JAŁMUŻNA

W 2008 r.  za temat rekolekcji wielkopostnych wygłoszonych do kleryków Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej wybrał ówczesny rektor ks. Grzegorz Ryś - jałmużnę. I tak uzasadnił w  konferencji wstępnej swój wybór:

"Dlaczego jałmużna? Dlatego, że to jest jeden z zasadniczych tematów życia Kościoła, a ponad wszystko jeden z zasadniczych temtów Wielkego Postu. W środę popielcową usłyszeliśmy Ewangelię św. Mateusza wzywającą każdego: dawaj jałmużnę, módl się i pość. Trzy ważne postawy, jakie chrześcijanin może przyjąć w Wielkim Poście i jakie mu są zadane.

"Kiedyś w Niedzielę Palmową byłem na kazanu w Londynie. Poboszcz powiedział  do wiernych: nie wiem, czy pamiętacie Ewangelię sprzed pięciu tygodni. Mówiła o modlitwie, poście i jałmużnie. Daliście komuś? Bo jak nie, to wam się kończy czas. Macie jeszcze cztery dni. Warto było widzieć tych ludzi, którzy naraz odkryli, że przez pięć tygodni jeszcze nikomu nic nie dali. Nagle ma się poczucie, że liturgia to tylko zabawa, że bawimy się w słuchanie Słowa. Posłuchali, dali sobie głowę posypać popiołem, ale kieszeni im to nie otworzyło.

"Temat jest trudny. Chciwość umiera w człowieku dwie godziny po śmierci. Ewangelia nie daje żadnych złudzeń" ("Jałmużna uwalnia od śmierci". Znak 2009, s. 5 - 6).   Od lat co Wielki Post organizuje się Jałmużnę Wielkopostną pod różnymi hasłami. W ubiegłym roku takim hasłem było "Solidarni z chorymi". Tegoroczne hasło brzmi "Pomagam starszym".

Caritas rozprowdziła na terenie całego kraju 1,1 mln niewielkich, papierowyh skarbonek. Apeluje, żeby skorzystać z okazji odmówienia sobie niewielkich przyjemności i ofiarowania zoszczędzonych w ten sposób kwot na rzecz potrzebujących.

Tegoroczna kampania adresowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Ma zwrócić uwagę na potrzeby seniorów. Wkrótce co czwarty Polak będzie w wieku powyżej 60 lat. Ks. Zbigniew Sobolewski, sekretarz generalny Caritas Polska na konferencji prasowej przypominał, że "starsi to my - tyle, że jutro". Zaznaczył, że młodzi ludzie potrafią szybko sprecyzować swoje potrzeby, ale często zapominają, że także starsi mają swoje oczekiwania. Rzecz w tym, żebyśmy uczyli się - nie tylko w Wielkim Poście, wrażliwości, dostrzegania nie tylko własnych potrzeb, ale przede wszystkim, żebyśmy umieli wsłuchiwać się w potrzeby drugiego człowieka, zwłaszcza starszego. Seniorzy mają kłopoty z wykupieniem leków, brakuje tak potrzebnego im sprzętu rehabilitacyjnego. Doskwiera im również samotność. Problemem bywa nawet załatwienie prostych spraw w urzędzie czy banku.

Ks. Doroteusz Sawicki, dyrektor Metropolitalnego Ośrodka Miłosierdzia Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego zauważył, że organizatorzy tegorocznej Jałmużny Wielkopostnej chcą okazać, że "starszy nie jest złoczyńcą, który korzysta z naszych zarobków,  ale jest to ktoś, kto dał nam ten świat…To właśnie dzięki starszym mgliśmy się wykształcić i mamy gdzie pracować To oni przekazali nam system wartości…To co robimy dla starszych, tak naprawdę robimy dla siebie. Jeśli wychowamy młode pokolenie, by chciało zajmować się starszymi, to będzie chciało się zajmować także nami, i to my nie odczujemy samotności, biedy i opuszczenia".

To jest program działania nie tylko na tegoroczny Wielki Post. To postawa na zawsze.
 
 
. o. Andrzej Guryn
 

ARCHIWUM FELIETONÓW

 


 

 


BIULETYN POLONIJNY, Postal Box 13, Montreal, Qc H3X 2T7, Canada; Tel: (514) 336-8383 fax: (514) 336-7636, 
Miesięcznik rozprowadzany bezpłatnie wśród Polonii zamieszkującej obszar Montrealu i Ottawy. Wszelkie prawa zastrzeżone.