MINISTER KENNEY NA KONFERENCJI BORDERPOL W LONDYNIE, 19 PAŹDZIERNIKA 2012

Na konferencji w Londynie poświęconej kwestiom kontroli granicznej w Wielkiej Brytani, Minister ds. Imigracji i Obywatelstwa Jason Kenney wygłosił przemówienie na temat  bezpieczeństwa i integralności systemu imigracyjnego Kanady oraz wysiłków państwa kanadyjskiego zmierzających do jego umocnienia. Jak podkreślił Minister Kenney, najważniejszym zadaniem państwa kanadyjskiego jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim obywatelom. "Poprzez wprowadzanie nowych przepisów  imigracyjnych i procedur jak również poprzez zdobyte doświadczenia, mamy nadzieję na ciągłe udoskonalanie całego systemu imigracyjnego". 

Inauguracyjna Konferencja BORDERPOL zorganizowana przez Urząd Ochrony Pogranicza Zjednoczonego Królestwa jest wiodącym forum międzynarodowej wymiany doświadczeń jak również skutecznych praktyk stosowanych przez specjalistów z branży kontroli granicznej i jest uważana za jedyną w swoim rodzaju. 
 
Na dwudniowej konferencji, Jason Kenney wystąpił obok m.in. brytyjskiego ministra ds. Immigracji kierując swoje przemówienie do publiczności, składającej się głównie z przedstawicieli władz imigracjyjnych, służby celnej, specjalistów w zakresie tworzenia i wdrażania w życie polityki bezpieczeństwa.

"Kiedy obejmowałem urząd ministra ds. Imigracji i Obywatelstwa, doskonale zdawałem sobie sprawę z tego, że Kanada ze swą polityką imigracyjną i bezpieczeństwa granic, zasłużenie czy też nie, należała do krajów określanych mianem 'łatwych'...". Na przestrzeni minionych lat dołożyliśmy wszelkich starań, aby zmienić wizerunek naszego kraju na arenie międzynarodowej. Cel swój osiągnęliśmy na drodze zmian w dotychczasowym ustawodawstwie imigracyjnym a także poprzez wprowadzenie nowych, bardziej zaostrzonych przepisów. Głównym ich zadaniem jest zwalczanie procederu związanego z przemytem ludzi, rozpatrywanie nieuzasadnionych roszczeń uchodźców w trybie przyśpieszonym oraz innych nadużyć systemu związanych z nadawaniem statusu uchodźcy, rozprawienia się z oszustwami imigracyjnymi, bardziej skuteczne wydalanie z kraju zagranicznych przestępców poprzez ograniczenie możliwości odwołań, zaostrzenie kar dla tych, którzy popełniają oszustwa imigracyjne czy wreszcie bardziej efektywną selekcję osób odwiedzających Kanadę, przy użyciu technologii biometrycznych."

Ponadto minister Kenney ze szczególnym naciskiem podkreślił znaczenie wysiłków poczynionych w ostatnim czasie zmierzających do wyeliminowania oszustw i nadużyć w systemie imigracyjnym, szczególniew kwestii uzyskania pobytu stałego w Kanadzie nieuczciwą drogą czy fałszywych wniosków o azyl. Jak zaznaczył w swoim wystąpieniu, starania te pomogą przywrócić Kanadyjczykom wiarę w system imigracyjny, i ponownie umieścić  Kanadę w czołówce państw o najbardziej przyjaznym systemie imigracyjnym. 

Należy podkreślić, że na przestrzeni minionych sześciu lat aż po dzień dzisiejszy wskaźnik imigracji utrzymywał sie na bardzo wysokim poziomie i w dalszym ciągu obserwuje się tendencje zwyżkowe, co określone zostało mianem zjawiska niespotykanego dotąd w całej historii Kanady aż do roku 2006.

Jak powiedział Jason Kenney, Kanadyjczycy mają wszelkie powody do dumy chociażby z powodu istniejącego systemu imigracyjnego, który w sposób niezwykle wspaniałomyślny odnosi się do spraw ochrony uchodźców w Kanadzie. Minister Kenney zaznaczył, że w tym samym czasie kiedy inne państwa redukują programy przesiedlenia uchodzców z zagranicy, Kanada szczyci się posiadaniem jednego z największych w świecie programów imigracyjnych dotyczących spraw uchodźtwa. 

Jason Kenney podkreślił, iż Kanada zawsze odnosiła się do swoich zobowiązań międzynarodowych z niezwykłą powagą, współpracując z innymi krajami w zakresie polityki wymiany doświadczeń, działań operacyjnych, a także wymiany informacji i danych wywiadowczych. 

Podczas swojej ostatniej podróży, Minister Kenney miał możliwość spotkać się z wieloma ekspertami prawa imigracyjnego i organów ścigania nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale również na Węgrzech i w Szwecji. W trakcie tych spotkań omówione zostały wspólne wyzwania jakie niesie ze sobą legalna imigracji przy jednoczesnym zwalczaniu imigracji nielegalnej, oraz bezpośrednio z nią związanej zorganizowanej działalności przestępczej i procederem przemytu ludzi.
 
 
. Maria Krajewska
 

ARCHIWUM FELIETONÓW

 


 

 


BIULETYN POLONIJNY, Postal Box 13, Montreal, Qc H3X 2T7, Canada; Tel: (514) 336-8383 fax: (514) 336-7636, 
Miesięcznik rozprowadzany bezpłatnie wśród Polonii zamieszkującej obszar Montrealu i Ottawy. Wszelkie prawa zastrzeżone.