NOWE GRZECHY GŁÓWNE

Znaną dzisiaj liczbę grzechów głównych ustalił św. Grzegorz I Wielki, papież w latach 590 - 604. Mianowicie w "Moraliach", czyli komentarzu moralnym do Księgi Hioba podał wykaz siedem grzechów głównych: zazdrość, gniew, lenistwo (zniechęcenie), chciwość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, nieczystość i pycha. Nazwał je grzechami głównymi ponieważ przekroczenie tych norm moralnych jest źródłem innych poważnych wykroczeń.

O grzechach głównych pisuje się i mówi do dzisiaj. Z tym, że tradycyjną problematykę poszerza się o analizę nagannych zachowań, charakterystycznych dla czasów dzisiejszych. I tak przykładowo ks. Andrzej Zwoliński w traktacie "Nieumiarkowanie" (Radom 2008) sporo miejsca poświęca narkomanii. W "Chciwości" omawia konsumpcjonizm i przestępstwa podatkowe. W "lenistwie" - pracoholizm. Wreszcie w "Zazdrości" cały rozdział poświęca "zawiści po polsku" (s. 58 - 78). Przywołuje tam opinię Melchiora Wańkowicza, że "Polakom jest źle ze sobą",a ich wzajemny stosunek cechuje "bezinteresowna zawiść": "szewc zazdrości prałatowi fioletów, a prałat aptekarzowej łatwego porodu".

W czasach nam współczesnych pojawiały się próby sporządzenia nowych wykazów zachowań moralnych wyjątkowo szkodliwych. Mahatma Gandhi na zakończenie ostatniego przed śmiercią (30. I. 1948) spotkania z synem Arunem napisał na świstku papieru wykaz "Siedmiu błędów świata" - źródło przemocy na świecie. Oto one:

polityka bez zasad,
bogactwo bez pracy,
przyjemność bez sumienia,
wiedza bez charakteru,
handel bez moralności,
nauka bez ludzkich uczuć,
wiara bez poświęcenia.

Arun Gandhi dodał potem błąd ósmy: "prawa bez odpowiedzialności".

Z kolei W L'Osservatore Romano z 9. marca 2008 r. ukazał się wywiad z bpem Gianfranco Girottim, kierującym Penitencjarią Apostolską, to jest urzędem zajmującym się sprawami sumienia i odpustami.

Biskup Girotii jest zdania, iż "nowe grzechy pojawiły się na horyzoncie ludzkości jako następstwo niepohamowanego procesu globalizacji"

"Obrażasz Boga - ciągnął hierarcha - nie tylko kradnąc, wzywając Imienia Bożego nadaremno, pożądając żony sąsiada, ale także niszcząc środowisko, dokonując moralnie nagannych doświadczeń w dziedzinie genetyki".

W wywiadzie bp Girotti wymienił następujące 7 "współczesnych grzechów społecznych":

niszczenie środowiska,
manipulacje w genetyce,
niemoralne doświadczenia naukowe,
przesadne, "nieprzyzwoite" bogactwo,
handel narkotykami,
zwiększanie rozziewu między bogatymi i biednymi,
naruszanie podstawowych praw człowieka.

Sprecyzowanie owych "współczesnych grzechów społecznych" ma uwrażliwić spowiedników w czasie sprawowania sakramentu pojednania.

Zarówno"siedem błędów świata" Gandhiego,jak "siedem współczesnych grzechów społecznych" wymagają komentarza. Postaram się skomentować oba teksty w następnych numerach "Biuletynu polonijnego".
 
 
. o. Andrzej Guryn
 

ARCHIWUM FELIETONÓW

 


 

 


BIULETYN POLONIJNY, Postal Box 13, Montreal, Qc H3X 2T7, Canada; Tel: (514) 336-8383 fax: (514) 336-7636, 
Miesięcznik rozprowadzany bezpłatnie wśród Polonii zamieszkującej obszar Montrealu i Ottawy. Wszelkie prawa zastrzeżone.