10 RZECZY, KTÓRE POWINIENEŚ WIEDZIEĆ O PROGRAMIE DLA WYKWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW

Wielu przyszłych emigrantów ucieszyło się z faktu, że program dla wykwalifikowanych pracowników (ang. Federal Skilled Worker - FSW) został ponownie otworzony z dniem 1 maja 2014 roku, dla ludzi z wykształceniem i doświadczeniem w jednym z 50 wykwalifikowanych zawodów. 

Podczas gdy część aspektów pozostaje niezmieniona, pojawiają się też nowe zagadnienia. Oto 10 faktów, o których każdy przyszły emigrant powinien wiedzieć:

1. DODANO 35 NOWYCH ZAWODÓW
Z całej puli 50 dostępnych zawodów, aż 35 nie było poprzednio dostępnych.  Obejmują one takie dziedziny jak: finanse, pielęgniarstwo, opieka medyczna czy zarządzanie. 

2. POPRZEDNI APLIKANCI MOGĄ PONOWNIE BRAĆ UDZIAŁ
Osoby, które aplikowały do przednich edycji programu, a których aplikacje zostały zwrócone z powodu braku miejsc mogą ponownie złożyć aplikacje jeśli spełniają wszystkie wymagania. Natomiast osoby, których aplikacje zostały już zaakceptowane nie muszą ponownie przechodzić procesu składania podań. 

3. WYMOGI FORMALNE NIE ZOSTAJĄ ZMIENIONE
Wymogi formalne nie ulegają zmianom. Oznacza to, że aplikujący wciąż muszą zdobyć co najmniej 67 punktów w programie. Przyznawane  są one za takie kryteria jak:  znajomość języka angielskiego, edukacja, doświadczenie zawodowe, wiek czy zdolność przystosowania się do życia w Kanadzie. 

4. EWALUACJA OCEN I WYNIKÓW MOŻE ZOSTAĆ PONOWNIE WYKORZYSTANA
Osoba, która otrzymała już ewaluację ocen odnośnie swojej edukacji przez jedną z wyznaczonych do tego celu organizacji może użyć jej podczas ponownego aplikowania do programu. Wnioskodawca powinien dołączyć orginalny raport, który został zwrócony wraz z poprzednią aplikacją.

5. WIELOKROTNE APLIKACJE BĘDĄ AKCEPTOWANE
Jeśli wnioskodawca ma ponad rok doświadczenia zowodowego w większej ilości zawodów, może aplikować do programu na podstawie każdego z nich. Oznacza to, że można złożyć więcej niż jedną aplikację.  Należy jednak pamiętać by uiścić oddzielną opłatę za każdą z nich.

6. BRAK NOWYCH FORM
Podczas nowej edycji programu wszystkie formy aplikacyjne pozostają bez zmian.  Wszelkie obowiązujące dotychczas wnioski pozostają ważne i mogą zostać użyte do przygotowania nowego podania.

7. PRACA W NIEPEŁNYM WYMIARZE GODZIN MOŻE ZOSTAĆ ZAAKCEPTOWANA
Wnioskodawca może wliczyć do swojego doświadczenia zawodowego pracę w niepełym wymiarze godzin. Praca musi jednak spełniać pewne warunki tj. być płatna, zachowana jej ciągłość oraz wykonywana w ciągu ostatnich 10 lat.

8. WYMOGI JĘZYKOWE CIĄGLE BEZ ZMIAN
Wnioskodawcy ciągle muszą przedstawić wyniki egzaminu językowego sprawdzającego ich umiejętność mówienia, pisania i czytania, który przeprowadzany jest przez niezależną komisję.

9. CZAS ROZPATRYWANIA APLIKACJI ZOSTANIE SKRÓCONY
Rząd Kanadyjski wyraził chęć przyspieszenia okresu rozpatrywania wniosków do poniżej roku. Ostatni wnioskodawcy otrzymują ostateczne decyzje mieszczące się w tym przedziale czasowym. 

10. OSTATNIA SZANSA ŻEBY APLIKOWAĆ NA PROGRAM FSW
Od dnia 1 stycznia 2015 roku wejdzie w życie nowy system znany jako Ekspresowe Wejscie (ang. Express Entry). System ten, będzie dokonywać preselekcję  kandydatów do istniejących programów, w tym także do programu dot. wykwalifikowanych pracowników, na podstawie loterii.
 
 
. Maria Krajewska,  licencjonowany konsultant imigracyjny, członek ICCRC

ARCHIWUM FELIETONÓW

POLEĆ TEN ARTYKUŁ ZNAJOMYM Z FACEBOOKA
 


 

 


BIULETYN POLONIJNY, Postal Box 13, Montreal, Qc H3X 2T7, Canada; Tel: (514) 336-8383 fax: (514) 336-7636, 
Miesięcznik rozprowadzany bezpłatnie wśród Polonii zamieszkującej obszar Montrealu i Ottawy. Wszelkie prawa zastrzeżone.