NOWY PODRĘCZNIK DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O OBYWATELSTWO

W miesiącu listopadzie br. Minister Imigracji, Jason Kenney, wprowadził nowy podręcznik zatytułowany "The Rights and Responsibilities of Citizenship" ("Prawa i obowiązki wypływające z obywatelstwa").  Według tego podręcznika powinny przygotować się osoby ubiegające się o obywatelstwo jeśli chcą pomyślnie zdać egzamin.  Celem nowego samouczka jest przekazanie bardziej wszechstronnej wiedzy na temat kanadyjskiej historii i wartości od jego poprzednika.

Osoby posiadające pobyt stały, które mieszkają w Kanadzie przynajmniej trzy lata w ciągu ostatnich czterech mogą ubiegać się o obywatelstwo. Obywatelstwo zaś uprawnia do głosowania, kandydowania do urzędu publicznego czy do uzyskania kanadyjskiego paszportu.  Podejście do egzaminu jest obowiązkowe dla osób między 18 a 55 rokiem życia.

Nowy podręcznik zawiera więcej informacji na temat kanadyjskiej armii, historii, Konfederacji a także rdzennych mieszkańców Kanady.  Ponadto, przewodnik podkreśla wspólne wartości takie jak wolność, demokracja, prawa człowieka, rządy prawa a także równouprawnienie kobiet i mężczyzn.

W podręczniku znaleźć można także wiedzę na temat odpowiedzialności względem państwa kanadyjskiego. Odpowiedzialność ta zamyka się w kilku podstawowych zasadach (będącymi również obowiązkami każdego obywatela) takich jak przestrzeganie prawa, wygłaszanie opinii z równoległym poszanowaniem praw innych, udzielanie pomocy, opieka i ochrona dziedzictwa narodowego i przyrody oraz walka z dyskryminacją i krzywdą. 

Według Ministra Imigracji, podręcznik ten ma na celu uzmysłowienie nowoprzybyłym, że uzyskanie obywatelstwa nie jest tylko otrzymaniem statusu ale również uprawnia do korzystania z pewnych przywilejów. Przywilejem tym jest bycie włączonym w społeczeństwo kanadyjskie i jego historię.

Ministerstwo Imigracji przeprowadziło wiele konsultacji z osobistościami kultury, nauki i sztuki by stworzyć podręcznik, kóry będzie pouczający i wystarczająco wyczerpujący tematycznie.

Osoby podchodzące do egzaminu przed końcem lutego 2010 roku powinny uczyć się z poprzedniego podręcznika pt. "A look at Canada", podczas gdy ci, którzy mają wyznaczoną datę na marzec i kolejne miesiące powinni sięgnąć do "The Rights and Responsibilities of Citizenship." Co roku, około 170,000 osób zostaje obywatelami Kanady.
 
 
. Maria Krajewska
 

ARCHIWUM FELIETONÓW

 


 

 


BIULETYN POLONIJNY, Postal Box 13, Montreal, Qc H3X 2T7, Canada; Tel: (514) 336-8383 fax: (514) 336-7636, 
Miesięcznik rozprowadzany bezpłatnie wśród Polonii zamieszkującej obszar Montrealu i Ottawy. Wszelkie prawa zastrzeżone.