ZAOSTRZENIE KONSEKWENCJI SKŁADANIA FAŁSZYWYCH ZEZNAŃ W PODANIACH O OBYWATELSTWO KANADYJSKIE

19 lutego 2014 roku Minister ds. Obywatelstwa i Emigracji, Chris Alexander podjął działania zmierzające ku wzmocnieniu rządowego zobowiązania dotyczącego oszustw przy staraniu się o obywatelstwo. Nowelizacja zakłada możliwość utworzenia przez rząd specjalnego organu, którego członkowie będą uprawnieni do działania jako konsulanci przy sprawach dot. uzyskiwania obywatelstwa.

Zaostrzenie przepisów ma na celu wzmocnienie wartości i jakości kanadyjskiego obywatelstwa oraz przyznawania go tylko tym, którzy postępują zgodnie z przepisami.

Przedstawione założenia dotyczą:
- podniesienia wymiaru kar za oszustwo i wprowadzanie w błąd (maksymalna grzywna finansowa do 100,000$ lub/ i kara pozbawienia wolności do 5 lat)
- rozszerzenia podstaw do odrzucania podań o obywatelstwo dla osób, które były skazane karnie za granicą.
- karania nieuprawnionych osób, celowo zajmujących się reprezentacją lub doradztwem w sprawach związanych z uzyskiwaniem obywatelstwa.

Trwające oszustwa na wielką skalę, rejestrowane przez RCMP wykazują, że w stosunku do ponad 3000 obywateli kanadyjskich i 5000 osób posiadających stały pobyt prowadzone są śledztwa dotyczące niniejszego procederu (głównie związanego z pobytem). Dodatkowo, niemal 2000 osobom powiązanym z takimi zarzutami zamknięto drogę umożliwiającą dalsze staranie się o obywatelstwo kanadyjskie. Istnieje teraz możliwość pozbawienia ich również pobytu stałego.
 
 
. Maria Krajewska,  licencjonowany konsultant imigracyjny, członek ICCRC

ARCHIWUM FELIETONÓW

POLEĆ TEN ARTYKUŁ ZNAJOMYM Z FACEBOOKA
 


 

 


BIULETYN POLONIJNY, Postal Box 13, Montreal, Qc H3X 2T7, Canada; Tel: (514) 336-8383 fax: (514) 336-7636, 
Miesięcznik rozprowadzany bezpłatnie wśród Polonii zamieszkującej obszar Montrealu i Ottawy. Wszelkie prawa zastrzeżone.