NAJNOWSZE DONIESIENIA W SPRAWIE FEDERALNEGO PROGRAMU DLA WYKWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW

Ministerstwo ds. Imigracji i Obywatelstwa Kanady ogłosiło 18-go kwietnia br. listę zawodów, które posłużą jako jeden z kryteriów oceny szans na zakwalifikowanie się do udziału w Federalnym Programie dla Wykwalifikowanych Pracowników. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, program ten wszedł w życie 4 maja. W tym samym czasie podana została również do wiadomości lista czterech kanadyjskich instytucji edukacyjnych, upoważnionych do przeprowadzenia ewaluacji dyplomów wnioskodawców, którzy ukończyli studia za granicą. Procedury związane z uznaniem dyplomów zagranicznych muszą być przeprowadzone i sfinalizowane jeszcze przed wysłaniem podania do urzędu imigracyjnego. Jak zapewnia minister Kenney, nowe przepisy ułatwią nowo przybyłym specjalistom z zagranicy szybszą integrację na kanadyjskim rynku pracy. 

Aby zakwalifikować się do nowego programu, wnioskodawcy muszą spełnić następujące warunki:

1. Posiadać co najmniej roczne doświadczenie nieprzerwanej pracy na pełny etat w ciągu ostatnich 10 lat w jednym z zawodów, na które jest obecnie zapotrzebowanie w Kanadzie 

lub

2. Posiadać ofertę stałej pracy na pełny etat od kanadyjskiego pracodawcy na podstawie ważnej Opinii o Rynku Pracy 

lub

3. Ukończyć studia doktoranckie w Kanadzie, bądź też mieć ukończone dwa lata studiów w Kanadzie prowadzące do uzyskania tytułu doktora w danej dziedzienie; w obu przypadkach na uczelniach uznanych za wiarygodne przez urząd imigracyjny Kanady

i

4. Wykazać się dobrą znajomością języka angielskiego lub francuskigo

Należy także wziąć pod uwagę następujące czynniki, które bez wątpienia mogą mieć znaczny wpływ na przebieg i rezult całego procesu ubiegania się o uczestnictwo w tym programie: 

1. Nowa lista zawiera 24 zawody, na które jest w chwili obecnej wysokie zapotrzebowanie w Kanadzie

2. Ogólna liczba nowych podań na rok 2013 obejmująca wszystkie zawody to 5000, z maksymalną liczbą 300 podań w danym zawodzie

3.  Wytypowanie czterech instytucji upoważnionych do przeprowadzenia ewaluacji poziomu posiadanego wyksztalcenia

4. Wnioskodawca musi dostarczyć dokument potwierdzający umiejętności językowe, tj. że włada jednym z dwóch oficjalnych języków na poziomie 7 według obowiązującej skali ocen Kanadyjskich Standardów Językowych w następujących kategoriach: mówienie, rozumienie, pisanie, czytanie.

W rezultacie czynności podjętych w celu redukcji ilości podań oczekujących na rozpatrzenie oraz skrócenia czasu ich rozpatrywnia, przewiduje się, że termin rozpatrywania nowych podań nie powienien przekroczyć jednego roku.  Jak zapowiedział minister Kenney, Kanada straci znacznie na swojej atrakcyjności, jeśli urząd imigracyjny ponownie będzie musieli zmierzyć się z problemem długoterminowego oczekiwania na rozpatrzenie zaległych podań wykwalifikowanych pracowników. Z tej właśnie przyczyny ustanowiony został limit podań do rozpatrzenia w każdym z 24 zawodów a sama lista zawodów została sporządzona w odpowiedzi na aktualne zapotrzebowanie na kanadyjskim rynku pracy na spcjalistów wykonujących podane tam zawody. 

Dnia 4 maja urząd imigracyjny wznowił przyjmowanie podań w ramach Federalnego Programu Wykwalifikowanych Pracowników.  Program ten nie obowiazuje w prowincji Quebec.
 
 
. Maria Krajewska,  licencjonowany konsultant imigracyjny, członek ICCRC

ARCHIWUM FELIETONÓW

POLEĆ TEN ARTYKUŁ ZNAJOMYM Z FACEBOOKA
 


 

 


BIULETYN POLONIJNY, Postal Box 13, Montreal, Qc H3X 2T7, Canada; Tel: (514) 336-8383 fax: (514) 336-7636, 
Miesięcznik rozprowadzany bezpłatnie wśród Polonii zamieszkującej obszar Montrealu i Ottawy. Wszelkie prawa zastrzeżone.