SERWIS ONLINE

W ostatnich wydaniach "Biuletynu Polonijnego" przybliżyłam drogim czytelnikom usprawnienia jakie mają nastąpić w niektórych programach imigracyjnych, a dzisiaj chciałabym opisać po krótce usprawnienia administracyjne wdrożone przez Ministerstowo Imigracji.  Ulepszenia, o których mowa polegają na możliwości składania niektórych wniosków przez internet.  Z udogodnienia tego mogą korzystać osoby przebywające w Kanadzie, które wnoszą o przedłużenie wizy studenckiej, pozwolenie na pracę dla studentów oraz pozwolenie na pracę i przedłużenie wisy turystycznej (aplikowanie przez internet w dwóch pierwszych przypadkach było możliwe już na początku roku). 

Ponadto, główny wnioskodawca może m.in. przywrócić pobyt tymczasowy swoim członkom rodziny w Kanadzie, otrzymać dla nich wstępne pozwolenie na pracę lub wnieść o przedłużenie pozwolenia.

Serwis online pozwala na wypełnienie wniosku, uiszczenie opłaty (jeśli tylko posługujemy się kartą kredytową), złożenie podpisu oraz dołączenie tzw. wspierającej wniosek dokumentacji elektronicznie.

Serwis online ma jedną główną zaletę, nie jest czasochłonny. Rozpatrywanie wnisoków a tym samym wydanie decyzji następuje szybciej.  Sam klient także zaoszczędza wiele czasu na przygotowywanie aplikacji np. pomijając korzystanie z usług banku w celu złożenia płatności (jeszcze do dzisiaj była to konieczność). Teraz może załatwić sprawy z uregulowaniem swojego statusu w zaciszu własnego domu lub naszego biura.

Uczulam jednak, że nie zawsze skrócenie czasu rozpatrywania wniosku musi działać na korzyść klienta. W niektórych przypadkach może oznaczać tyle, co otrzymanie odmowy w "przyspieszonym" tempie. Pamiętajmy, że każdą prośbę należy umotywować, czyli podać władzom imigracyjnym racjonalny powód, dla którego powinni wydać taką a nie inną decyzję. Same dobre chęci nie wystarczą.  Umotywowanie jest szczególnie ważne jeśli chcemy przedłużyć wizę turystyczną.

Aby jednak móc skorzystać z serwisu online niezbędna jest rejestracja.  Polega ona na podaniu kilku danych osobowych, po czym przyznany zostanie tak zwany "epass" (nazwa użytkownika i hasło).  Portal internetowy "Citizenship and Immigration Canada" zapewnia, że podjęto wszelkie kroki by dane osobowe klientów były chronione.  Serwis online operuje według najnowocześniejszych programów ochrony danych tzw. Public Key Infrastructure (PKI). 
 
 
 
 
. Maria Krajewska
 

ARCHIWUM FELIETONÓW

 


 

 


BIULETYN POLONIJNY, Postal Box 13, Montreal, Qc H3X 2T7, Canada; Tel: (514) 336-8383 fax: (514) 336-7636, 
Miesięcznik rozprowadzany bezpłatnie wśród Polonii zamieszkującej obszar Montrealu i Ottawy. Wszelkie prawa zastrzeżone.