CANADIAN EXPERIENCE CLASS

Program "Canadian Experience" został wprowadzony do oferty kanadyjskich programów imigracyjnych kilka lat temu. Został on bardzo dobrze przyjęty zarówno przez środowisko konsultantów i prawników imigracyjnych, jak również przez osoby ubiegające się o stały pobyt w Kanadzie.  Otwiera on drogę do Kanady ludziom, którzy pracowali w Kanadzie lub ukończyli tutejsze szkoły. Badania dowodzą, że zarówno absolwenci tutejszych szkół wyższych, jak i wykwalifikowani pracownicy zagraniczni z przynajmniej kilkuletnim doświadczeniem, bardzo dobrze radzą sobie w Kanadzie. 

Z początkiem roku 2013, Rząd Kanadyjski wprowadził nowe udogodnienia, zmniejszając wymóg dwuletniego doświadczenia, wymaganego w pierwszych latach działalności progamu "Canadian Experience", do jednego roku wykwalifikowanej pracy w pełnym wymiarze godzin  (skill level 0, A or B) .

Znajomość języka angielskiego lub francuskiego również jest wymagana, 
przy czym osoby zatrudniowe w technicznych zawodach muszą  wykazać się jedynie średnią znajomością języka angielskiego.

Podsumowując - Tylko dwie ww. grupy kwalifikują się na omawiany program. Niewykwalifikowanych pracowników zagranicznych (osoby, ktore mają pozwolenie na pracę 
na poziomie C i D) on nie obejmuje. Nie ukrywam, iż trudno jest omówić wszystkie aspekty programu. Jak zawsze "diabeł tkwi w szczegółach". Są różne wyjątki dotyczące studentów, którzy ukończyli roczne studia magisterskie. Ponadto nie każde doświadczenie zawodowe będzie brane pod uwagę. Na przykład doświadczenie zdobyte w czasie oczekiwania na decyzję 
w sprawie uchodźczej nie będzie uwzględniane. Z kolei osobom, które musiały wyjechać 
z Kanady, stworzona zostanie możliwośc ubiegania się o pobyt stały - jednakże po spełnieniu określonych warunków. 

W większości przypadków decyzja oficerów imigracyjnych będzie wydawana w oparciu o przedłożony pakiet dokumentów i uzasadnień. Tylko w szczególnych przypadkach kandydaci ubiegający sie o pobyt stały będą wzywani na wywiad. Dlatego kolejny raz podkreślam, jak istotne znaczenie ma profesjonalne przygotowanie podań.
 
 
. Maria Krajewska,  licencjonowany konsultant imigracyjny, członek ICCRC

ARCHIWUM FELIETONÓW

 


 

 


BIULETYN POLONIJNY, Postal Box 13, Montreal, Qc H3X 2T7, Canada; Tel: (514) 336-8383 fax: (514) 336-7636, 
Miesięcznik rozprowadzany bezpłatnie wśród Polonii zamieszkującej obszar Montrealu i Ottawy. Wszelkie prawa zastrzeżone.