NOWE ZMIANY W PROGRAMIE DLA TYMCZASOWYCH PRACOWNIKÓW ZAGRANICZNYCH

30 kwietnia 2015 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące programu dla wykwalifikowanych pracowników zagranicznych (ang. Temporary Foreign Worker Program), który pozwala kanadyjskim pracodawcom na tymczasowe zatrudnienie pracowników z zagranicy w przypadku gdy nie mogą znaleźć wykwalifikowanego personelu lokalnie. 

Średnia stawka godzinowa przypisana do danej pozycji oraz regionu determinuje, czy dany zawód jest uważany za wysoko czy nisko - opłacany. Zmiany odnośnie stawek wpływać będą na przyszłe podania LMIA (Labour Market Impact Assessment). Tego rodzaju aplikacje polegają na uzyskaniu zgody kanadyjskiego urzędu pracy na tymczasowe zatrudnienie pracownika z zagranicy. By uzyskać pozytywną decyzję należy wykazać, że podjęte zostały próby znalezienia pracownika będącego kanadyjskim obywatelem lub stałym rezydentem. ESDC (kanadyjski urząd ds. zatrudnienia) porównuje proponowaną stawkę godzinową ze średnią przewidzianą na dany region, po czym decyduje czy dana aplikacja jest rozpatrywana według przepisów przewidzianych dla wysoko czy nisko – opłacanych zawodów. Poniżej tabela dla wszystkich prowincji wraz ze średnią stawką godzinową:


 

Wysoka stawka

Pracodawcy poszukujący pracowników za stawkę wyższą niż średnia dla danego regionu muszą wraz z aplikacją przedstawić specjalny plan (ang. Transition Plan), który zapewnia, że podejmą oni niezbędne kroki by w przyszłości ograniczyć zatrudnianie tymczasowych pracowników. Niniejszy program powinien być użyty jako „ostatnia deska ratunku” kiedy pracodawcy nie mogą znaleźć odpowiedniego kandydata wśród lokalnej społeczności lub wymagane są specjalne umiejętności, których nie posiadają kanadyjczycy.
 

Niska stawka

Pracodawcy poszukujący pracowników za stawkę niższą niż średnia dla danego regionu nie muszą dołączać do swojej aplikacji specjalnego planu. Podlegają za to wymogowi ograniczonej liczby pracowników, dla których można wystąpić o tego typu zgodę. Podyktowane jest to zasadą, że kanadyjczycy oraz stali rezydenci zawsze powinni być brani pod uwagę priorytetowo natomiast zatrudnianie pracowników z zagranicy powinno być zredukowane do minimum. Pewne zawody np. związane z hotelarstwem, przemysłem gastronomicznym czy handlowym mają całkowicie wykluczoną możliwość aplikowania o LMIA. Pracodawcy posiadający co najmniej 10 pracowników i składający podanie o przyznanie LMIA podlegają ograniczeniu, że tylko 10 procent całości załogi może stanowić siła pracownicza z zagranicy. 
Ponadto, pracownicy którzy starają się o pozytywną zgodę z urzędu zatrudnienia dla pracownika o niższej stawce niż średnia w regionie muszą spełnić dodatkowe wymogi:

  • opłacić koszty transportu w obie strony dla zagranicznego pracownika
  • zapewnić odpowiednie warunki mieszkalne
  • opłacić prywatne ubezpieczenie zdrowotnie dopóki pracownicy nie będą kwalifikowali się na otrzymanie     prowincjonalnego ubezpieczenia
  • dla osób pracujących za stawkę niższą niż średnia w regionie pracodawca może wystąpić o wydanie LMIA maksymalnie na rok czasu.


Przyspieszone rozpatrywanie podań

Niektóre wysoko-opłacane zawody, wysoce wykwalifikowani specjaliści lub pracownicy krótkoterminowi mogą liczyć na szybszy okres rozpatrywania podania. Tego typu aplikacje powinny być rozpatrzone w ciągu 10 dni roboczych.

Pracodawcy, którzy potrzebują zatrudnić pracowników z zagranicy przed złożeniem podania powinni skonsultować się ze specjalistą. Cała procedura jest długotrwała, kosztowna i bardzo skomplikowana. Konsultant imigracyjny 
z pewnością pomoże pracodawcy wykazać wszystkie niezbędne wymogi stawiane dla tego typu podań oraz czuwać będzie nad przebiegiem całego procesu.
 
 
 
. Maria Krajewska,  licencjonowany konsultant imigracyjny, członek ICCRC

ARCHIWUM FELIETONÓW

POLEĆ TEN ARTYKUŁ ZNAJOMYM Z FACEBOOKA
 


 

 


BIULETYN POLONIJNY, Postal Box 13, Montreal, Qc H3X 2T7, Canada; Tel: (514) 336-8383 fax: (514) 336-7636, 
Miesięcznik rozprowadzany bezpłatnie wśród Polonii zamieszkującej obszar Montrealu i Ottawy. Wszelkie prawa zastrzeżone.