MOŻLIWOŚĆ WJAZDU DO KANADY POMIMO SKAZANIA KARNEGO

Według Aktu Imigracyjnego 2002 osoba ze skazaniem karnym nie może przekroczyć granic Kanady, gdyż może stanowić zagrożenie dla społeczeństwa.  W większości przypadków, po upłynięciu pięciu lat od wykonania wyroku, obcokrajowiec może  wystąpić do kanadyjskich władz imigracyjnych  o tzw. rehabilitację.  Jeśli osoba ta zostanie uznana za zrehabilitowaną, może wówczas ubiegać się o pozwolenie na wiazd do Kanady.   Każda inna osoba ze skazaniem karnym na koncie musi starać się o tzw. pozwolenie na pobyt tymczasowy (ang. Temporary Residence Permit) inaczej nie będzie do Kanady wpuszczona.

Pozwolenie na Pobyt Tymczasowy

Pozwolenie na pobyt tymczasowy może być między innymi wydane osobom, które nie mają prawa wjazdu do Kanady ze względu na kryminalną przeszłość. Pozwolenie na pobyt tymczasowy nie może być mylone z wizą tymczasową (ang. Temporary Residence Visa), która wymagana jest od wszystkich osób chcących odbyć podróż do Kanady, niezależnie od przewinień dokonanych w przeszłości.  "Niezrehabilitowana" osoba zatem musi wystąpić o dwa z wyżej wymienionych pozwoleń tj. o pozwolenie na pobyt tymczasowy oraz wizę tymczasową. 

Każda osoba, która popełniła przestępstwo lub wykroczenie nie może wjechać tak sobie do Kanady.    Jednakże wielu turystów, szczególnie z krajów wobec których wymóg wizowy został zniesiony tak jak Polska, nie zdaje sobie sprawy, że ich dawno zapomniane skazanie np. za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu, przeszkodzi im w legalnym przekroczeniu granicy z Kanadą.  Niejednokrotnie zdarza się,  że osoby takie zostają zatrzymane i cofnięte z lotniska lub innego portu wjazdu do kraju z którego przyjechały. 

Nowy Przepis Odnośnie Pozwolenia na Pobyt Tymczasowy

Od 1 marca 2012 roku obcokrajowcy, którzy zostali skazani za popełnienie wykroczenia (pragnę podkreślić, że chodzi jedynie o wykroczenia, a nie przestępstwa) mogą uzyskać pozwolenie na pobyt tymczasowy na granicy Kanady bez konieczności ponoszenia opłaty w wysokości $200 CAN uprzednio wymaganej w takich sytuacjach.  Oprócz prowadzenia pojazdu po wpływem alkoholu, do takich wykroczeń zalicza się np. skazanie za wyrządzenie szkody przeciwko własności jak wandalizm, graffiti, czy drobną kradzież.  Ten przepis odnosi się jedynie do osób, które składaja podanie o pobyt tymczasowy na granicy, a nie w ambasadzie kanadyjskiej.

Jeśli oficer imigracyjny zda sobię sprawę, że osoba która chce przekroczyć była kiedykolwiek sakazana karnie za drobne przewinienie, musi podjąć decyzję czy ta osoba może zostać wpuszczona do Kanady.  Osoba ta musi spełnić dwa kryteria, aby starać się otrzymanie pozwolenie na pobyt tymczasowy na granicy:

1. Była skazana za wykroczenie, ale na inną karę niż na karę pozbawienia wolności (np. grzywnę)
2. Nie posiada żanych innych skazań

Jeżli oficer uzna,że osoba ta spełnia wyżej wymienione warunki, może wydać jej pozwolenie na pobyt tymczasowy równocześnie znosząc wymóg dokonania opłaty za wystawienie tego pozwolenia. 

Wydanie pozwolenia na granicy jest dozwolone jedynie raz.  Oficer powinien poinformować podróżującego, że zanim ponownie uda się do Kanady będzie musiał wystąpić o to pozwolenie tradycyjną drogą tzn. w kanadyjskiej ambasadzie.   W tym momencie będzie również musiał ponieść koszt $200 CAN.  Jeśli osoba, której uprzenio zostało wydane pozwolenie na pobyt tymczasowy na granicy, ponowi próbę przekroczenia granicy bez ważnego pozwolenia, dostanie odmowę wjazdu i zostanie zawrócona.   Dlatego osoby, które w przeszłości otrzymały bezpłatne pozwolenia na pobyt tymczasowy na granicy i planują powtórną podróż do Kanady muszą liczyć się z koniecznością uzyskania pozwolenia w kanadyjskiej ambasadzie zanim w tę podróż wyruszą. Tym samym unikną przykrych niespodzianek.

Ta zmiana w przepisach jest bardzo praktyczna, ponieważ umożliwia wjazd osobom, które były uprzednio skazane.  Zawsze należy skonsultować się czy ta opcja istnieje w konkretnym przypadku. 
 
 
 
. Maria Krajewska
 

ARCHIWUM FELIETONÓW

 


 

 


BIULETYN POLONIJNY, Postal Box 13, Montreal, Qc H3X 2T7, Canada; Tel: (514) 336-8383 fax: (514) 336-7636, 
Miesięcznik rozprowadzany bezpłatnie wśród Polonii zamieszkującej obszar Montrealu i Ottawy. Wszelkie prawa zastrzeżone.