MAŁŻEŃSTWO POD LUPĄ

W ostatnim czasie coraz głośniej jest w mediach o małżeństwach zawieranych jedynie w celach imigracyjnych.  Historie kobiet lub mężczyzn oczekujących na swoich partnerów w poczekalni lotniska by ich nigdy nie zobaczyć trafiają na łamy gazet kilka razy w miesiącu.  Oszukani sponsorzy czują rozgoryczenie, żyjąc w przekonaniu, iż sponsorowani przez nich małżonkowie tak samo jak oni żywiły nadzieję na wspólne życie w Kanadzie. Tymczasem znikają one z życia małżonka-sponsora przy pierwszej sposobności.  Zawiedziony sponsor pozostaje w rezultacie jedynie z podpisanym zobowiązaniem finansowym wobec swojej żony czy męża na okres trzech lat.  I o ile fałszywe śluby stanowią jedynie małą część małżeństw zawieranych z obcokrajowcami, obecny rząd chce wprowadzić zasadnicze poprawki do prawa imigracyjnego, króre mają zapobiec tego typu oszustwom.

Proponowana zmiana dotyczyć ma terminu nadania pobytu stałego tj.  sponsorowany małżonek, który nie pozostawał w związku ze swoim sponsorem przez conajmniej dwa lata, przy przekraczaniu granicy otrzymałby jedynie "warunkowy pobyt stały".  Status stałego rezydenta uzyskałby po okresie dwóch lat, pod warunkiem, że związek ten trwałby nieprzerwalnie. Pragnę podkreślić w tym miejscu, że zarówno intencje jak i wiarygodność związku będą poddawane weryfikacji przez władze imigracyjne. 

Na dzień dzisiejszy nie ma przepisu bezwzględnie nakazującego pozostanie w takim związku, więc proponowane zmiany zbliżyłyby nasze prawo imigracyjne do przepisów jakie obowiązują w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytani czy Australi.  Jest to na razie tylko propozycja. W najbliżyszch tygodniach rząd planuje zasięgnąć opini biegłych oraz opini publicznej odnośnie zasadności tej regulacji.

Proszę pamiętać również, iż w ubiegłym roku, rząd wprowadził bardzo istotne zmiany mające na celu wykluczenie wszystkich podań o pobyt stały w klasie rodzinnej, jeśli istnieją poważne wątpliwości co do intencji zawartych małżeństw.   Do 29 września 2010 oficer mógł odrzucić wniosek o pobyt stały osobie sponsorowaniej, jeżeli stwierdził, iż dwa wymagane przez prawo elementy występowały w konkretnym przypadku tj. były silne przesłanki wskazujące na nieautentyczność małżeństwa, oraz że zostało ono zawarte jedynie z potrzeby pozostania w Kanadzie.  Z końcem września prawo to zostało zmienione. Każde podanie o pobyt stały zostanie odrzucone, jeśli oficer imigracyjny orzeknie, iż przynajmniej jeden z w/w elementów dotyczny danej pary, czyli jeśli istnieje poważna wątpliwość dotycząca wiarygodności związku lub intencji małżonków.

Ta zmiana przepisu może mieć zasadnicze znaczenie dla małżeństw, które na przykład zostały zawarte aby partner dostał pobyt, ale z czasem układ ten przerodził się w prawdziwy związek.  Jeśli zatem oficer dojdzie do wniosku, iż małżeństwo było jedynie tranzakcją, nie będzie miał znaczenia fakt, iż dzisiaj para ta tworzy autentyczne małżeństwo. 
Nadawanie warunkowych pobytów stałych niesie ze sobą pewne ryzyko m.in. dla kobiet, które doświadczają przemocy domowej.  Zdając sobie sprawę z własnego, nie do końca uregulowanego statusu, w obawie przed utraceniem szansy na pobyt, poszkodowane kobiety mogą mieć opory przed szukaniem pomocy w instutucjach takich jak policja czy u pracowników społecznych, tym samym narażając swoje zdrowie lub życie.  Rząd jednak zapewnia, że w takich sytuacjach, ze względu na wątpliwość co do bona fide związku, deportacja z kraju ofiar przemocy nie będzie stosowana. 

Zmiany w przepisach mogą prowadzić do różnorodnych problemów, bo jak np. udowodnić dwa lata związku istniejącego przed założeniem sponsorstwa, czy np. znajomość trwająca kilka lat  będzie uznana za związek, albo czy kobiety, które opuściły swój dom faktycznie uciekły w skutek stosowanej przemocy? Czy te kwestie powinny być oceniane przez oficerów imigracyjnych, którzy nie posiadają odpowiedniego przygotowania do postępowania w przypadkach przemocy domowej?  Takich pytań pozostaje wiele do zweryfikowania w praktyce.
 
 
. Maria Krajewska
 

ARCHIWUM FELIETONÓW

 


 

 


BIULETYN POLONIJNY, Postal Box 13, Montreal, Qc H3X 2T7, Canada; Tel: (514) 336-8383 fax: (514) 336-7636, 
Miesięcznik rozprowadzany bezpłatnie wśród Polonii zamieszkującej obszar Montrealu i Ottawy. Wszelkie prawa zastrzeżone.