CZYM JEST PRZYŚPIESZONA OPINIA O RYNKU PRACY

W kwietniu bieżącego roku Ministerstwo ds. Immigracji i Obywatelstwa ogłosiło wprowadzenie nowego programu pod nazwą "Przyśpieszona Opinia o Rynku Pracy", umożliwiającego firmom kanadyjskim zatrudnianie pracowników zagranicznych na kontrakt w znacznie krótszym czasie niż dotychczas. Czas oczekiwania na wydanie pozytywnej opinii o rynku pracy został zredukowany do  10 dni roboczych licząc od momentu złożenia podania przez pracodawcę. 
Oczekuje się, iż znaczne ograniczenie czasu rekrutacji wykwalifikownej siły roboczej z zagranicy przyniesie niewspółmierne korzyści  dla kanadyjskiego rynku pracy gdzie od dłuższego już czasu obserwuje się niedobór specjalistów w zawodach, na które w chwili obecnej jest ogromne zapotrzebowanie w Kanadzie.

Do czego potrzebna jest opinia o rynku pracy?

Zatrudnienie pacownika z zagranicy na kontrakt może dojść do skutku tylko wtedy, jesli pracownik ten otrzyma zezwolenie na pracę w danej firmie na konkretnym stanowisku pracy.  Zanim jednak do tego dojdzie, pracodawca musi wystąpić z wnioskiem o wydanie pozytywnej lub neutralnej opinii o rynku pracy. Jest to dokument wystawiany przez Service Canada, jeden z departamentów rządu federalnego, zawierający szczegółową analizę aktualnej sytuacji panującej na rynku pracy oraz wpływu jaki zatrudnienie zagranicznego pracownika mogłoby okazać na stan gospodarki  kanadyjskiej. 

Jest to proces dość czasochłonny, zajmujący od 2 do 3 miesięcy od momentu wysyłki podania aż do otrzymania opinii o rynku pracy z Service Canada. Dla kanadyjskiego pracodawcy, chcącego bezzwłocznie zatrudnić pracownika zagranicznego, tak długi czas oczekiwania był zawsze dużą barierą nie do przebrnięcia, często dezorganizującą funkcjonowanie firmy. 

Przed ogłoszeniem nowego programu, pracodawca, ktory regularnie zatrudniał tymczasowych pracowników z zagranicy, musiał każdorazowo występować do Service Canada o wydanie opinii o rynku pracy. W przypadku pozytywnej opinii, następnym krokiem było ubieganie się o wydanie wizy z urzędu imigracyjnego zezwalającej na podjęcie legalnej pracy w Kanadzie. Dopiero po uzyskaniu wizy pracowniczej, pracownik zagraniczny mógł wjechać do Kanady i podjąć pracę zgodnie z kontraktem. 

Nowa Opinia - Przyśpieszona Opinia o Rynku Pracy

Podsumowując powyższe, nowe zasady opiniowania rynku pracy zostały wprowadzone w celu ułatwienia kanadyjskim pracodawcom zatrudniania tymczasowych pracowników z zagranicy w trybie przyśpieszonym, co na dłuższą metę miałoby okazać pozytywny wpływ na rozwój gospodarki kanadyjskiej. 

Aby jednakże odnieść pełne korzyści z nowego programu, kanadyjski pracodawca musi spełniać szereg warunków: 
- Otrzymać pozytywne opinie o rynku pracy w ciągu ostatnich dwóch lat
- Oferty pracy muszą dotyczyć zawodów wykwalifikowanych, zaliczanych do grupy: 0, A, lub B w Krajowym Rejestrze Zawodów
- Posiadać nienaganną opinie o przestrzeganiu przepisów w kwestii polityki kadrowej i płacowej, zgodnie ze standardami obowiązującymi na kanadyjskim rynku pracy
- Wyrazić zgodę na przeprowadzenie ponownej ewaluacji uczestnictwa w programie Przyśpieszonej Opinii o Rynku Pracy 

Jakie korzyści mogą odnieść kanadyjscy pracodawcy biorąc udział w nowym programie?

Kanadyjskie firmy, które do tej pory regularnie korzystały z usług zagranicznych pracowników w ramach umów czy to długo - badź też krótkoterminowych, lub sezonowych już niedługo będą mogly odnieść niewspółmierne korzyści poprzez uczestnictwo w programie Przyśpieszonej Opinii o Rynku Pracy. Nawet niewielkie firmy zatrudniające tylko jednego zagranicznego pracownika będą mogły zakwalifikować się do udziału w nowym programie, jeśli zdecydują się na przedłużenie umowy o pracę z zagranicznym pracownikiem. 
 
 
 
 
. Maria Krajewska
 

ARCHIWUM FELIETONÓW

 


 

 


BIULETYN POLONIJNY, Postal Box 13, Montreal, Qc H3X 2T7, Canada; Tel: (514) 336-8383 fax: (514) 336-7636, 
Miesięcznik rozprowadzany bezpłatnie wśród Polonii zamieszkującej obszar Montrealu i Ottawy. Wszelkie prawa zastrzeżone.