybyli imigranci, którzy z sukcesem uzyskali stały pobyt sami nie do końca wiedzą na czym on polega i jakie wiążą się z nim korzyści/ obowiązki. W tym artykule postaram się wyjaśnić istotę stałej rezydentury oraz najczęstsze pytania z nią związane.

Kim jest stały rezydent w Kanadzie?

Stałym rezydentem jest osoba, której została wydana wiza stałego pobytu (ang. permanent resident visa) przez kanadyjski rząd i została "wylądowana" w Kanadzie ale nie jest obywatelem tegoż państwa. Stali rezydenci są obywatelami innych państw.  Osoba przebywająca w Kanadzie czasowo, np. student, pracownik czy turysta NIE jest uważana za stałego rezydenta. 

Jakie prawa przysługują stałym rezydentom?

Stały rezydent ma prawo do:
- Otrzymywania większości przywilejów, które posiadają obywatele kanadyjscy włączając w to np. ubezpieczenie zdrowotne (brak jednak prawa do głosowania). 
- Mieszkania, pracy lub podjęcia studiów na terenie całej Kanady 
- Ubiegania się o obywatelstwo kanadyjskie po spędzeniu określonego czasu w Kanadzie jako stały rezydent 
- Ochrony prawnej według przepisów kanadyjskich i regulacji rządowych 

Jakie są obowiązki stałego rezydenta w trakcie przebywania w Kanadzie?

Stali rezydenci są zobligowani do przestrzegania i poszanowania prawa kanadyjskiego na wszystkich szczeblach - federanym, prowincjonalnym oraz miejskim/ komunalnym. Skazanie za poważne naruszenie prawa może prowadzić do utraty statusu stałego rezydenta.

Czy stały pobyt musi być odnawiany? Jeśli tak, to kiedy i w jaki sposób?

Gdy wiza stałego  pobytu jest przyznana a osoba ją posiadająca pojawia się w Kanadzie, jej status nie musi być odnawiany. Pozostaje on niezmieniony aż do czasu gdy osoba ta wystąpi o przyznanie jej obywatelstwa kanadyjskiego lub straci status stałego rezydenta.

Ważne by wspomnieć, że utrata statusu może wiązać się z niespełnieniem tzw. obowiązku rezydentury. Wymóg ten polega na zebraniu 730 dni rezydentury w trakcie każdego 5-letniego okresu. Okres ten może być zebrany wewnątrz lub na zewnątrz Kanady. Ta druga opcja zakłada, że stały rezydent musi być:
 - Z towarzyszącą osobą, która posiada kanadyjskie obywatelstwo i jest jej małżonkiem lub partnerem życiowym (common-law partner) lub w przypadku dziecka, jego rodzicem. 
- Zatrudniony na pełen etat przez kanadyjskiego pracodawcę, federalną publiczną administrację lub służbę publiczną danej prowincji 
- Osobą towarzyszącą innego stałego rezydenta, który jest jej/jego małżonkiem lub partnerem życiowym, a w przypadku dzieci - rodzicem zatrudnionym na pełen etat przez kanadyjską firmę lub federalną publiczną administrację lub służbę publiczną danej prowincji. 

Czym jest karta stałego pobytu?

Bardzo ważne jest, by nie mylić pojęć - karta stałego pobytu ze statusem stałego rezydenta. Karta jest tylko i wyłącznie kawałkiem plastiku zawierającym dane biometryczne. Posiadanie takiej karty nie jest obowiązkowe. Jest jednak wymagana w przypadku, gdy brak jest dokumentu podróżnego by wsiąść na pokład samolotu (lub innego środka komunikacji) do Kanady i dodatkowo, osoba taka pochodzi z kraju gdzie wymagane jest uzyskanie wizy czasowego pobytu w konsulacie lub ambasadzie. Tak więc nawet w przypadku braku formalnego obowiązku, posiadanie takiej karty może okazać się bardzo pomocne.

Czy karta stałego pobytu w Kanadzie jest tym samym co "Zielona Karta" w Stanach Zjednoczonych?

Być może z powodu wielkości i odległości kanadyjskiego sąsiada  - Stanów Zjednoczonych w niektórych kręgach utarło się powiedzenie "kanadyjska zielona karta" ponieważ osobom, którym wydawano pozwolenie na pobyt i pracę w USA wydawano też "zieloną kartę" na potwierdzenie tego statusu.

W rzeczywistości jednak nie ma czegoś takiego jak "kanadyjska zielona karta". Podczas gdy w USA posiadacz karty otrzymuje pozwolenie na wjazd i życie w tym kraju, w Kanadzie posiadacz karty stałego pobytu otrzymuje prawo na wkroczenie i życie w tym kraju. To prawda, że obie niosą za sobą pewne przywileje, prawa i ograniczenia, obie mogą być cofnięte  pod pewnymi warunkami co nie oznacza jednak, że są one indentyczne. Stały pobyt w Kanadzie jest tytułem prawnym  przypisanym do danej osoby, a posiadanie samej karty, jak już wcześniej wspomniałam nie jest obowiązkowe.  Prosty przykład demonstrujący tę różnicę - w USA posiadacze "zielonej karty" są zobligowani do posiadania jej przy sobie i legitymowania się nią u władz amerykańskich. W przypadku stałych rezydentów Kanady obowiązek taki nie występuje.

Jak więc można uzyskać status stałego rezydenta?

Kanada jest ogromnym, wielokulturowym narodem z wciąż zmieniającymi się przepisami imigracyjnymi. Tak naprawdę jest wiele możliwości, dróg i programów by uzyskać niniejszy status.

Istnieją różne programy rodzinnego sponsorowania, gdzie stały rezydent może „sponsorować” swojego małżonka lub bliskiego członka rodziny (np. dziecko lub rodzica). 

Osoby posiadające doświadczenie zawodowe z Kanady mogą kwalifikować się na stały pobyt poprzez program CEC (Canadian Experience Class). 

Zagraniczni, wykwalifikowani pracownicy mogą starać się o stały pobyt poprzez program FSW (Federal Skilled Workers) 
Osoby trudniące się rzemiosłem lub wykonujące zawody branżowe moga kwalifikować się poprzez program FST (Federal Skill Trades). 

Prowincje poprzez programy prowincjonalne mogą nominować osoby, które następnie uzyskają status stałego rezydenta. 

Osoby, które spełnią pewne kryteria mogą aplikować o status stałego rezydenta poprzez programy biznesowe i dla inwestorów. 

Prowincja Quebec wybiera nowoprzybyłych imigrantów poprzez ich własny program dla wykwalifikowanych pracowników i Quebec Experience Program. 

Uchodźcy zaakceptowani i zaaprobowani przez rząd kanadyjski również nabywają prawo stałego pobytu. 
 
 
. Maria Krajewska,  licencjonowany konsultant imigracyjny, członek ICCRC

ARCHIWUM FELIETONÓW

POLEĆ TEN ARTYKUŁ ZNAJOMYM Z FACEBOOKA
 


 

 


BIULETYN POLONIJNY, Postal Box 13, Montreal, Qc H3X 2T7, Canada; Tel: (514) 336-8383 fax: (514) 336-7636, 
Miesięcznik rozprowadzany bezpłatnie wśród Polonii zamieszkującej obszar Montrealu i Ottawy. Wszelkie prawa zastrzeżone.