PROJEKTOWANIE INTERNETOWYCH STRON WWW, HOSTING, REJESTRACJA DOMEN, KONKURENCYJNE CENY! 

Strony internetowe to obecnie najskuteczniejsze narzędzie promocji firmy, produktu lub osoby. Trudno wyobrazić sobie dzisiaj nowoczesna firmę która nie posiada swojej strony www. Odpowiednio skonstruowana strona internetowa pozwala budować pozytywny wizerunek firmy (produktu, osoby), umacniać go a także korygować. Pozwala także dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Profesjonalna strona internetowa jest także skuteczną drogą kontaktu z potencjalnym klientem.

OFERUJEMY BEZPŁATNY HOSTING 10 GB DLA NASZYCH KLIENTÓW! JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY OFERTĄ, SKONTAKTUJ SIĘ Z REDAKCJĄ BIULETYNU! 
 

Biblioteka Polska im. Wandy Stachiewicz
4220 Rue Drolet, Montréal, QC H2W 2L6
Telefon: (514) 379-4220, e-mail: polska@videotron.ca

UROCZYSTE OTWARCIE CZYTELNI IM. KRYSTYNY I LESZKA CHEŁMIŃSKICH, SOBOTA, 28 PAŹDZIERNIKA 2017

Zarząd Polskiego Instytutu Naukowego w Montrealu podjął decyzję o nadaniu czytelni Biblioteki Polskiej w Montrealu imienia wieloletnich dobroczyńców tej instytucji - Krystyny i Leszka Chełmińskich.

W ramach ceremonii nadania imienia czytelni okolicznościowe przemówienie wygłosili Konsul RP w Ottawie Aleksandra Kucy oraz Prezes Polskiego Instytutu Naukowego w Montrealu Stanisław Latek. Uhonorowanych wspominali przyjaciele i najbliżsi, w tym dzieci Krystyny i Leszka Chełmińskich - syn Andrzej i córka Lilian.

Uroczystościom towarzyszył recital fortepianowy Katarzyny Musiał.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wyciag z Protokółu z zebrania Zarządu Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie w dniu 9 lutego 2017 roku. Punkt 7.

Stanisław Latek postawil wniosek, żeby czytelnię w nowej siedzibie Biblioteki Polskiej nazwać imieniem Krystyny i Leszka Chełmińskich.  Uzasadnienie: Rodzina Chełmińskich ma wielkie zasługi w zapewnieniu stabilnej działalności Biblioteki i to od zarania jej istnienia. Pani Krystyna Chełmińska była wieloletnią ofiarną wolontariuszką Biblioteki, Pan Leszek Chełmiński jako prezes KPK okręgu Quebec konsekwentnie popierał działalność Instytutu i Biblioteki. Ostatnio zaś ich syn Andy walnie przyczynił się do tego, że Biblioteka mogła znaleźć się w nowej siedzibie. 

Wniosek został poparty przez Stefana Władysiuka i przyjęty przez aklamację.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
.. Wspomnienie o Leszku Chełmińskim - Andrzej Czerwiński
..
Wspomnienie o Krystynie Chełmińskiej - Maria Strońska

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
.... Leszek (Leslie) Chełmiński 1915-2007

W roku 2007 Polonia w Montrealu straciła jednego z najbardziej zasłużonych działaczy, aktywnego w wielu organizacjach. W dniu 2 lutego zmarł niespodziewanie, w czasie wakacji na Florydzie, Leszek (Leslie) Chełmiński. Pozostawił w żałobie żonę Krystynę, czynnego członka Związku Weteranów Polskich im. marsz. Józefa Piłsudskiego, córkę Lillianę, syna Andrzeja oraz czwórkę wnuków.

Leszek Chełmiński urodził się 28 kwietnia 1915 w Polsce. W czasie 2-giej wojny światowej służył w lotnictwie polskim oraz francuskim i brytyjskim. Latał w załodze bombowców Wellington; we Włoszech służył jako oficer techniczny. Został odznaczony wieloma orderami tych trzech państw, a także otrzymał honorowy tytuł majora lotnictwa polskiego. Do Kanady przyjechał w roku 1948 i do przejścia na emeryturę w 1975 r. pracował w montrealskim Canadair, najpierw jako inżynier, a następnie jako główny inżynier i kierownik departamentu. Od tego czasu, we współpracy z CESO (Canadian Executive Service Organization) przez 25-lat udzielał konsultacji i porad licznym firmom produkcyjnym na świecie, między innymi zakładom przemysłu lotniczego w Polsce. 

