BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

Joseph Filliet, francuski intelektualista katolicki, napisał nastąpujące "Błogosławieństwa w naszym dniu powszednim". Oddają one ducha “Błogosławieństw”, które  mamy w ewangelicznej wersji św. Łukasza (Łk 6 : 20 - 26) :
 
Błogosławieni, którzy umieją śmiać się z siebie, albowiem oni zawsze będą mieli powód do uciechy.
Błogosławieni, którzy umieją odróżniać górę od kretowiska, albowiem oszczędzą sobie wiele zmartwień.
Błogosławieni. którzy potrafią odpoczywać i spać bez szukania wymówek, albowiem oni staną się mędrcami.
Błogosławieni, którzy umieją milczeć i słuchać, albowiem oni dowiedzą się czegoś nowego.
Błogosławieni. którzy są dość inteligentni, żeby nie traktować się poważnie, albowiem cenić ich będzie otoczenie.
Błogosławieni jesteście, jeśli umiecie poważnie podchodzić do małych rzeczy i podchodzić spokojnie do rzeczy poważnych, albowiem w życiu zajdziecie daleko.
Błogosławieni jesteście, jeśli umiecie podziwiać uśmiech i zapominać o grymasie, albowiem droga wasza będzie rozsłoneczniona.
Błogosławieni jesteście, jeśli potraficie zawsze  tłumaczyć życzliwie postawy bliźniego, nawet jeśli przeczą temu pozory, albowiem będziecie uchodzić za naiwnych, ale to jest cena miłości.
Błogosławieni, którzy myślą przed działaniem, a śmieją się przed myśleniem, albowiem unikną wielu głupstw.
Błogosławieni jesteście, jeśli umiecie milczeć i uśmiechać się mimo wszystko, kiedy przerywają wam w pół słowa, przeczą wam albo depczą po bolących nagniotkach, albowiem Ewangelia zaczyna wnikać do waszego serca.
Błogosławieni przede wszystkim jesteście, którzy umiecie rozpoznawać Pana we wszystich napotykanych ludziach, albowiem znaleźliście prawdziwe światło, prawdziwą mądrość.

***

Można wymownie, uczenie rozprawiać o Błogosławieństwach. Porównywać wersję św. Mateusza i św. Łukasza.
Bez trudu można skompletować pokaźną bibliotekę komentarzy na temat Błogosławiństw. Lektura ich może być pożyteczna.
Istotne jest zadawanie sobie pytania - i uczciwe, tak z ręką na sercu - odpowiadania: Czy biorą Błogosławieństwa za wytyczną codziennego życia. Czy one kształtują mój dzień powszedni.
W ostatecznym rozrachunku stanie przed nami pytanie: Czy stosuje się do mnie: Błogosławiony? czy: Biada ci?
To jest życie. Reszta  - to pobożna literatura.
 
 
. o. Andrzej Guryn
 

ARCHIWUM FELIETONÓW

 


 

 


BIULETYN POLONIJNY, Postal Box 13, Montreal, Qc H3X 2T7, Canada; Tel: (514) 336-8383 fax: (514) 336-7636, 
Miesięcznik rozprowadzany bezpłatnie wśród Polonii zamieszkującej obszar Montrealu i Ottawy. Wszelkie prawa zastrzeżone.