EKOLOGICZNY RACHUNEK SUMIENIA

Znakiem naszych czasów jest uwrażliwianie ludzi na problematykę ochrony środowiska, w którym żyjemy. Środowiska, które z samobójczą nieodpowiedzialnością niszczymy. Żeby temu przeciwdziałać, ćwierć wieku temu biskupi Henryk Muszyński i Roman Andrzejewski przygotowali "Ekologiczny rachunek sumienia". Warto najważniesze jego pytanie prypomnieć.

I. Człowiek w relacji do ziemi.
Czy nie dewastowałem otaczającej mnie przyrody przez wysypywanie śmieci, gruzu i zanieczyszczeń w niewłaściwym miejscu, np. w lesie, przy drodze itp?
Czy odpadkami nie zanieczyszczałem ulic, pomieszczeń, pojazdów?
Czy szanuję roślinność: w czasie wakacji, w swojej miejscowości i innym miejscu?
Czy nie niszczę roślinności ściekami, łamaniem, wyrywaniem?
Czy nie zrywam roślin, zwłaszcza kwiatów objętych ochroną, np. w górach?
Czy nie zostawiam bez potrzeby zapalonego silnika samohodu, nie licząc się z zatruciem środowiska naturalnego przez spaliny?

II. Człowiek w relacji do wody i pożywienia
Czy nie zasmiecałem rzeki, stawu, jeziora?
Czy nie zaniedbywałem sttosowania środków higienicznych przy produkcji, przewozie i przechowywaniu żywności?
Czy nie podawałem żywności brudnymi rękoma?
Czy nie marnowałem pokarmów, zwłaszcza chleba, przez wyrzucanie go na śmietnik?

III. Człowiek w relacji do powietrza
Czy nie zatruwam powietrza w domu, miejscu pracy, środkach komunikacji przez palenie papierosów?
Czy nie szkodziłem swemu zdrowiu, zdrowiu innych, paląc  nadmierną ilość papierosów?
Czy nie paliłem papierosów w miejscach dla niepalących?
Czy nie pobłażałem swojej nieostrożności, zaniedbaniui przy korzystaniu z sieci elektrycznej, ogrzewczej, gazowniczej przez brak konserwacji, zabezpieczeń itd.?

IV. Człowiek w relacji do ciszy
Czy nie zakłócam ciszy, spokoju w miejscu pracy?
Czy nie hałasuję na terenach leśnych, w rezerwatach przyrody, w górach?
Czy nie zakłócam spokoju w nocy, np. przez głośne słuchanie radia, telewizji, muzyki itd.?
Czy nie lekceważę przepisów BHP zabezpieczających ciszę w miejscu pracy?

V. Człowiek w relacji do współczesnej ubranizacji
Czy wykonując pracę np. budowniczego, projektanta, liczę się z ochroną środowiska naturalnego, środowiska wokół osiedli mieszkaniowych, zakładów pracy, biur itd., przeznaczając odpowiednie tereny na zieleńce, parki itp.?
Czy nie przechowuję materiałów szkodliwych dla zdrowia innych?
Czy wykonałem właściwe zabezpieczenia w swoim domu, mieszkaniu, służące odpowiedniej wentylacji, temperaturze?
Czy dbam o należyty porządek w swoim mieszkaniu, miejscu pracy?
Czy wykonuję prace porządkowe, nie szkodząc zdrowiu innych ludzi?

To tylko bardzo wybiorczo, przykładowo zasygnalizowana problematyka ochorny środiwksa naturalnego. Problematyka  aktualna, do przestrzegania nie tylko raz w roku w "Dzień Ziemi" (22.IV), ale zawsze i wszędzie.
 
 
 
. o. Andrzej Guryn
 

ARCHIWUM FELIETONÓW

 


 

 


BIULETYN POLONIJNY, Postal Box 13, Montreal, Qc H3X 2T7, Canada; Tel: (514) 336-8383 fax: (514) 336-7636, 
Miesięcznik rozprowadzany bezpłatnie wśród Polonii zamieszkującej obszar Montrealu i Ottawy. Wszelkie prawa zastrzeżone.