Leszek Chełmiński uczestniczył aktywnie w życiu Polonii montrealskiej. Do końca był prezesem Stowarzyszenia Lotnictwa Polskiego, Skrzydło 310 i czynnym członkiem Związku Weteranów Polskich im. marsz. Józefa Piłsudskiego. Wieloletni prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej (Québec) oraz Stowarzyszenia Inżynierów Polskich i działacz innych organizacji. Z zapałem zajmował się sportem i był miłośnikiem samochodów. Pływał, jeździł na nartach, żaglował oraz pływał na desce z żaglem (wind surfing). Bardzo lubił podróżować i zwiedzać ciekawe, najdalsze zakątki świata. Był zaangażowany w organizację montrealskiej Olimpiady, zajmując się kolarstwem. Uczestniczył w wielu rajdach samochodowych zdobywając trzykrotnie mistrzostwo Quebeku i dwukrotnie mistrzostwo Kanady. 

Hojnie wspierał finansowo sprawy polskie, a zwłaszcza Bibliotekę Polską.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

.... Krystyna Chełmińska 1920-2010

W ostatnich dniach ubiegłego roku, tuż po swoich 90. urodzinach, odeszła z Polonii Krystyna Chełmińska, z domu Tarnowicz, od 1991 roku członek Związku Weteranów Polskich im. Marszałka Piłsudskiego oraz Komitetu Pomocy Dzieciom Polskim. Była dumna ze swej ostatniej funkcji: sztandarowej Związku Weteranów. Powtarzała, że do końca życia chce chodzić obok sztandaru.
 

Pochodziła ze Lwowa - tam się urodziła, tam otrzymała wykształcenie. Podczas tragicznego września 1939 r, gdy do Lwowa weszli Sowieci, będąc uczennicą gimnazjalną, wraz ze starszą siostrą potajemnie przenosiła do szpitala ubrania dla polskich żołnierzy. Zdemaskowane, obie zostaly aresztowane przez NKWD i wywiezione w głąb Rosji sowieckiej (bez wiedzy rodziców, których już więcej nie zobaczyły). Po układzie Sikorski – Majski dostała się do Persji.
Dalszy los Krystyny to służba radiotelegrafistki w łączności w II Korpusie; udział w bitwach we Włoszech, między innymi w bitwie pod Monte Cassino. Wojnę ukończyła w stopniu sierżanta. Odznaczona Krzyżem za Monte Cassino, Gwiazdą Italii, War Medal 1939-1945

Studia ukończyła po wojnie. We Włoszech wyszła za mąż za Leszka Chełmińskiego i tam urodził się ich syn Andrzej; córka Lila urodziła się w Kanadzie, do której państwo Chełmińscy przybyli z Anglii w 1948 roku.

Wielka patriotka, często wspominała dzieje swojej służby wojskowej, nie mogła się pogodzić z utratą ukochanego miasta Lwowa. W roku 2005, dekretem Prezydenta Polski zostala awansowana do stopnia podporucznika.
Pełna zapału i chęci do życia, dzielnie znosiła lata różnych dolegliwości.

31 grudnia 2010 r. w kościele Św. Michała, żegnało Ją grono przyjaciół i weteranów ze sztandarem Związku, przy którym tak dzielnie kroczyła podczas uroczystości polonijnych.

Została pochowana tak jak i mąż  na cmentarzu wojskowym Field of Honour w Point Claire.
 


 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ


BIULETYN POLONIJNY, Postal Box 13, Montreal, Qc H3X 2T7, Canada; Tel: (514) 336-8383 fax: (514) 336-7636, 
Miesięcznik rozprowadzany bezpłatnie wśród Polonii zamieszkującej obszar Montrealu i Ottawy. Wszelkie prawa zastrzeżone.